အမ်ဳိးသား၀တ္စံု အၿမဲ၀တ္၊ အဂၤလိပ္စကားမေျပာ၊ ေထာင္မက်ဖူးေသာ သိရီလကၤာႏုိင္ငံသမၼတ မိုင္းသီရိပါလ သီရိေသန- ဘုန္းျမင့္ေဆြ


““မုိင္းသီရိပါလ သီရိေသန””သည္ ယေန႔ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရွိေနၿပီး သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ကုိလံဘုိ ေျမာက္ပုိင္း ယာဂုိ ဒါရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစုိးရ၏ လယ္ယာက႑ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အရ မိသားစုႏွင့္အတူ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းသည့္ ပုိလြန္နာ႐ူး၀ါး ခ႐ုိင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ သည္။

သူ႕ရဲ႕မ်ဳိးႏြယ္စုကေတာ့ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ အဓိကလူမ်ဳိးစုျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ Sinhala အုပ္စုမွ မ်ဳိး႐ုိးအရ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။ သီရိေသနသည္ အိမ္ေထာင္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ႕မွာအရြယ္ေရာက္ၿပီး သမီး ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သားတစ္ေယာက္ ထြန္းကားထားသည္။

ပညာအရည္အခ်င္းကေတာ့ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ Kandy စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာသင္ေက်ာင္းမွ စုိက္ ပ်ဳိးေရး ၀ိဇၨာဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ရွိ မကၠဇင္ ေဂၚကီ အကယ္ ဒမီမွ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဒီပလုိ မာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။…

သူ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာအရ သူသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ပထမဦးဆုံး အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ပုိလြန္နာ႐ူး ၀ါးခ႐ုိင္ သမ၀ါယမ အသင္း၏ အ၀ယ္ေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာလူႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ထဲ ေျခစုံပစ္ ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ပါလီမန္လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမႇာက္ခံရသည္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တတိယအႀကိမ္သက္တမ္း သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခြင့္ ရရန္ ႀကိဳးစားရင္း အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရၿပီး သမၼတရာထူးတြင္ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး မၾကာခင္ ကမွ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးလုိက္ရသည့္ သမၼတေဟာင္း မဟိႏၵာရာဂ်ာပက္ကဆာ အစုိးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီး အဖြဲ႕တြင္ ၀ါရင့္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သီရိလကၤာေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ကာလ တုိ႔တြင္ သီရိေသနသည္ ရာဂ်ာပက္ကဆာ အစုိးရအဖြဲ႕က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး သမၼတေလာင္း အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္မွ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလက မႏုတ္ ထြက္ခင္အခ်ိန္အထိ သူဟာ ရာဂ်ာပက္ကဆာ၏ Freedom Party တြင္ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ နံပါတ္ ၂ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

သီရိေသနဟာ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္သူ အျဖစ္ခံယူထားသူျဖစ္သည္။ ရာဂ်ာ ပက္ကဆာ၏ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ သူတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သူဟာအစုိးရ အဖြဲ႕အတြင္း ထဲထဲ ၀င္၀င္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳမႈႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေကာင္းစား ေရး၀ါဒ မ်ားကို တစုိက္မတ္မတ္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ေတာင္းဆုိထားၿပီး သမၼတေဟာင္း ရာဂ်ာ ပက္ကဆာလက္ထက္က သမၼတကုိယ္ တုိင္ျငင္းဆုိထားသည့္ (သုိ႔ရာတြင္ ရာဂ်ပက္ကဆာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိပါက တရား၀င္စုံ စမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိက၀တ္ေပးခဲ့သည္) ၂၅ ႏွစ္ၾကာ တုိင္းရင္း သား တမီလ္က်ားသူပုန္မ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အျပစ္မဲ့ တမီလ္ျပည္သူ ငါးေသာင္းနီးပါး ေသဆုံးခဲ့ရမႈအေပၚ တရား၀င္လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခုိကင္းသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လည္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးထားသည္။

