ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေရး ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိမရွိ


လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေ ရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတစ္ နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းသြားမည္ဟု အစိုးရ က ေျပာၾကားသလို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႕ အစည္း မ်ားကလည္း လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး နိုင္ငံေရး မူေဘာင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ဦးတည္ရန္ မူအရ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာ ဆိုလာသည္ကို ၾကားရ၏။ သို႔အတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေရး ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိမရွိ ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ တင္ၿပ လို၏။

NCA ကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအၿပီးသတ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ ဆိုနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္သူမ်ားကို လစဥ္ေျပာ ၾကားေန သည့္ ဂ်ဴလိုင္လ ၉ ရက္ ေရဒီယို မိန႔္ခြန္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္၏။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဆင့္ျမင့္ညႇိႏွိုင္းေရး ကုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(SD)၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝး သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ လက္ရွိ အစိုးရ၏ သက္တမ္းကာလအတြင္း NCAကို အၿပီး သတ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးနိုင္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာမူေဘာင္ ေရးဆြဲေရးတို႔ကို ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းသြားရန္ ႀကိဳတင္ညႇိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီမွု ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ၏။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္ေကာင္းကို အမိဖမ္းပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္မလႊတ္သင့္သည့္ အခါေကာင္း”ဟု ဆိုၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုး နိုင္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက လြန္ခဲ့သည့္ ဂၽြန္လထုတ္ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ ေဆာင္းပါးေရးၿပီး တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သတိေပး သလို လို ရာဇသံ ေပးသလိုလို ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ လာခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ရွိရ၏။

NCA မထိုးျဖစ္လၽွင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ပဲ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္သလိုလို ဆိုသြားခဲ့၏။ တိုင္းရင္းသားတို႔ကပဲ စြန႔္စြန႔္စားစား မလုပ္ရဲမကိုင္ရဲ သလိုလို ဆိုထား၏။ “အျခားအလုပ္ျဖစ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မရွိဘဲ NCAကို လႊင့္ပစ္လိုက္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ တာဝန္မဲ့ရာ က်လြန္းသည္ျဖစ္ေပၚလာ သာေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚ လာသည့္ အက်ိဳးဆက္ မ်ားကို လည္း လႊင့္ပစ္ေရး ရပ္ခံသူမ်ားကသာလၽွင္ တာဝန္ယူရမည္ မုခ်ျဖစ္သည္” ဟုဆိုကာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေျခာက္လွန႔္သလိုလို ေခ်ာင္းဟန႔္ျပသလိုလို ေသြးတိုးစမ္း သလိုလို ဆိုထား သည္ကို ဖတ္မိ၏။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေ ဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္SD အဖြဲ႕တို႔ အလြတ္ သေဘာ ေတြ႕ဆုံပြဲ ဒုတိယေန႔အၿပီး ဂ်ဴလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက တစ္မ်ိဳး ေလခ်ိဳေသြး ဆိုသြားျပန္၏။ “ဒီေန႔ ေဆြးေႏြး ပြဲက ေအာင္ျမင္တယ္၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ တံခါးတစ္ခ်ပ္ ဖြင့္လွစ္ နိုင္ၿပီ”ဟု ျပဳံးျပဳံးရႊင္ရႊင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့၏။ တံခါးေပါက္ ဘယ္ႏွစ္ခ်ပ္ ရွိသည္ကိုေတာ့ ေျပာျပျခင္းမရွိ။ NCA ေဆာလ်င္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေရးအတြက္ UPWC ႏွင့္ SD တို႔၏ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို လာမည့္ ဂ်ဴလိုင္လ တတိယပတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေရးကိုလည္း ႏွစ္ဘက္ ကိုယ္းစားလွယ္တို႔က သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသြား ၏။

ယခင္က အစိုးရက ေဆြးေႏြးဖို႔ လက္မခံ သည့္ ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံမွ NCA ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၂ခ်က္ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက အာမဘေႏၲ ေျပာဆိုသြား၏။

