၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ငါးလပတ္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁၉၄. ၃၁ သန္းရွိ


    ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ငါးလပတ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁၉၄. ၃၁ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဗဟို စာရင္းအင္း အဖြဲ႕မွ လစဥ္ တင္ျပေသာ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အေျခအေန အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရသည္။

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပံုမွန္ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂,၈၃၅ .၉၅ သန္း၊ နယ္စပ္ ပို႔ကုန္ တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၇၆၈.ဝ၂ သန္းႏွင့္ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄,၆ဝ၃. ၉၇ သန္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ သြင္းကုန္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅,၇၅၁.၇၇ သန္း၊ နယ္စပ္ သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,ဝ၄၆ . ၅၁ သန္းႏွင့္ စုစုေပါင္း သြင္းကုန္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆,၇၉၈.၂၈ သန္းျဖစ္သျဖင့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လ အတြင္း စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁,၄ဝ၂ . ၂၅ ရွိခဲ႔ၿပီး စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂,၁၉၄.၃၁ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဗဟို စာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပံုမွန္ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၃၃.ဝ၉ သန္း၊ နယ္စပ္ ပို႔ကုန္ တန္ဖုိးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ဝ၈ . ၅ဝ သန္း ႏွင့္ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၄၁. ၅၉ သန္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ သြင္းကုန္ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝ၅ဝ. ၉၄ သန္း၊ နယ္စပ္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ဝ၈. ၈၃ သန္းႏွင့္ စုစုေပါင္း သြင္းကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၅၉ .၇၇ သန္းျဖစ္သျဖင့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၁၈ .၁၈ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com/business
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ငါးလပတ္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁၉၄. ၃၁ သန္းရွိ  ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ငါးလပတ္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁၉၄. ၃၁ သန္းရွိ Reviewed by THITHTOOLWIN on 17:42 Rating: 5
Powered by Blogger.