ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား ေမြးဖြားရန္ ခြင့္မရ


ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာ အမ်ိဴးသမီး တစ္ဦးသည္သူ၏ သုံးလအ႐ြယ္ကေလးကို အိပ္ေဆးတိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ားဆီသြားပို႔ေပးရန္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ငွားရမ္းခိုင္းေစ ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သည္အခ်က္သည္ အလုပ္ျပဳတ္မည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ အလုပ္လာလုပ္ေနၾကေသာ ကေလးအေမမ်ားတြင္ ထုံးစံျဖစ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယခုအပတ္ဗုဒၶဟူးေန႔ကထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ စစ္တမ္းေကာက္ ယူေနသည့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာသည္ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေျခာက္ႏိုင္ငံက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ိဴးသမီး ၁၁၄ ဦး၏ က်န္းမာေရးကို သုေတသနျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ အလုပ္တြင္ ျပႆနာျဖစ္မည္ကိုစိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ကို အိမ္ျပန္ပို႔ျခင္းမ်ားကို မျဖစ္မေနလုပ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံျခားမွာေနတုန္း ကိုယ္ဝန္ရွိတဲ့အခါ အလုပ္ကအထုတ္ခံရၿပီး အိမ္ကိုျပန္ရမယ္လို႔ လူအေတာ္မ်ား မ်ားက ေျပာပါတယ္” ဟု မဲေခါင္ေ႐ႊ႕ ေျပာင္း အလုပ္သမားကြန္ရက္အတြက္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကိုေရးခဲ့သူ ရဘက္ကာနပီယာမိုးက ေျပာသည္။

ကေလးကို ျမန္မာျပည္သို႔ ခိုးပို႔ရန္ လူကုန္ကူးသူတစ္ဦးကိုငွားရမ္းခဲ့ သည့္အမ်ိဴးသမီးမွာ အသက္ ၂၀ သာ ရွိေသးသည္။ သူက ထိုင္းမေလးရွား နယ္စပ္ရွိ ငါးစည္သြတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံ တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္သည္။ သူ၏ အလုပ္ရွင္က ကေလးကိုအလုပ္အတြင္း ေခၚခြင့္မေပးသလို ကေလးထိန္းလည္းမငွားႏိုင္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးကို လူပြဲစားနဲ႔မြန္ျပည္နယ္က ကၽြန္မမိဘေတြဆီ ျပန္ပို႔ရတာ။ ကေလးတစ္ေယာက္ အတြက္ ပြဲစားကို ဘတ္ ၅၀၀၀ (ေဒၚ လာ ၁၅၀)ေပးရတယ္” ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ဦးေဆာင္သု ထိုင္းအေျခစိုက္ မက္ေဖာင္ေဒရွင္းအုပ္စုမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဘရာဟန္ပရက္စ္က အဆိုပါ နည္းလမ္းသည္ ထိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တို႔ကေလးမ်ားကို အိမ္ျပန္ပို႔ႏိုင္ရန္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနေသာ နည္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္ နမ္၊ ယူနန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ဂြန္စီေဒသတို႔မွာ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ရွာရွန္ နယ္စပ္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ေရာက္လာခဲ့ သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက အဆိုပါ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားအတြက္ အခ်က္အခ်ာျဖစ္လာၿပီး ၃ သန္း နီးပါးရွိေသာ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂ သန္း ခြဲနီးပါးက ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။

ဘာသာစကား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ အဖမ္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္မႈတို႔ ေၾကာင့္ အဆိုပါအလုပ္သမားအမ်ား စုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ေဆးကုသခြင့္မခံ ယူရဲၾကပဲရွိသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဴးေရး၊ အိမ္တြင္းအလုပ္၊ လိင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္း မရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ အနည္းစုသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ က်န္းမာေရးျပသခြင့္ ရၾကသည္။ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လၽွင္ ခြင့္မေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရ သည္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး လိင္လုပ္သားေဟာင္းတစ္ဦးက သူေတသနျပဳစုသူမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုင္းအလုပ္ရွင္က သူမႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သူငယ္ခ်င္းကို မကၽြမ္းက်င္သည့္ လက္သည္ဆရာမႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္ ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ပို႔ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ေပးရေသာကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခမ်ားကမူ ကိုယ္ဝန္မည္မၽွ ရင့္သလဲဆိုသည္ႏွင့္ ဆိုင္သည္ဟု အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးက ေျပာသည္။

“တစ္လကိုယ္ဝန္ကို ဖ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာေငြတေသာင္းေလာက္ ေပးရမယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ က ေလးဖ်က္ရင္း ေသတာပဲ” ဟု ဆို သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ၆၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အလုပ္ခြင္မွာ ေနမေကာင္းျဖစ္လၽွင္ ကုသရန္ က်န္းမာေရးအာမခံမရွိ၊ အခြင့္အေရးမရွိဟု သိရသည္။

KHTun
Ref : Alisa Tang - Reuters
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား ေမြးဖြားရန္ ခြင့္မရ  ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား ေမြးဖြားရန္ ခြင့္မရ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 06:37 Rating: 5
Powered by Blogger.