● သီရိလကၤာသမၼတသစ္ မုိင္းသီရိပါလာ သီရိေသနမိတ္ဆက္

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္ေလာက္ကေတာ့ သီရိေသနသည္ လူမသိ သူမသိ သူလုိကုိယ္လုိ သာမန္၀န္ႀကီး တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ယခင္ အစုိးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲကုိ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ထုိးႏွက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိၿပီး သီရိလကၤာျပည္သူေတြအထူး ဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည့္ သမၼတ တစ္ဦးျဖစ္လာပါသည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံကုိ ၉ႏွစ္ဆက္တုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ သက္တမ္းရွည္သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ စာရင္းေပါက္သည့္ လက္ရွိသမၼတ ရာဂ်ာပက္ကဆာသည္ မဲအေရအတြက္ ၄၇ ဒသမ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခ်ိန္မွာ သီရိေသနဟာ မဲအေရအတြက္ ၅၁ ဒသမ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိ ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ သမၼတ သစ္ျဖစ္လာသည္။ သီိရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ၁၅သန္းအနက္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက မဲလာေရာက္ ထည့္ ၾကသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ သီရိလကၤာေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ ခက္ခဲက်ပ္တည္းေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံ တကာက သတ္မွတ္ၾကသကဲ့သုိ႔ လက္ရွိသမၼတကို စိန္ေခၚယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ အတုိက္အခံေခါင္း ေဆာင္ အဖို႔ ေသခ်ာမႈေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္ဖုိ႔ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းအေတာ္နည္းပါးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ သို႔ရာတြင္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ အလွည့္ အေျပာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လက္ရွိသမၼတ ရာဂ်ာပက္ကဆာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎႐ႈံးနိမ့္ ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ၀န္ခံၿပီး နာရီပုိင္း အၾကာမွာပဲ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ သူ သီရိေသနႏွင့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ရာနီး လ္ ၀ီကရန္ဆင္ဂါတုိ႔ဟာ ကုိလံဘုိႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးရင္ျပင္တြင္ ကုိယ္စီက်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိၾကၿပီး သမၼတ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္မ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။

ေလ့လာသူေတြ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ ယခုသီရိလကၤာေရြးေကာက္ပြဲသည္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၂၀ ရွိ ကၽြန္း ႏုိင္ငံ ျပည္သူေတြအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ အံ့အားသင့္စရာျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ေလ့ လာသူေတြ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား သုံးသပ္ထားသည္ကေတာ့ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လေလာက္ ကတည္းက ၿပီးေတာ့ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ တာကာလ ေစာေစာပုိင္းကတည္းက သမုိင္းတြင္မည့္ တတိယအႀကိမ္ သမၼတသက္တမ္းတြင္ တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ရရွိဖုိ႔ေရြး ေကာက္ပြဲေဆာလ်င္စြာ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိထားသည့္ လက္ရွိ သမၼတမဟိႏၵာရဲ႕ ျပည္ သူမ်ားအၾကား လူႀကိဳက္မ်ားမႈသည့္ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ သူ႔အတြက္တတိယ အႀကိမ္ သမၼတသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ ခြင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔တျခား လြင့္ပါးလာသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အေျခအေန မ်ဳိးမွာ ရာဂ်ာပက္ကဆာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အေရြ႕အေျပာင္းတစ္ခု ႐ုတ္ ျခည္းေပၚထြက္လာသည္။ အာဏာရပါတီကေန သီရိေသနဘက္ေျပာင္းသြားျခင္း (defection) သည္ သမၼတ ေဟာင္းရာဂ်ာ ပက္ကဆာအဖုိ႔ သူ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ထုိးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ သည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။

သီရိေသနသည္ ႐ုတ္ျခည္းဆုိသလုိ တုိက္စစ္အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ရာဂ်ာပက္ကဆာ မိသားစု သည္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ အတူ အာဏာရ ပါတီကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္ဟု စြပ္စြဲကာ တုိင္းျပည္သည္ ရာဂ်ာပက္ကဆာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ ေနၿပီျဖ စ္ေၾကာင္း အခုိင္ အမာေျပာ ၾကားလုိက္သည္။

