ႏိုင္ငံတကာမွေပးမည့္ ေရေဘးအကူအညီမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံေရးဆြဲခ်ျပေစလိုု


 ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွေပးမည့္ အကူအညီမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံေရးဆြဲ ခ်ျပေစလိုေၾကာင္း ေရေဘး အႏၱရာယ္ တု႔ံျပန္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕မွ ေဒၚသိႏၷီဦးက ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ တြင္ ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ ရရိွ မည္ဆိုပါက မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို စီမံခ်က္ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ား ေရာက္လာလွ်င္ အဆင္သင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲမည္ဆိုပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို ပူးေပါင္းေရးဆြဲရမည္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ထို႔ျပင္ လုိအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအမံမ်ား အားနည္းေနျခင္းသည္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ရွိသည့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြင္း ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားခ်က္မ်ား အားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ေရေဘးဒဏ္ခံေနရၿပီး အထူးစိုး ရိမ္ေနရေသာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အကူအညီမ်ားကို ခဲြျခားမႈမရွိဘဲ အလ်င္အျမန္ ေရာက္ရွိေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံမ်ား လိုအပ္ေန သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကူညီမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စနစ္တက်သံုးစဲြၿပီး ႏိုင္ငံေ႐းအက်ိဳးအျမတ္ အဂတိ ကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အေရးေပၚႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီမႈမ်ား ေတာင္းခံရန္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ားျပဳရန္၊ ေရေဘးအတြက္ လွဴဒါန္းသည့္ အကူအညီမ်ား အေပၚ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း မ်ားအား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္၊ ေရေဘးဒဏ္ ခံရေသာ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေနၾကေသာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳဘဲ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ခြင့္ျပဳၿပီး စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေရေဘးသင့္ အႏၲရာယ္သည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၁ ခုတြင္ ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အလိုအပ္ဆုံး အေျခအေနတြင္ ရွိေန ေသးေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ကယ္ဆယ္ေရး မေရာက္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိ ရသည္။

စိုင္းဟန္
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ႏိုင္ငံတကာမွေပးမည့္ ေရေဘးအကူအညီမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံေရးဆြဲခ်ျပေစလိုု  ႏိုင္ငံတကာမွေပးမည့္ ေရေဘးအကူအညီမ်ားအား အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံေရးဆြဲခ်ျပေစလိုု Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 20:34 Rating: 5
Powered by Blogger.