ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ လူနည္းစု သက္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား မီးရွိဳ႕တိုက္ခိုက္ခံရ


ဒီဇင္ဘာ ၂၀

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသ ရကႏၱာမတီ ခရိုင္တြင္ လူနည္းစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သက္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတို႕အား ဘဂၤလီ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားက ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ မီးရွိဳ႕သြားခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလာေဒခ်္႕ သတင္းစာအမ်ားအျပားတြင္ ေရးသား ေဖၚျပသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းနယ္တြင္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ ကပ္ရပ္တည္ရွိေသာ ခရိုင္ (၃) ခု ရွိရာ ယင္းခရိုင္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည္။ ယခု မီးရွိဳ႕ခံရေသာ ေက်းရြာ သံုးရြာမွာ သက္ေထာင္ဟု ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား သိေနသည့္ ရကႏၱာမတီ ခရိုင္တြင္ တည္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ အဂၤါေန႕ နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဂ်စ္ကားသံုးစီး အျပည့္ျဖင့္ တုတ္၊ ဓါးလက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဘဂၤလီေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္  သက္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာသံုးရြာသုိ႕ ၀င္ေရာက္ျပီး ေနအိမ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ မီးရွိဳ႕တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး အိမ္အလံုးေပါင္း ၆၀ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတို႕ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသည္ဟု အသက္ ၅၅ ႏွစ္ ရွိျပီ ျဖစ္ေသာ မစ္ရွင္ ဆိုသူ သက္လူမ်ိဳးက ေျပာေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖၚျပသည္။

“ သူတို႕ေတြဟာ အိမ္ေတြ ဖ်က္ဆီးတယ္။ မီးရွိဳ႕တယ္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကိုလည္း မီးတင္ရွိဳ႕ခဲၾကတယ္။သူတို႕ဟာ တန္းဖိုးရွိတဲ့ ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္အပါအ၀င္ ပစၥည္းေတြကို လုယက္ ယူငင္သြားၾကတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြရဲ႕ တန္ဖိုးေတြက ကာလေပါက္ေစ်း တာကာ ႏွစ္သန္းခြဲ (အေမရိကန္ ေဒၚလာဆိုရင္) ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႕  ရွိတယ္” ဟု မစ္ရွင္ဆိုေသာ သက္လူမ်ိဳးက ေျပာေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖၚျပသည္။

Banter အမည္ရေသာ အသက္ ၆၀ အရြယ္ သက္လူၾကီး တစ္ဦးကလည္း သူတို႕ တုိက္ခံရသည္မွာ တစ္နာရီနီးပါး အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ သူတို႕ဟာ တစ္ညလံုး အမိုးအကာမရွိ ေတာထဲတြင္ ေျပးလႊား အိပ္စက္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ဘဂၤလီလူမ်ိဳးပိုင္ နာနတ္သီး စိုက္ခင္း တစ္ခုအား အမည္မသိသူမ်ားက တိုက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ပြားမီ တရက္အလိုက ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးသြား၍ လက္တုန္႕ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဘဂၤလီ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ားက ယခုလို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပံုရေၾကာင္း သတင္းကဆိုသည္။

Mostafa Kamal အမည္ရေသာ ရကႏၱာမတီ ခရိုင္ လက္ေထာက္ ေကာ္မရွင္နာမင္းၾကီး ( Deputy Commissioner)  ကေတာ့ မီးရွိဳ႕ခံရသည့္ အထဲမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း မပါ၀င္ဟု  ျငင္းဆိုေသာ္လည္း ယခု လုပ္ရပ္အေပၚ မ်ားစြာ တုန္လူပ္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပသည္။

၎ျပင္သူ႕အေနျဖင့္ ယခု တိုက္ခိုက္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူမ်ား ပါ၀င္သည္ကို မသိရွိရေသးေၾကာင္း၊ ေဒသခံ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ား အၾကား တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ အျပစ္တင္ေနၾကေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပသည္။

စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ခုကိုလည္း လူႏွစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း အမႈဖြင့္ရန္ သူက ညႊန္ၾကားလိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရကႏၱာမတီ ရဲမွဴး Amena Begum မွ အခုအခါ ရဲမ်ားက ကင္းလွည့္ေနေၾကာင္း၊ စစ္တပ္သားမ်ားကို လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ျဖန္႕က်က္ခ်ထားေၾကာင္း၊ အေျခအေနတည္ျငိမ္ေနေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို လိုက္လံ ဖမ္းဆီးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုတိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ေက်းရြာသံုးရြာမွာ  Naniarchar ျမိ႕နယ္ ရကႏၱာမတီ ခရိုင္အတြင္း တည္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ရကႏၱာမတီ ခရိုင္ အပါအ၀င္ ဘင္ဒရိုင္ဘင္ႏွင့္ ခါကာဆိုရီ ခရိုင္ (၃) ခုမွာ တစ္ခုတည္းေသာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ေပၚ ေဒသျဖစ္ျပီး လူမ်ိဳးစု (၁၂) ခုေနထိုင္ေနေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေဒသ၌ ေနထိုင္ေနၾကသည္မွာ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီျပီး ရွိေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမူေရး၊ စီးပြားေရး အရ အစိုးရ၏ မ်က္ကြယ္ျပဳခံထားရေၾကာင္း  သတင္းတြင္ ေဖၚျပသည္။

လူနည္းစု လူမ်ိဳးတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ သူတို႕၏ ရပ္တည္ေနထိုင္ေရးမွာ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခံေနရေၾကာင္း၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမျပန္႕ေဒသမွ ဘဂၤလီ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားကို စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းနယ္တြင္ အေျခစိုက္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈစတင္သည့္ အခ်ိန္က စျပီး ယခုကဲ့သို႕  ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း၊ ယင္းေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈေၾကာင့္ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္း နယ္တြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း သတင္းတြင္ ထပ္မံေရးသား ေဖၚျပသည္။

ယခုကဲ့သို႕ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းေဒသရွိ လူနည္းစု ေတာင္ေပၚသားမ်ားက အိႏၵိယ အကူအညီကို ယူျပီး လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ အစိုးရမွ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းနယ္အား စစ္ဇုန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေၾကာင္း၊ ဆယ္စု ႏွစ္ (၂) စုအတြင္း လူအမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့ျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ေတာင္ေပၚသား သူပုန္မ်ား အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းနယ္တြင္ အစိုးရ စစ္စခန္း ၅၀၀ နီးပါး ဆက္လက္ တပ္စြဲလွ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖၚျပသည္။

နိရဥၥရာ
http://www.narinjara.com/burmese/?p=13196
ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ လူနည္းစု သက္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား မီးရွိဳ႕တိုက္ခိုက္ခံရ ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ လူနည္းစု သက္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား မီးရွိဳ႕တိုက္ခိုက္ခံရ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 19:27 Rating: 5
Powered by Blogger.