ရာဂ်ာပက္ကဆာ ႐ႈံးနိမ့္မႈသည္ သီရိ လကၤာျပည္သူအမ်ားကုိ အံ့အားသင့္ေစသည္

ယခင္ သီရိလကၤာလြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီမွ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုံေလာက္သည့္ အင္အားစု တစ္ ရပ္ပုိင္ဆုိင္လာသည့္ အတုိက္အခံညြန္႔ေပါင္း ပါတီတစ္ရပ္က သီရိေသနႏွင့္ လာေရာက္ မပူးေပါင္းခင္အခ်ိန္ အထိ သမၼတေလာင္း သီရိေသနသည္ သမၼတေဟာင္းရာဂ်ာ ပက္ကဆာ ပုိင္ဆုိင္သည့္ အာဏာရ သီရိလကၤာ လြတ္ ေျမာက္ေရးပါတီ (SLFP – Sri Lankan Freedom Party) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးပါတီ (United National Party – UNP) ၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူ လက္ရွိအစုိးရအေပၚ မေက်နပ္ေသာ ဘ၀င္မက်ေသာ SLFP ပါတီ၀င္အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားကုိ သီရိေသန ၆၃ ႏွစ္ရရွိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္သူ သုေတသီေတြကေတာ့ သီရိေသန ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲ ပစ္ႏုိင္ တာဟာ အထူး သျဖင့္ ရာဂ်ာပက္ကဆာအား မဲဆႏ္ၵရွင္ အမ်ားစုက သေဘာမက် မေက်နပ္သည့္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရအေျပာင္းအလဲကုိ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မည့္သူသည္ သီရိေသနဟု ယုံၾကည္သည့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ တမီလ္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္လူနည္းစု အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားဘက္ ေျပာင္းသြားသည့္ ဆႏၵမဲရလဒ္ (Voter turn – out) ေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကလည္း ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းေတြ မဲဆြယ္ေလ့ရွိသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ မည္ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အတူ လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိရွိထားျခင္းမရွိသည့္ ““ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ သည့္ စတုိင္””မ်ား ေၾကာင့္လည္းရာဂ်ာပက္ကဆာ၏““ဘ၀င္ေလခုိက္”” ““စိတ္ႀကီး၀င္””စတုိင္ကုိ စိတ္ ကုန္ၿငီး ေငြ႔ေနသူအမ်ားစု၏ အသည္းၾကား မွမဲကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္ဟုလည္း သုံးသပ္ ၾကသည္။

သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းမွာပဲ သမၼတ၏ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ ခြင့္အာဏာ စက္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်မည္။ အဂတိလုိက္ စားမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေကာင္းစား ေရး၀ါဒမ်ားကုိ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းမည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္တရား စီရင္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ပုိမုိ က်ယ္ ျပန္႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳသည္။ ရာဂ်ာပက္က ဆာသမၼတေဟာင္း၏ အာဏာရွင္စနစ္ ကုိ ျပည္သူေတြ ရြံရွာ မုန္းတီးေအာ့ ႏွလုံးနာေနခ်ိန္မွာ သီရိေသန၏ ေျပာင္းလဲမည့္ အလုပ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ကတိ စကားေတြသည္ ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္တြင္မွာေတာ့ သီရိလကၤာျပည္သူေတြ၏ ဘ၀င္ကုိ ခုိက္ေစသည္က ေတာ့ အမွန္ျဖစ္သည္။

● သမၼတသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား (Daunting Challenges)

သီရိေသနအတြက္ သမၼတရာထူးႏွင့္ အတူ ရာဂ်ာပက္ကဆာရဲ႕ ဆုိးေမြစိန္ေခၚမႈေတြကလည္း အသင့္ႀကိဳဆုိ လ်က္ရွိေနပါ သည္။ တမီလ္လူမ်ဳိး အမ်ားစုေနထုိင္ၿပီး ယင္းတုိ႔ပင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ တစ္ခုတည္းမွာပင္ အျငင္းပြားစရာ ျပႆနာမ်ား (Controversial issues) မ်ားရွိေနသည္။

ေဒသတြင္ တပ္စြဲထားသည့္ အေျခ အေနမွသည္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အလုပ္ အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပ်က္ ကြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားေသာ issues ေတြကေတာ့ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ခြဲေ၀ေပးရန္ (Devolution of Powers) ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရးေတြကုိ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ဖုိ႔လည္း ေတာင္းဆုိမႈေတြ ရွိေနသည္။

