တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ “Chang Zheng – 6” သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ မွ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ၿဂိဳလ္တု အလံုးေပါင္း ၂၀ သယ္ေဆာင္ လႊတ္တင္ျခင္း ျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္ခဲ့

“Chang Zheng – 6” သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ အား စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္ ထိုက္ယြမ္ ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ စခန္း မွ လႊတ္တင္လိုက္သည္ ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)
    ထိုက္ယြမ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ (ဆင္ဟြာ)

    တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ၏ သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ အမ်ိဳးအစားသစ္ ျဖစ္သည့္ “Chang Zheng – 6” ဒံုးပ်ံ ကို စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္ ထိုက္ယြမ္ ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ စခန္းမွ အေသးစား ၿဂိဳလ္တု အလံုး (၂၀) အား သယ္ေဆာင္ကာ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာေရး သမိုင္း တြင္ စံခ်ိန္သစ္ တစ္ခု ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည္။

“Chang Zheng – 6” သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ အရည္ ႏွင့္ ေရနံဆီ အင္ဂ်င္ျဖင့္ တြန္းအား စနစ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အဆင့္ ၃ ေလာင္စာရည္ အမ်ိဳးအစား ဒံုးပ်ံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ မျဖစ္ပြား ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဒံုးပ်ံ လြတ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ တိုေတာင္းၿပီး အေသးစား ၿဂိဳလ္တု လြတ္တင္ရန္ အဓိက ျပဳလုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ ဒံုးပ်ံ ကို တ႐ုတ္  ႏိုင္ငံ အာကာသ သိပၸံ ကုမၸဏီ ပိုင္ ရွန္ဟိုင္း အာကာသ နည္းပညာ သုေတသန ဌာန မွ တီထြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခု တီထြင္ျပဳလုပ္မႈ ေအာင္ျမင္ ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ၏ လစ္လပ္ေနေသာ အဆိပ္မဲ့ ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မဲ့ ဒံုးပ်ံ လိုအပ္ ခ်က္ ကို ျဖည့္စြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ၏ ဒံုးပ်ံ အမ်ိဳးအစား ကို တိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒံုးပ်ံလြတ္တင္ျခင္း ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳမႈ ကို လည္း ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

“Chang Zheng – 6” သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ ၏ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ လႊတ္တင္မႈ တြင္  တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အာကာသ နည္းပညာ ကုမၸဏီ ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၊ ခ်င္းဟြာ တကၠသိုလ္ ၊ က်ဲ႕က်န္း တကၠသိုလ္ ၊ ဟားအဲ့ပင္း စက္မႈ တကၠသိုလ္ စသည့္ ဌာန မ်ားမွ အေသးစား ၿဂိဳလ္တု အလံုးေပါင္း (၂၀) ကို သယ္ေဆာင္ကာ အာကာသ နည္းပညာ ၊ တည္ေဆာက္မႈ ပံုစံသစ္ ၊ စက္ပစၥည္း အမ်ိဳးစားသစ္ စသည္ တို႔ကို အာကာသ တြင္ စမ္းသပ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ မည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေသးစား ၿဂိဳလ္တု နည္းပညာ စမ္းသပ္မႈ အတြက္ လြန္စြာ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“Chang Zheng – 6” သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ ၏ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ လႊတ္တင္မႈ တြင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈ မွန္ကန္ တိက်ျခင္း ၊ ဒံုးပ်ံ ဟန္ခ်က္ ညီမွ်မႈ ရွိျခင္း ၊ ဒံုးပ်ံ တစ္ခု တည္းျဖင့္ ၿဂိဳလ္တု မ်ားစြာ သယ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း ၊ ၿဂိဳလ္တု မ်ား ခြဲထြက္ ျဖန္႔ေဝ ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ၿဂိဳလ္လမ္းေၾကာင္း အတြင္း ပို႕ေဆာင္ျခင္း စသည့္ နည္းပညာ မ်ားတြင္  အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ကို လည္း ရရွိႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခု လႊတ္တင္မႈ သည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ Chang Zheng အမ်ိဳးအစား ဒံုးပ်ံ မ်ား လြတ္တင္ျခင္း ၏ ၂၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ “Chang Zheng – 6” သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ မွ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ၿဂိဳလ္တု အလံုးေပါင္း ၂၀ သယ္ေဆာင္ လႊတ္တင္ျခင္း ျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္ခဲ့  တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ “Chang Zheng – 6” သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ မွ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ၿဂိဳလ္တု အလံုးေပါင္း ၂၀ သယ္ေဆာင္ လႊတ္တင္ျခင္း ျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္ခဲ့ Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:42 Rating: 5
Powered by Blogger.