တုိင္းျပည္ကုိ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တည့္မတ္ေပးႏုိင္သူမရွိဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာဆုိသည္မွာ အာဏာကုိ လက္မလြတ္ႏုိင္၍ ဆင္ေျခေပးေနျခင္းသာျဖစ္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန


  ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္သည္ လာမည့္ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အလြန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း လက္ရွိသက္တမ္း ကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ ၎ရည္မွန္းသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိသက္တမ္းၿပီးလွ်င္ အနားယူေတာ့မည္ဟု အေစာပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူက လိုလားလွ်င္ ဒုတိယသက္တမ္း ဆက္လက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည္ဟု မၾကာေသးမီက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ေတြ႕ဆံုသည့္ Asian Review အင္တာဗ်ဴးတြင္ ယခင္ေျပာဆုိခဲ့သည့္ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတသက္တမ္းကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏ္ၵရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီ NLD မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔သည္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ လူႀကီးပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ကို သိ ်က္ႏွင့္ပင္ ႏုိင္ငံကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးႏုိင္သည့္ လူငယ္မ်ား နည္းလြန္းသည့္အတြက္ ၎င္းအေနျဖင့္ ဒုတိယသက္တမ္းကို တာ၀န္ယူလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အသက္အရြယ္နဲ႔ က်န္းမာေရးအရ ကၽြန္ေတာ္ အနားယူခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းျပည္ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးႏိုင္တဲ့ လူငယ္နဲ႔ လူလတ္ပိုင္း အရြယ္ေတြ အင္မတန္ပဲနည္းပါးပါတယ္” ဟု သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမ္ၼတျဖစ္လုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ပင္ မလုိဟု အဆုိပါအင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူစိတ္ခ် ယံုၾကည္အပ္ႏွင္းလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးရမည့္ သမၼတရာထူးကိုပင္ မေစာင့္ႏုိင္သူဟု NLD အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးကဆုိသည္။ “သူက သမၼတကို ျပည္သူေရြးရတာ မဟုတ္ဘူး၊ အမတ္ေတြေရြးရမွာဆိုၿပီး ေျပာေနေသးတယ္။ သမၼတေနရာ ေသခ်ာေနရေအာင္ သူ႔ပါတီ မဲအမ်ားဆံုးရဖုိ႔ တစ္ခုတည္းကို ၾကည့္တာမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ စစ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အားကိုးနဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ သမၼတျဖစ္ေအာင္လုပ္မွာ၊ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက သူ႕အတြက္ ဆုိတာေသခ်ာေနၿပီ။ သူေျပာေနက်ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတာင္းဆုိရင္ ျပည္သူဆႏၵရွိရင္ ဆုိတာေတြနဲ႔ တကယ္တမ္း သူကသမၼတေနရာက မဆင္းခ်င္ေတာ့ တာျဖစ္မွာပါ” ဟုဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရးကိုလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေရးကို တစ္ခါသာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေရးအတြက္ အခ်ိန္ဆြဲေနခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံကိုတုိးတက္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးႏုိင္သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဦးသိန္းစိန္တစ္ဦးတည္းရွိသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သက္သက္ဆင္ေျခေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကၽြမး္က်င္သူ တစ္ဦးကသံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

“တကယ္ေတာ့ ျပည္သူလူထုဆႏၵေပၚ မူတည္ၿပီး သမၼတ ျပန္လုပ္ခ်င္တယ္သာ ေျပာတယ္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုေတာင္မေစာင့္ႏုိင္ဘူး၊ ေခၚသလား ေခၚသလားဆုိၿပီး စကားေခၚေနတာ ျပည့္သူဆႏၵ ဘယ္လုိလဲ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဘယ္လိုမွန္းေတာင္ မသိေသးဘူး” ဟု အဆုိပါအင္တာဗ်ဳးတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵ အေပၚတြင္မူတည္ကာ သမၼတတာ၀န္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္မည္ဆုိေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားပါတီအမတ္တစ္ဦးက ေ၀ဖန္ေျပာဆုိသည္။

ေမာင္ႏုိး
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
တုိင္းျပည္ကုိ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တည့္မတ္ေပးႏုိင္သူမရွိဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာဆုိသည္မွာ အာဏာကုိ လက္မလြတ္ႏုိင္၍ ဆင္ေျခေပးေနျခင္းသာျဖစ္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန   တုိင္းျပည္ကုိ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ တည့္မတ္ေပးႏုိင္သူမရွိဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာဆုိသည္မွာ အာဏာကုိ လက္မလြတ္ႏုိင္၍ ဆင္ေျခေပးေနျခင္းသာျဖစ္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:42 Rating: 5
Powered by Blogger.