ေညာင္တုန္းျမိဳ႕ ၌ စိုးရိမ္ေရမွတ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိ ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္ေန


 ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျမိဳ႕စိုးရိမ္ေရမွတ္(၂၂.၅)ေပအထက္သို႕ေရာက္ရွိ ေက်ာ္လြန္ကာ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႕ ေန႕လည္(၁၂)နာရီ အခ်ိန္တိုင္းထြာ ခ်က္အရ(၂၅.၃)ေပသို႕ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။


ျမိဳ႕၏ စိုးရိမ္အႏၱရာယ္ေရမွတ္သည္(၂၄.၅)ေပျဖစ္၍ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနသည္ အႏၱရာယ္ရွိ ေရအမွတ္အထက္သို႕ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိ လာျပီျဖစ္၍ သဘာ၀ေရေဘး အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ားက ေရကာတာ ေရေပါက္မ်ား က်ိဳးေပါက္မႈ မရွိေစေရး၊ ေရစိမ့္၀င္ေနေသာ ေနရာမ်ားအား စနစ္တက် ပိတ္ဆို႕ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမိဳ႕ပတ္တာနိမ့္ေသာ ေနရာမ်ား၊ တာေျခေရစိမ့္၀င္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သဲအိပ္မ်ား စီထပ္ကာျခင္း၊ေရကတုတ္၊ ေရေခြမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအား အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ အသိေပးေၾကညာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။


အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ယာယီ ေရေဘးလြတ္စခန္း(၁၀)ခုဖြင့္လွစ္ထားျပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေရေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာပါက အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား၊ နာမက်န္း ေဆးရံုတက္ ကုသခံေနရသူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ေရးေဘးလြန္ရာသို႕ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းေရြ႕ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရးေဘးအႏၱက်ေရာက္မႈမျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေန႕မအား ညမအား အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ လာေရာက္ကူညီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ဓါတ္ပံု။ ။  ထြန္းေက်ာ္/၀င္းျမင့္ေက်ာ္(ေညာင္တုန္း)
by Thit Htoo Lwin
ေညာင္တုန္းျမိဳ႕ ၌ စိုးရိမ္ေရမွတ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိ ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္ေန  ေညာင္တုန္းျမိဳ႕ ၌ စိုးရိမ္ေရမွတ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိ ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္ေန Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:49 Rating: 5
Powered by Blogger.