ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ားအား ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)

 အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ျပည္သူမ်ားအား ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း။ National League for Democracy၇.၈.၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပဲခူတိုင္း အေရွ႕ျခမ္းသို႔ စည္းရံုးေရး ခရီးသြားေရာက္ရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ ၁၁နာရီ ၅မိနစ္အတြင္း ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ National League for Democracyေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ားအား ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ားအား ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ) Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 04:49 Rating: 5
Powered by Blogger.