သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူရဦးေရႊမန္းအား ပါတီဥကၠဌေနရာက ဖယ္ရွားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳ းပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ရုိက္တာသတင္းမွ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား


 ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ဦးေရႊမန္းကို USDP ပါတီ ဥကၠဌေနရာမွ ဖယ္ရွားရန္ အနည္းဆုံး ၂ ႀကိမ္ခန္႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး သုံးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အာဏာရ ပါတီ၏ ဌာနခ်ဳပ္အတြင္း လက္နက္အင္အား လူအင္အား သုံးၿပီး ၀င္ေရာက္ စီးႏွင္းသည့္အခါမွ ေနာက္ဆုံး ေအာင္ျမင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရုိက္တာသတင္းဌာနက ေရးသားလုိက္သည္။

အဆုိပါ ညက ပါတီဌာနခ်ဳပ္အတြင္း ရွိေနသူမ်ားအားလုံး၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ျပဴတာမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က စားပြဲေပၚ ပုံတင္ထားခုိင္းခဲ့ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေန စဥ္ ဦးေရႊမန္းအား ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဥကၠဌ အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားရန္ သမၼတေထာက္ခံသူမ်ားက သမၼတထံမွ အမိန္႔ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ရုိက္တာသတင္းဌာန က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္ဆန္ေရး လာလိမ္႔မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားေနခ်ိန္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ အေကာင္းျမင္ မႈ နည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ ပါတီအေပၚ သူ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္က သမၼတရာထူး (၂ ဆက္) တည္ၿမဲေရး ပိုေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရုိက္တာသတင္းဌာနက သုံးသပ္ထားသည္။

”လူေတြ ၀င္လာတာကို ကၽြန္ေတာ္ၾကားလိုက္တယ္။ ကြန္ျပဴတာေရွ႕ ကေန ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ေဘးနားမွာ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္ေတြ ဒါဇင္၀က္ေလာက္ ၀ုိင္းထားတယ္။”ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္လာစဥ္ အေဆာက္အဦအတြင္း ရွိေနသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ သူ၏ လုံၿခဳံေရး အရ အမည္ ေဖာ္ျပရန္ ျငင္းဆိုထားသည္။

”သူတို႔တေတြက သူတို႔ လက္နက္ေတြကို ဆြဲမထုတ္ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔က ဘယ္သူကိုမွ အျပင္ႏွင့္ မဆက္သြယ္ေစခ်င္ဘူးဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။”

ဦးေရႊမန္းသည္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရွိမေနေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ပါတီကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေရးႀကီး အခ်ိန္တြင္ ဦးေရႊမန္းအား ေထာက္ခံသူမ်ားက မည္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ တံခါးမ်ား ပိတ္ထားခဲ့သည္။

ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္က ရာထူးဖယ္ရွားပုံမ်ားကဲ့ လက္နက္ ကိုင္မ်ား အသုံးျပဳကာ ပါတီဌာနခ်ဳပ္အား စီးႏွင္းၿပီး ဦးေရႊမန္းအား ဖယ္ရွား ခဲ့ျခင္းက ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ၃ လ မၾကာေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပထုတ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရုိက္တာ သတင္းဌာန က ေရးသားခဲ့သည္။

အဖယ္ရွားခံ ပါတီဥကၠဌက ဒီမိုကေရစီသို႔ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ကူးေျပာင္းဖြယ္ အပါအ၀င္ ေၾကျငာရန္ ရွိေနသည့္ အစီအစဥ္မွလည္း ေသြဖယ္ သြားခဲ့ သည္ဟု ပါတီ၏ အႀကံေပးမ်ားက ရိုက္တာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္က သူ၏ ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သူ႔လူ အမ်ားစု ပါ၀င္ သည့္ အစုိးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္လွ်င္ သူကိုယ္တိုင္ သမၼတဆက္ျဖစ္ရန္၊ သူေရြးျခယ္ ထားသည့္ သမၼတေလာင္းကို တင္ေျမွာက္ႏုိင္ရန္ လမ္းရွင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အနားယူၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား လႊမ္းမိုးထားသည့္ USDP ပါတီတစ္ခုတြင္ ယခင္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေရႊမန္းသည္ ရာဒီကယ္ ဆန္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတာ့ မဟုတ္ေသာ္လည္း ပါတီအတြင္း တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အသံက်ယ္ခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပိုမို အလုပ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒစာ ရြက္စာတမ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ရုိက္တာက သိရွိထားသည္။

”ပါတီအတြင္း ပဋိပကၡတစ္ခုပါ။ ဒီလိုပုံစံမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ က USDP ပါတီ ဒါမွမဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အတြက္ ေကာင္းတဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔က ေနာက္ဆုံး မတတ္သာလို႔ လုပ္ခဲ့ၾက တာပါ။”ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ရိုက္တာကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ ရုိက္တာသတင္းဌာန၏ ပန္ၾကားမႈကို ဦးေရႊမန္း၏ ရုံးက ျငင္းဆုိခဲ့သည္။)