သီရိေသနရဲ႕ ကနဦးကာလ သမၼတ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သူ႕ေအာင္ႏုိင္ေရးေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီပံ့ပုိးေပးခဲ့သည့္ ယခင္သမၼတေဟာင္း ခ်န္ဒရိကာ ကုမာရတြန္ဂါႏွင့္ သူ၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၀ီက ရန္ဆင္းဂါ အပါ အ၀င္ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား၏ အကူအညီကုိ မလြဲမေသြ လုိအပ္ေနဆဲဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေလ့လာ သူေတြက သုံးသပ္ေနၾကသည္။

သမၼတသစ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည္ဆုိသည္။ ေၾကညာထားသည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ ႏွင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့သူအေနျဖင့္ ရာဂ်ာပက္ကဆာ လက္ထက္တြင္ အတြင္း လႈိက္ျခစားခံရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မူလပကတိအတုိင္း ရွိေရးစသည္တုိ႔ပါ၀င္ သည္။ အဆုိျပဳထားသည့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ သမၼတအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေန သည့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ဥပေဒျပဳထုတ္ျပန္ ရမည္ျဖစ္သည္။

● ခက္ခဲေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား

မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ ေခါင္းေဆာင္သစ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ပါလီမန္တြင္ အမ်ားစု သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ ရရွိရန္ အခက္အခဲ ေတြရွိရမည္ျဖစ္သည္ (သို႔မဟုတ္) ပါလီ မန္သစ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အမ်ားစုကုိ အႏုိင္ရရွိရန္အတြက္လည္း အခက္အခဲရွိႏုိင္သည္။ ယင္းျပႆနာတစ္ခုခ်င္းသည္ သီရိ ေသနအစုိးရအတြက္ မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရမည့္ အခက္အခဲျဖစ္သည္။ လုိအပ္သည့္ သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာ အမ်ားစုမဲကုိ ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ သီရိေသနသည္ သမၼတ ရာဂ်ာပက္ကဆာကုိ ေထာက္ခံသည့္ SLFP ဥပေဒျပဳအမတ္ မ်ား၏မဲအမ်ားစုကုိ ရရွိႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

● မေရရာသည့္ စီးပြားေရး

Economic Uncertainty

ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးသည့္ ကာလတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ ႏွင့္တုိးတက္ခဲ့သည္။ ၇ရာခုိင္ႏႈန္း အထိတုိး တက္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ မႈရရွိဖုိ႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား အဓိက မွီခုိေနရစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ဌာနစုံဘက္စုံသုိ႔ အညီအမွ်ေရာက္ရွိ မလာခဲ့ေပ။ သမၼတသစ္အေနႏွင့္ ႏွစ္ပရိေစၦဒအေတာ္ အတန္ၾကာသည္အထိ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိး ေအာက္တြင္ အလူး အလဲခ ံ ေနရသည့္ သီရိလကၤာျပည္သူမ်ားသည္ လဲရာသူခုိးေထာင္းသကဲ့သုိ႔ လူေနမႈစရိတ္ျမင့္မားျခင္း၊ အထူး သျဖင့္ ေလာင္စာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ အေျခခံစားကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား သည္ မဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူမ်ား နိစၥဓူ၀ခံစားေနရသည့္ နာၾကည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ သမၼတ၏ UNP ဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ ေပါင္းအစုိးရသစ္မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဆုိသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုန္းျမင့္ေဆြ
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန- http://www.facebook.com/myanmarherald
အမ်ဳိးသား၀တ္စံု အၿမဲ၀တ္၊ အဂၤလိပ္စကားမေျပာ၊ ေထာင္မက်ဖူးေသာ သိရီလကၤာႏုိင္ငံသမၼတ မိုင္းသီရိပါလ သီရိေသန- ဘုန္းျမင့္ေဆြ အမ်ဳိးသား၀တ္စံု အၿမဲ၀တ္၊ အဂၤလိပ္စကားမေျပာ၊ ေထာင္မက်ဖူးေသာ သိရီလကၤာႏုိင္ငံသမၼတ မိုင္းသီရိပါလ သီရိေသန- ဘုန္းျမင့္ေဆြ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 10:50 Rating: 5
Powered by Blogger.