ေရျမွပ္ ရႊံျမွပ္ လယ္ျမွပ္ ကြ်ဲေပ်ာက္ ႏြားေသ အရင္းျမွပ္ အတုိးေပးစရာ မရွိေတာ့တဲ့ ေရေဘးႏွင့္ ဘဏ္ေၾကြးသင့္ လယ္သမားမ်ား


 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိးႀကီး ေရလွ်ံသည္မွာ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္။ နစ္စဥ္လုိလုိ ေနရာေဒသအခ်ိဳ ႔ ေရႀကီးတတ္၏။ ပဲခူးတုိင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးေလ႔ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေရႀကီးမႈမွာ လူငယ္လူလတ္မ်ားပင္ မႀကံဳ စဖူး မ်က္လုံးျပဴ းရေလာက္ေအာင္ လူမူ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား တြင္ ပ်ံလႊင့္ခဲ့သည္။

မုတ္သံုမုိးေကာင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ေရလႊမ္းခဲ့ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာ တြင္ ေဒသ အမ်ားအျပား၌ ေရမ်ားျပန္က်သြားၿပီျဖစ္သည္။ အစုိးရ အေနျဖင့္ ေရေဘးကာကြယ္ရန္ ႀကိဳတင္ သတိေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိရုံမွ် မက ေရႀကီးၿပီး ၁၀ ရက္ေက်ာ္သည့္တုိင္ ကယ္ဆယ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးခဲ့သည္။

