ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႀကီးဆုံး႐ႈံးမႈ ျမင့္မားလာျခင္းမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ဟု ADB ဘဏ္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေျပာၾကား


ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ယခုႏွစ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈမွာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လူ ၁.၆ သန္းခန္႔ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရကာ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ လယ္ေျမအမ်ားစုအပါအ၀င္ စုိက္ပ်ဳိးေျမဟက္တာ ေလးသိန္းနီးပါး ေရလႊမ္းခဲ့ၿပီး ငါးကန္မ်ား၊ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ားလည္း ေရလႊမ္းမုိးခံရကာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ႀကဳံခဲ့ရသည္။ မုတ္သုန္မုိးအားေကာင္းမႈႏွင့္ အပူပုိင္း ဆုိင္ကလံုးမုန္တုိင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားက ေနအိမ္မ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။


ေရလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈက အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္မွ ကၽြမ္းက်င္သူ ပီတာဘရင္ဘယ္က ေျပာၾကားသည္။ “ေရလႊမ္းမုိးမႈကုိၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အနည္းဆံုး ေတာင္တန္းေဒသေတြ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေရလႊမ္းမုိးမႈဟာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ပုိႀကီးမားပါတယ္။ ဒါက ထင္သာျမင္သာေတြ႕ရတာပါ” ဟု ပီတာဘရင္ဘယ္ကဆုိသည္။


ကုလ၏ အစားအစာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာဟက္တာ ငါးသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ျပဳန္းတီးေနရသျဖင့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခု ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု ဆုိသည္။ ေရလႊမ္းမုိးမႈဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ကုစားႏုိင္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကုိ အာ႐ံုစုိက္ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီဖက္ဒေရးရွင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရလႊမ္းမုိးမႈ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး မန္ေနဂ်ာ ရစ္ခ်တ္ကာဆာဂရန္ဒီက ဆုိသည္။

လန္ဒန္အေျခစုိက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေအဂ်င္စီ၏ အဆုိအရ တရား၀င္သစ္တင္ပုိ႔မႈ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ တရားမ၀င္သစ္တင္ပုိ႔မႈမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုဗမီတာ ကုိးသိန္းနီးပါး ရွိေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲၲရာယ္မ်ား ႀကဳံေတြ႕လွ်င္ ဆံုး႐ံႈးမႈ ျမင့္မားႏုိင္သည္ဟု ကုလသမဂၢက သတိေပးထားသည္။ သစ္ေတာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ အစားအစာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လံုၿခဳံေရးတုိ႔အတြက္ အဓိကက်ၿပီး အေရးပါေသာ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေပးသည္ဟု FAO က ေျပာၾကားသည္။

The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႀကီးဆုံး႐ႈံးမႈ ျမင့္မားလာျခင္းမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ဟု ADB ဘဏ္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေျပာၾကား   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႀကီးဆုံး႐ႈံးမႈ ျမင့္မားလာျခင္းမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ဟု ADB ဘဏ္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေျပာၾကား Reviewed by THITHTOOLWIN on 17:35 Rating: 5
Powered by Blogger.