၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္း ထြက္ရွိ


၁၁-၃-၂ဝ၁၅ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ ………………. ျမန္မာစာ

၁၂-၃-၂ဝ၁၅ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ …………. အဂၤလိပ္စာ

၁၃-၃-၂ဝ၁၅ ေသာၾကာေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ ……………… သခ်ၤာ

၁၄-၃-၂ဝ၁၅ စေနေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ ………………. စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ

၁၆-၃-၂ဝ၁၅ တနလၤာေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ …………………… ဓာတုေဗဒ

၁၇-၃-၂ဝ၁၅ အဂၤါေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ …………………… ႐ူပေဗဒ

၁၈-၃-၂ဝ၁၅ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ ………………………… ဇီဝေဗဒ ေဘာဂေဗဒ

၁၉-၃-၂ဝ၁၅ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ ……………………… ပထဝီဝင္

၂ဝ-၃-၂ဝ၁၅ ေသာၾကာေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီအထိ …………………………. သမိုင္း

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္း ထြက္ရွိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္း ထြက္ရွိ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 12:53 Rating: 5
Powered by Blogger.