လယ္ယာေျမဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ အိႏၵိယလယ္သမား ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခြင့္ျပဳရန္ သမၼတထံ ခြင့္ေတာင္း


 အိႏၵိယႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ အိႏၵိယလယ္သမား ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္က မိမိတို႔ကိုယ့္ကို သက္ေသခြင့္ျပဳရန္ သမၼတၾကီးထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာသတင္းတပုဒ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ခြင့္ ေတာင္းခံရျခင္းမွာ အိႏၵိယ၌ ဂိုကူလ္ဘယ္ရိတ္(ခ်္) (Gokul Barrage) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လယ္သမားမ်ားဆံုးရံႈးခဲ့ ရေသာ ေျမယာမ်ားကို အစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

''ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အားလံုးဆံုးရံႈးသြားျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘ၀ကို အဆံုးသတ္လိုတယ္။ သမၼတၾကီးခြင့္ျပဳခ်က္ေပး ပါ''ဟူ၍ လယ္သမားတဦးက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အျခား လယ္သမားတဦးကလည္း အစိုးရသည္ လယ္သမား မ်ား၏အက်ဳိးကို လ်စ္လ်ဴရႈေနေၾကာင္း စြပ္စဲြထားသည္။

'ဂိုကူးလ္ဘယ္ရိတ္(ခ်္)ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လယ္ေတြ သိမ္းသြားတာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေလးေတြ ေကြ်းစရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ဖို႔ ေျမမရိွဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခု ပံ်က်အလုပ္ လုပ္ေနရတယ္''ဟု အျခားလယ္ သမားတဦးကလည္း ေျပာခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ေျမယာမ်ားဆံုးရံႈးခဲ့တာ ၁၇ ႏွစ္ၾကာျပီ။ ေလ်ာ္ေၾကးရရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရကမူ လယ္ေျမဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္းေျပာသည္။ မၾကာမီ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးေတာ့မည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရက ေျပာသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ လယ္သမား ၃၀ ခန္႔ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ဂိုကူလ္ဘာရိတ္(ခ်္) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပပဲြျပဳ လုပ္ရန္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားကို စုေ၀းလံႈ႔ေဆာ္ရန္ စီစဥ္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ျပႆနာျဖစ္ျပီး လူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ လယ္သမားမ်ား မိမိကိုယ္ကို သက္ေသမႈမ်ား အိႏၵိယတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မာသူရာတြင္ အခါမဟုတ္ဘဲ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သီးႏံွမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရ၍ ယခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းက လယ္သမား ၄၀ သက္ေသခဲ့ၾကသည္။

မိုးေခါင္ေရရွားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမႈ မျပည့္စံု၍လည္းေကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္ခံၾကေသာ လယ္ သမားေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရိွခဲ့သည္။

ထြဋ္၀င္းထြဋ္
Ref; RT
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
လယ္ယာေျမဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ အိႏၵိယလယ္သမား ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခြင့္ျပဳရန္ သမၼတထံ ခြင့္ေတာင္း   လယ္ယာေျမဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ အိႏၵိယလယ္သမား ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခြင့္ျပဳရန္ သမၼတထံ ခြင့္ေတာင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 19:17 Rating: 5
Powered by Blogger.