အစက SDကို အစိုးရဘက္က အသိအမွတ္မျပဳသလိုလိုမ်ိဳး သတင္းထြက္ေပၚ လာခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ဴလိုင္လဆန္းပိုင္းက ခ်င္းမိုင္တြင္ UPWC ႏွင့္ SD ကိုယ္စားလွယ္တို႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ဦးေအာင္မင္း က NCAႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွုအေျခအေနအရပ္ရပ္ ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (UPCC)အား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္း လင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ အစိုးရက SDကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ေ ဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ သတ္မွတ္လာေၾကာင္း သိရ၏။

UPWC ႏွင့္SDတို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ တရားဝင္ ေတြ႕ဆုံေရးကိုလည္း အစိုးရမွ သေဘာတူခဲ့ ေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ ဂ်ဴလိုင္လ တတိယပတ္တြင္ ကိုယ္စား လွယ္ႏွစ္ဖြဲ႕ တရားဝင္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးနိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ညႇိႏွိုင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ေဆာင္ရြက္ေနေ ၾကာင္း သိရ၏။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္ကလည္း ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ ကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ ခ်င္းမိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိသည့္ ရလဒ္အေပၚ ေက်နပ္ အားရေၾကာင္း ဆို၏။ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း SD၏ ဒုတိယအဖြဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္(၂) ပူးဇင္က်ဳံးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြား၏။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ NCAကို အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္ဟု သိရ၏။

အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)က ေနာက္ေနာင္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေလၽွာ့ခ်ကာ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ NCAတြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့သည္ကို ၾကားသိရ၏။ ထို႔အျပင္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ုံ ကလြဲၿပီး ႏွစ္ဘက္ ထိေတြ႕မွုမ်ားကို အတတ္နိုင္ဆုံး ေရွာင္ရွားသြားမည္ဟု ဆိုသျဖင့္ NCAအတြက္ လကၡဏာေကာင္း တစ္ရပ္ဟု ဆိုေသာ္ ရ၏။

SD(ယခင္NCCT) အဖြဲ႕ဝင္ေတြ မဟုတ္သည့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS)၊ နာဂအဖြဲ႕ (NSCN-K)တို႔၏ NCA အေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ေလ့လာၾကည့္ပါလၽွင္ UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔က NCA သည္ ၄င္းတို႔အတြက္ မလိုအပ္သျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ မလိုေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုသာ တက္ေရာက္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာထား ၿပီးျဖစ္၏။

RCSSက ေႁမြမေသတုတ္မက်ိဳး ရပ္တည္ခ်က္ထားသျဖင့္ NCA လက္မွတ္ ထိုးမထိုး ဆိုသည္ကို မွန္းဆရခက္၏။ NSCN-K က လြတ္လပ္ေရးကို ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေၾကာင္း သိရ၏။ ဤေလးဖြဲ႕ကို မစည္း႐ုံးနိုင္ပါက အားလုံး လိုလား သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ NCAကို အၿပီးသတ္ေရးထိုးနိုင္ေရး သည္ အလွမ္းေဝး ေနဦးမည္ ျဖစ္၏။ အိပ္မက္ဝကၤပါတြင္ တဝဲဝဲတလည္လည္ လွည့္ပတ္ ေလၽွာက္လွမ္း ေနရဦး မည္သာ ျဖစ္၏။

တဘက္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲရက္ကို တရားဝင္ ေၾကညာထား ၿပီးျဖစ္သလို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က နိုင္ငံအႏွံ့ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္အနက္ အမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ဴလိုင္လ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာ ခဲ့သျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေရး လုပ္ငန္းထက္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ နို္င္ေရး မဲဆြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔အား ယင္းပါတီက ပိုမိုအေလးေပး အေရးထား မည္ ဆိုသည္ကို မည္သူမၽွ မျငင္းနိုင္ေခ်။ အျခားျပည္မပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း သား ပါတီမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ ေရး ကိုသာ ေဇာင္းေ ပး ေဆာင္ရြက္လာနိုင္သျဖင့္ NCA သည္ ေနာက္ေဖးေပါက္ မွတဆင့္ ေဘးေ ရာက္သြားနိုင္၏။ အားလုံး၏ ျမင္ကြင္းမွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဝး ကြာသြားမည္ ကို စိုး၏။ ဤေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ေစနိုင္၏။

