မွတ္ပံုတင္မရွိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး မဲေပးခြင့္ရရွိမည္


ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ မွတ္ပံုတင္ မရွိဘဲ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကာလ အတြင္း လြတ္လပ္ေသာ မဲေပးခြင့္တရပ္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္ၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ အျပားတြင္ မဲ႐ံုတေထာင္ေက်ာ္ကုိ ၾကား ေနေစာင့္ၾကည့္မည့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးစုိင္ေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံမ်ား စြာမွာ မွတ္ပံုတင္ကုိ မိဘဘိုးဘြားမ်ားက အစ မျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲေနထုိင္သူ မ်ားစြာရွိေန ၿပီး ထုိသူမ်ားတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ မ်ားစြာပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ အဆိုပါျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း မ်ဳိးဆက္သံုးဆက္ေနထုိင္ၿပီး သူမ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ေနထုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္မရွိဘဲ ေနထုိင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ေက်းေကာ္မတီသံုးရပ္က ေထာက္ခံပါက ထုိသူမ်ား၏ဆႏ္ၵအရ မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းကုိ မဲေပးခြင့္ရရွိၾကမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ ႏုိင္ငံျခား ထြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူသာ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ၾကတာပါ။ အခ်ဳိ႕ဆုိရင္ အသက္သံုး ဆယ္ေက်ာ္တာေတာင္ မွတ္ပံုတင္မရွိသူ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား တြင္ အသက္တရာေက်ာ္ရွိေနသူေတြ ေတာင္ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြမွာ မွတ္ပံုတင္မရွိၾကဘူး။

သူတုိ႔ေတြကလည္းဘယ္မွမသြားၾကပါဘူး””ဟု ေျမလတ္ ေဒသေန ျပည္သူမ်ားစြာထံက ေျပာဆိုၾက သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မဲေပးႏုိင္သူမ်ားစြာ ကုိ အလြယ္တကူမဲေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရက ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေဆးကတ္ျပားမ်ား ေငြ ၆ က်ပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ေနရာ မ်ားစြာတြင္ က်ပ္ ၂၅၀၀ မွ က်ပ္ ၃ ေထာင္အထိ ေပးေနရေသာေၾကာင့္အဆုိပါေငြေၾကးကုိအပုိမသံုးခ်င္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ ျပားမ်ား မလုပ္ၾကေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မဲေပးႏုိင္သူ ၃၃ သန္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားေသာ္ လည္းအမ်ားစုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ မ၀င္စားဘဲရွိေနၿပီးထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတည္း မဟုတ္ဘဲၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံကလြဲၿပီးကမ္ၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မဲေပးခ်င္သူအေရအတြက္ က်ဆင္း ေနေၾကာင္းလည္း စာရင္းဇယားသုတသန ျပဳခ်က္မ်ားအား ရည္ၫႊန္းလ်က္ ေရြး ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေစာေက်ာ္၀င္း
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
မွတ္ပံုတင္မရွိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး မဲေပးခြင့္ရရွိမည္  မွတ္ပံုတင္မရွိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး မဲေပးခြင့္ရရွိမည္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 20:01 Rating: 5
Powered by Blogger.