ဂရိေၾကြးၿမီေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်းေတြ က်ဆင္း

(Credit: AFP) 
ဂရိႏိုင္ငံမွာ ​ျဖစ္ေနတဲ့ ​ေၾကြးၿမီကိစၥေၾကာင့္ ​ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ​စေတာ့ေစ်းကြက္ေတြ ​က်ဆင္းေနပါတယ္။

အေမရိကန္၊ ​ဥေရာပနဲ႔ ​ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ​ေစ်းကြက္ေတြ ​ထိုးခ်ခဲ့ၿပီး ​အရင္ႏွစ္ ​ေအာက္တိုဘာ ​ေနာက္ပိုင္း ​အဆိုးဝါးဆုံး ​ျဖစ္ပါတယ္။

ဂရိမွာ ​ျဖစ္ေနတဲ့ ​ကိစၥက ​တရုတ္ကိုပါ ​သြယ္ဝိုက္ၿပီး ​ထိခိုက္ေနပါတယ္။

ဂရိႏိုင္ငံမွာ ​ျဖစ္ေနတဲ့ ​ကိစၥက ​ၾသစေၾတးလ်ကိုပါ ​ထိခိုက္ႏိုင္ေပမယ့္ ​အနည္းအက်ဥ္းသာ ​ထိခိုက္မယ္လို႔ ​ပညာရွင္ ​တစ္ဦးက ​သုံးသပ္ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ​ေငြေရးေၾကးေရး ​ျပႆနာျဖစ္လာရင္ေတာ့ ​ၾသစေၾတးလ်အတြက္ ​ပိုအထိနာမွာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ​တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ​ျဖစ္ေနတဲ့ ​စီးပြားေရး ​က်ဆင္းမႈကို ​အနီးကပ္ ​ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ​စီးပြား ​ပညာရွင္ေတြက ​ၾသစေၾတးလ် ​အစိုးရကို ​တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ABC Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/burmese
ဂရိေၾကြးၿမီေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်းေတြ က်ဆင္း  ဂရိေၾကြးၿမီေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်းေတြ က်ဆင္း Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 19:02 Rating: 5
Powered by Blogger.