အခုထက္ထိ တိုက္ပြဲမ်ား ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေရး မေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းသည္ NCA အခ်ိန္မီ လက္မွတ္ ထိုးနိုင္ေရးအဖို႔ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစ၏။

တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားမွ ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္လာ၏။ ေသနတ္ သံသည္ ျမန္ မာျပည္ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ သၽွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွသည္ ေတာင္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ ရန္ကုန္− အာရွလမ္းမႀကီး၏ ေကာ့က ရိတ္− ျမဝတီ လမ္းပိုင္း ေဒသတဝိုက္ ကူးစက္လာသျဖင့္ ျပည္သူ လူထုအမ်ားက လုံျခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ၾက၏။

ရန္ကုန္တြင္ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ UPWC ႏွင့္ SD တို႔၏ တရားဝင္ ပထမ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္သည္ NCA အခ်ိန္မီ လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေရးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာ တမၽွ လြန္စြာ အေရးပါလွ ၏။ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ျဖည့္စြက္လိုသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ကို အစိုးရဘက္က လက္ခံနိုင္ျခင္း ရွိမရွိ၊ NCAတြင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အားလုံး ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အစိုးရက လိုက္ေလ်ာနိုင္ျခင္းရွိမရွိ၊ စသည္တို႔ကို ဆက္ လက္ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္၏။

တိုင္းရင္းသားေတြဘက္ကေရာ အစိုးရ ျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို မည္ကဲ့ သို႔ အေလၽွာ့အတင္းလုပ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္နည္း၊ ဥပမာ− ကိုးကန႔္အဖြဲ႕ (MNDAA)ကို NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးရန္ တပ္မေတာ္က လုံးဝ လက္ မခံ၊ ပယ္ခ်ခဲၿပီးျဖစ္၏။ ဤသည္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က မည္သို႔ ေခ်ပ အေျဖရွာမည္နည္း။ TNLAႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)တို႔ကိုေတာ့ လက္ခံဖို႔ စဥ္းစားလို႔ရေသးသည္ဟု ဆို၏။ အစိုးရက ျပင္ဆင္ ခ်က္ ၁၂ခ်က္ကို စာခ်ဳပ္ စာကိုယ္ Text ထဲတြင္ မထည့္ဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ထားၿပီး နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်မွ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုျခင္းကိုေရာ တိုင္းရင္းသားမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ေက်ာ္လႊားသြား နိုင္မည္နည္း ဆိုသည္ ကို အားလုံးက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေန၏။

ေနာက္တစ္ခုက Time Frame အခ်ိန္အကန႔္အသတ္ေၾကာင့္လည္း NCA အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ထိုး နိုင္ေရးကို အဟန႔္အတားျပဳေစ၏။ အရင္တုန္းက ၂၀၁၄ ၾသဂတ္လတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ အစိုးရက ရည္ရြယ္ထားခဲ့၏။ သို႔ေသာ္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာေသာ္လည္း မထိုး နိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ခဲ့၏။ အခုလည္း ဒီလမွ စတင္ေရတြက္ေ သာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ NCA အတြက္ အခ်ိန္ေလးလသာ က်န္ေတာ့၏။ အခ်ိန္အလုံ အေလာက္ မရမွာကိုလည္း ပူပန္မိ၏။ ဒီလိုအခ်ိန္တိုေလးအတြင္းတြင္ တိုက္ပြဲသံက တညံညံ ဆက္ၾကားေန၊ NCA ေဆြးေႏြးပြဲ ကလည္း ေရွ႕မတိုး သာ ေနာက္မဆုတ္သာ၊ မလူးသာမလြန႔္သာ၊ ဆုပ္လည္းဆူး စားလည္း ႐ူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နိုင္ေရး၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္ ပါတီမ်ားက တ႐ုန္း႐ုန္းႏွင့္ NCAအတြက္ အခ်ိန္မေပးနိုင္၊ ေခါင္းေမာ့ မၾကည့္နိုင္ၾက၊ အေရးမစိုက္နိုင္ၾကဘူး ဆိုလၽွင္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးနိုင္ေရးသည္ သဲထဲေရသြန္သကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေခ် ၏။ ေရေပၚအ႐ုပ္ေရး သလိုသာ အရာမထင္ ျဖစ္မည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲ ေသခ်ာ၏။

