ျမန္မာ့က်ာက္စိမ္းကိ်န္စာ


‘ေရႊသည္ တန္ဖိုးႀကီး၏။ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္စိမ္းသည္ အဖိုးျဖတ္ ၍မရ။’ တ႐ုတ္စကားပံု တခုျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းကုိ ဂမ္ၻီရ အစြမ္းထက္သည့္ မင္းစိုး တန္ဆာအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္မွာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းကို အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္တခုအျဖစ္၊ စုေဆာင္း သိုမွီးရသည့္ ရတနာတခု အျဖစ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တခုအျဖစ္ မက္ေမာလ်က္ရွိၾကသည္။

တ႐ုတ္သူႂကြယ္မ်ားထံမွ ၀ယ္ယူလိုမႈျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းႏႈန္းသည္ ေခါင္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရွန္ဟိုင္းေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ၌ ထိပ္တန္းေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ေလလံတင္သူက ၁ ဂရမ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၆၀ ျဖင့္ ေစ်းစဖြင့္ရာ ၎မွာ ေရႊေစ်းထက္ ၄ ဆ ပိုသည္။

သိပၺံနည္းက် တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အႏုစိတ္ျခယ္မႈန္း ထားသည့္ ထိပ္တန္းအရည္အေသြး Jadeite ေက်ာက္စိမ္းထည္အား ၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းထားသင့္ေသာ ရတနာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ မ်ားအတြင္း Jadeite သည္ အိမ္ၿခံေျမ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းထက္ပင္ အျမတ္အစြန္းပိုရပါသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔က မင္းစိုးရာဇာအဆင္တန္ဆာအျဖစ္မွတ္ယူေသာ ယင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာသည္ ျမန္မာေက်ာက္တူးသမားမ်ား အတြက္ ေသဒဏ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနသည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္းတံုးမ်ားသည္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိသည္က မ်ားပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တရား၀င္ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေဒၚလာရရွိသည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ Ash Centre ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁ ႏွစ္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ေငြသည္ ၈ ဘီလီယံ ေဒၚလာခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုရာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ရေငြ အမ်ားစုသည္ အစိုးရဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔ မေရာက္ရွိေခ်။

ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ကင္မရာအေရွ႕ ၌ စကားေျပာ မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ပိုင္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အခြန္စာရြက္စာတမ္းအတုျပဳလုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ ေက်ာက္စိမ္း ႐ုိင္းေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ထိပ္တန္းအစိုးရအရာရွိတဦးရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းဖားကန္႔ေဒသသို႔ ေမွာင္ခိုသမားတဦးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ၎ေမွာင္ခိုသမားမ်ားသည္ အစိုးရ၏နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တာ၀န္က်အရာရွိတဦးက တ႐ုတ္ျပည္သြားရာ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ တပ္မွဴးမ်ား၊ ရဲမွဴးမ်ားကို ေပးရကမ္းရ ပံုမ်ားကို ေဖာက္သည္ခ်ပါသည္။

ဖားကန္႔ေဒသသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၀င္ထြက္သြားလာ၍ ရသည့္ ေနရာမဟုတ္ပါ။ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားစာနယ္ဇင္းသမားတဦးတေလေသာ္မွ ဖားကန္႔သို႔မေရာက္သည္မွာ ႏွစ္အတန္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေနခဲ့ရာမွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္သတၲဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ယေန႔တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနေသးရာ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီအမ်ားစု လုပ္ငန္းျပန္လည္ မစတင္ႏိုင္ေသးပါ။

အေျခအေနတင္းမာေနေသာ္လည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အေသးစားေက်ာက္တူးသမားမ်ားသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေၾကာင့္ အသက္ႏွင့္ခႏၶာကိုစြန္႔စား၍ ဆုထူးပန္ရနိုး ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖားကန္႔ေဒသသို႔ ၀င္လာမစဲတသဲသဲ ရွိေနသည္။ အခ်ဳိ႕က ကိုယ္တိုင္တူးေဖာ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ သူေဌးမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိသမွ် ေမွာင္ခိုေစ်း ကြက္ထဲသို႔တန္း၀င္သြားရာ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ သယံဇာတတူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ စည္းၾကပ္မႈမဲ့ေနရျခင္းမွာ ယင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏လုပ္သားဘ၀ကို အေမွာင္တြန္းအားတခုက ေမာင္းႏွင္လို႔ေနသည္။ ေက်ာက္တြင္းလုပ္သား ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးစြဲေနသူ မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္တူးသမားအိုက္စံက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။ ၎တို႔သည္ ၿမိဳ႕ထဲရွိ မူးယစ္ခန္းမ်ားမွ ဘိန္း (သို႔)ယာဘေခၚ မက္သာဖတ္တမင္း တမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေန႔စဥ္သံုးစြဲၾကသည္။ အဆိုပါ မူယစ္ေဆးမ်ားသည္ ထံုက်င္ေစသည့္အတြက္ ခါးက်ဳိးမတတ္ပင္ပန္းသည့္ အလုပ္အတြက္ ခံႏိုင္ရည္ေပးၿပီး ခက္ထန္သည့္ ရာသီဥတုေအာက္မွာပင္ အခ်ိန္နာရီ ၾကာရွည္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေက်ာက္ စိမ္းလုပ္ငန္းကိုေအာက္ေျခမွေန၍ လႈိက္စားေနေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအေျခအေနကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ကင္မရာ ျဖင့္ ခိုး႐ိုက္ခဲ့သည့္ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းရရွိခဲ့သည္။

ေက်ာက္တြင္းမ်ားရွိရာၿမိဳ႕ မွ မူးယစ္ေဆးစြဲသူ ၅၀ ဦးခန္႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက ေဆးျဖတ္စခန္းတခုအားလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုအထဲမွ ေအာင္ေက်ာ္မိုးဆိုသူကုိ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူက သူႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား မူးယစ္ေဆးစြဲေစရန္လုပ္ခအျဖစ္ ဘိန္းျဖဴေပးပံု၊ သို႔မွသာေနာက္တႀကိမ္ ဘိန္းစားဖို႔အတြက္ အလုပ္ပိုႀကိဳးစားၾကမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို နာၾကည္းစြာရင္ ဖြင့္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ၿပိဳးျပက္ေတာက္ပသည့္ ေက်ာက္စိမ္းထည္မ်ားအား စံခ်ိန္တင္ေစ်းမ်ားျဖင့္ ေလလံအၿပိဳင္ဆြဲၾကရာ တူ တခ်က္ ခ်တိုင္း အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္တခု ထပ္မံပိုင္ဆိုင္လိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ သူေဌးႀကီးမ်ားေအာင္ပြဲခံေနေလသည္။ ေ၀းကြာေသာေျမမွ ေက်ာက္စိမ္းကုန္ စီးဆင္းမႈ၏အစျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တူးသမားတို႔၏ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ရာဘ၀မ်ားႏွင့္ေတာ့ မိုးႏွင့္ေျမကဲ့သို႔ ကြာျခားလို႔ေနပါေတာ့သည္။

[Myanmar Jade’s Curse(Al Jazeera) ကို ဥကၠာဦး ျပန္ဆိုသည္။]
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
ျမန္မာ့က်ာက္စိမ္းကိ်န္စာ ျမန္မာ့က်ာက္စိမ္းကိ်န္စာ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 16:57 Rating: 5
Powered by Blogger.