သမၼတျဖစ္လိုသည့္ သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မလွ်ိဳ႕၀ွက္ခဲ့သည့္ ဦးေရႊမန္းအား ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းက ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ယုံၾကည္မႈအေပၚ ေနာက္ထပ္ ထိုးႏွက္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဦးေရႊမန္းအား ပါတီဥကၠဌရာထူးမွ ဆင္းေစရန္ သမၼတက အနည္းဆုံး ၂ ႀကိမ္ ခန္႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အာဏာရ USDP ပါတီ၀င္မ်ား၊ USDP ပါတီ၏ အႀကံေပးမ်ား၊ USDP အႀကံေပးမ်ား၊ သံတမန္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ရိုက္တာဌာနက ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁ ႀကိမ္ႏွင့္ ေမလတြင္ ေနာက္ ၁ ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ သည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ ဦးေရႊမန္းအား ဖယ္ရွားရန္ ၂ ႀကိမ္အထိ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားကုိ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ သူ၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားက တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပါတီအႀကံေပးတစ္ဦးႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ သံအရာရွိတို႔က ရုိက္တာကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ ဘက္အုပ္စုမ်ားက မည္သူက သမၼတေလာင္းႏွင့္ ဥကၠဌျဖစ္သင့္သည္ႏွင့္ ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္သင့္သည့္အေပၚ အားၿပိဳင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစည္းအေ၀း ၂ ခုလုံးကို အႏိုင္ အရႈံးမရွိ အေျဖ မထြက္ပဲ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္ဟု ရုိက္တာ ေရးသားခဲ့သည္။

”ဒီလို ႀကိဳးပမ္းမႈေတြက မႏွစ္ကတည္းက ျဖစ္လာခဲ့တာ။” ဟု အေသးစိတ္မ်ား ကို သတိ မျပဳမိေသာ္လည္း အဖယ္ရွားခံ ဥကၠဌကို ေထာက္ခံသည့္ USDP လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေရြးျခယ္ခံမဟုတ္သည့္ တပ္မေတာ္သား ၄ ပုံ ၁ ပုံ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ရဲရဲ တင္းတင္း ေထာက္ခံလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဦးေရႊမန္းက တပ္မေတာ္ကို စိတ္ဆုိးေစ ခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က USDP ပါတီ၏ လက္ရွိေနရာမ်ားကို အႏိုင္ရႏိုင္ေျခ ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား အတြက္ အႏၱရာယ္ အမွတ္အသားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

”တပ္မေတာ္တြင္းမွ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားႏွင့္ သမၼတတို႔က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဖို႔ သူ႔ရဲ့ အားထုတ္မႈေတြကို အေတာ္ႀကီး မႀကိဳက္ၾကဘူး။” ဟု လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား တံခါးပိတ္လိုက္စဥ္ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရွိေနခဲ့သည့္ အမည္မေဖာ္လိုသူ USDP လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ဦးေရႊမန္းက USDP ပါတီကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာကို တပ္မေတာ္ က ရပ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။” ဟု အဆုိပါ USDP လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က ရုိက္တာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူ ဦးေရႊမန္းအေပၚ ၾသဇာေညာင္းသည္ဟု ထင္ျမင္ ထားၾကသည့္ USDP ပါတီကို ထိန္းေက်ာင္းသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္း ဇူလိုင္လအတြင္း ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ပါတီတြင္း အုပ္စုကြဲမႈ ပိုဆုိးရြားလာခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ဦးေရႊမန္းဘက္က ျဖစ္ေသာ္ လည္း သမၼတ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းထားခဲ့ သည္။ သူ မရွိသည့္အခါမွ ျပႆနာေတြက ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ဦးေရႊမန္း ရာထူးခ်ရာတြင္ တပ္မေတာ္က မည္သည့္ အခန္းက ပါ၀င္ခဲ့သည္ မွာ မရွင္းလင္းေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က ဆိတ္ဆိတ္ေန လက္ခံျခင္း ေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သုိ႔ အင္အားသုံးဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္မည္ ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ နယ္နမိတ္တြင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအား နာရီအတန္ၾကာ ပိတ္ဆုိ႔ ထားရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ခ်ထားရန္ အမိန္႔သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို ၏ အတည္ျပဳခ်က္ လိုပါလိမ့္မည္ဟု ရုိက္တာသတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ုပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္ ၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုအနက္ ၁ ခုျဖစ္သည္။

”သူတုိ႔ လုပ္ခဲ့တာက အာဏာရွိေၾကာင္း ျပလိုက္တာပါ။ ‘ၾကည့္လိုက္စမ္း။ ငါတို႔ ဒါမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္တယ္’ လို႔ အျခားသူေတြကို ျပလိုက္တာ။”ဟု USDP လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းဦးက ဆိုသည္။

Hnin Yadana Zaw ႏွင့္ Simon Webb တုိ႔ ေရးသားသည့္ Reuters ၏ သတင္းေဆာင္းပါးကို The Ladies News Journal မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိသည္။

(Additional reporting by Antoni Slodkowski in NAYPYITAW and Aung Hla Tun in YANGON; Editing by Raju Gopalakrishnan and Alex Richardson)

The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူရဦးေရႊမန္းအား ပါတီဥကၠဌေနရာက ဖယ္ရွားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳ းပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ရုိက္တာသတင္းမွ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား   သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူရဦးေရႊမန္းအား ပါတီဥကၠဌေနရာက ဖယ္ရွားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳ းပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ရုိက္တာသတင္းမွ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:06 Rating: 5
Powered by Blogger.