ေဒၚပု၏ လယ္ကြင္းထဲတြင္ စပါးပင္မ်ား ရွင္သန္ေနသင့္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ဒူးေခါင္း ခန္႔ျမင့္သည့္ ျမက္ပင္မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ လယ္ေျမ ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ အျခားလယ္သမားမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေဒၚပုမွာ ယခုႏွစ္တြင္ လယ္မစုိက္ လုိက္ရဘဲ ရိတ္သိမ္းရာသီေရာက္ပါက စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ကာ အေၾကြးႏြံနစ္ မည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ကန္႔ဘလူၿမဳိ႕နယ္ရွိ ၃ ရက္ၾကာ ေရျမဳပ္ခဲ့ကာ သီးႏွံ အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ လယ္ေျမမ်ားကုိၾကည့္ကာ ေဒၚပုက “ဆန္မရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ စားစရာ မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ ရာသီအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ မ်ဳိးစပါးပ်ဳိးခင္းမ်ား အပါအ၀င္ လယ္ဧက ၇၇၃၀၀ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒၚပုကဲ့သုိ႔ လယ္သမားမ်ား အတြက္ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာမက်န္ေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ၂ ပတ္အတြင္း စုိက္ပ်ဳိးမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ႏုိ၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ ရိတ္သိမ္းရာသီကုိ လြဲေခ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအစီအစဥ္ UNDP ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒါ႐ုိက္တာ တိြဳင္လီကာဘာေနာ့ဗ္က “မ်ဳိးစပါးေတြ အခ်ိန္မီ မျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ရင္ လယ္သမားေတြနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ေနာက္ထပ္စုိက္ပ်ဳိးရာသီ ေရာက္ခ်ိန္အထိ ၆ လ ခန္႔ၾကာေအာင္ အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအေပၚ မီွခုိရဖြယ္ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆုိင္ကလုန္း ကုိမန္ ေ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ကန္႔ဘလူၿမဳိ႕နယ္ရွိ ၃ ရက္ၾကာ ေရျမဳပ္ခဲ့ကာ သီးႏွံအမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ လယ္ေျမမ်ားကုိၾကည့္ကၾကာင့္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ၿပီး ေရလႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျပားခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မ်ဳိးစပါးမ်ားေထာက္ပံ့ရန္ ေဒၚလာ ၁၂ သန္းဖုိးခန္႔ အသံုးျပဳမည္ဟု အစုိးရက ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ ေရလႊမ္းမုိးခဲ့ေသာ လယ္ေျမမ်ားမွ ဧက ၁၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ စုိက္ပ်ဳိးၿပီးျဖစ္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔ဘလူၿမဳိ႕နယ္ ပါ၀င္သည့္ ေရႊဘုိခ႐ုိင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးကမူ “လယ္သမားေတြကုိ မ်ဳိးစပါးေထာက္ပံ့ ဖုိ႔ ေလာေလာဆယ္ အစီအစဥ္မရွိေသးေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆီ တင္ျပေတာင္းဆုိထား ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပဲအဓိကထုတ္လုပ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ အဓိက သီးႏွံမွာ စပါးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထမင္းကုိ မနက္မွ ညအထိ ပုံစံမ်ိ ဳ းစုံျဖင့္ စာသုံးၾကသည္။ အစုိးရစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေသာက္မႈတြင္ ထမင္းက ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္သည္ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆန္တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ႏုိင္ငံတြင္း ဆန္ျပတ္လပ္မႈ မျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံျခားတင္ပုိ႔မႈကုိ စက္တင္ဘာလလယ္ အထိ ရပ္နား ထားမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ယခုလဆန္းတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဆန္ျပတ္လပ္ပါက ဆန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ယခင္ထက္ ျမင့္တက္ သြားေစသည္။ ေရလႊမ္းမုိးမႈ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဆန္ေစ်းမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ မုိးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ ေျမၿပဳိမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည့္အျပင္ လမ္းမ်ားပ်က္စီး ပိတ္ဆုိ႔ေစခဲ့သျဖင့္ အျခားေဒသမွ ဆန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကုိ ရပ္တန္႔ေစခဲ့သည္။ ဟားခါးၿမဳိ႕မွ ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္ၾကာ ရိကၡာခြဲတမ္းျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရသူ ထလန္းလင္နင္က “ဘယ္မွာမွ ဆန္၀ယ္လုိ႔မရပါဘူး။ အခ်ဳိ႕လူေတြမွာ ေငြရွိေပမယ့္ ၀ယ္စရာ ဆန္မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း အေျခအေန ပုိဆုိးေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂ ပတ္ အတြင္း စုိက္ပ်ဳိးမႈမလုပ္ႏုိင္ပါက ေရေဘးသင့္ လယ္သမားမ်ား ဆုိး၀ါးစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လယ္သမားအမ်ားစုမွာ အေၾကြးႏြံနစ္ေနသူမ်ားျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္မွ ၅၄၅ ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ် သည့္ ျမန္မာေငြကုိ ေခ်းယူထားသည့္ ေဒၚပုက “အေၾကြးေတြ ျပန္မဆပ္ႏုိင္မွာ စုိးရိမ္ ပါတယ္။ ေရမႀကီးခင္ကတည္းက ေတာင္ယာေတြက အရမ္းေျခာက္သြ႕ေနေတာ့ အေၾကြးဆပ္ဖုိ႔ အခက္ခဲရွိေနခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လယ္သမားမ်ားထံ ေခ်းငွားထားသည့္ ေၾကြးၿမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္ဆပ္ရန္ အခ်ိန္တုိးေပးျခင္း၊ အတုိးႏႈန္းေလ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ အရင္းအႏွီး သစ္အတြက္ ေခ်းေငြသစ္ ထုတ္ေခ်းျခင္း စသည္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဘဏ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ UNDP က ေတာင္းဆုိထားသည္။

“ဒါက ပံုမွန္အေျခအေနအတုိင္း မဟုတ္ပါဘူး။ လယ္သမားေတြအေနနဲ႔ ထပ္ဆင့္ ထိခုိက္မႈေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ ေငြေခ်းသူေတြက ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ကာဘာေနာ့ဗ္က ဆုိသည္။

ေရလႊမ္းမုိးမႈ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရရွိပါက အေၾကြးႏြံနစ္ကာ ဆင္းရဲတြင္းပုိမုိနက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ေရျမွပ္ ရႊံျမွပ္ လယ္ျမွပ္ ကြ်ဲေပ်ာက္ ႏြားေသ အရင္းျမွပ္ အတုိးေပးစရာ မရွိေတာ့တဲ့ ေရေဘးႏွင့္ ဘဏ္ေၾကြးသင့္ လယ္သမားမ်ား   ေရျမွပ္ ရႊံျမွပ္ လယ္ျမွပ္ ကြ်ဲေပ်ာက္ ႏြားေသ အရင္းျမွပ္ အတုိးေပးစရာ မရွိေတာ့တဲ့ ေရေဘးႏွင့္ ဘဏ္ေၾကြးသင့္ လယ္သမားမ်ား Reviewed by THITHTOOLWIN on 08:13 Rating: 5
Powered by Blogger.