အားတက္စရာ တစ္ခုကေတာ့ SD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစိုးရက အသိ အမွတ္ျပဳလာျခင္း ျဖစ္၏။ မေတြ႕ဆုံၾကခင္ မေဆြးေႏြးၾကခင္မွာ SD ေခါင္းေ ဆာင္မ်ားကို အစိုးရက Hardliners အျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္ ထင္မွတ္ထား ၏။ ေဆြးေႏြးရခက္၊ အေပးအယူအေလၽွာ့အတင္း ျပဳလုပ္ရာ တြင္ ခက္ခဲမည္ ထင္ေၾကာင္း သိရ၏။ သို႔ေသာ္ တကယ့္နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေခါင္း ခ်င္းရိုက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ပူးတြဲအေျဖရွာ သည့္အခါ သူတို႔ ထင္သလို မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ မ်ား က ေျပာေၾကာင္း ၾကားသိရ၏။ လက္ရွိ SDေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ အလိုက္သင့္ ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း သိရ၏။ ဤအခ်က္သည္ NCA အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ နံနက္ ခင္း ေရာင္ နီဦးတစ္ခု ျဖစ္ေစနိုင္၏။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေရး ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိမရွိ ဆိုျခင္း သည္ အထက္က ေျပာဆိုလာသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ားႀကီး သက္ဆိုင္ ဆက္စပ္၏။ Deadlock ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္အားလုံး ကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း နည္းလမ္းရွာ ထြက္ေပါက္ေတြ႕နိုင္မွသာ NCA ေရွ႕ခရီး ေရွာေရွာ ရွူရွူ ေျဖာ င့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴး ျဖစ္ေခ်၏။ သို႔မဟုတ္က ခေရာင္းလမ္း ညအေမွာင္ ထဲတြင္ NCA ခရီးသည္သည္ စမ္းတဝါးဝါးႏွင့္သာ ခရီးဆက္ရမည္ျဖစ္၏။

ခရီးလမ္းဆုံးပန္းတိုင္ကို မည္ေသာ အခါမၽွ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
ခ်ဳပ္ၿပီးဆိုရလၽွင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ေရး ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိမရွိ ဆိုျခင္းသည္ ရာခိုင္ႏွုန္းအားျဖင့္ ၅၀−၅၀ ျဖစ္မည္ထင္၏။

အမ်ိဳးသားေရး၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ စိတ္ရင္း ေစတနာမွန္၊ ရိုးသား မွုအျပည့္၊ မေလၽွာ့ေသာ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ဝိရိယ တို႔ျဖင့္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သည့္ တရားဘက္ေတာ္သားမ်ားက အဆုံးနိဂုံး တြင္ ေအာင္ပြဲ ခံအနိုင္ယူသြားမလား၊ ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္လိုသည့္ ကတုံးေပၚထိပ္ကြက္ စစ္အာဏာရွင္လိုလူစားမ်ိဳးမတရားဘက္ကေနာက္ ဆုံးတြင္ သူတို႔လိုခ်င္ တာေတြ အေပၚစီးကေနၿပီး ရယူသြားနိုင္မလား ဆိုသည္ကိုေတာ့ လာ မည့္ ေလးလ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းတြင္ အေျဖထြက္လာမည္၊ ျမင္ေတြ႕လာ မည္၊ ႐ုပ္လုံး ေပၚလာမည္ ထင္ပါ၏။

ေဆာင္းပါးရွင္ - စစ္မင္း
သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဂၽြန္လ ၁၃ ရက္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား