အထက္အညာေဒသ ၌ ထန္းပင္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာ

အထက္အညာ ေဒသမ်ား၌ ထန္းတက္လုပ္သား ရွားပါးလာျခင္း ႏွင့္ ထန္းလ်က္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ထန္းေတာ ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ တြက္ေျခကိုက္မႈ မရွိသျဖင့္ ထန္းေတာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသေလာက္ နည္းပါး လာၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထန္းပင္မ်ားကုိ ေဒသအတြင္း ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ထန္းခြေျမာက္ရြာ ေန ထန္းေတာပုိင္ရွင္ တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရသည္။

အထက္အညာ ေဒသရွိ ထန္းတက္ လုပ္သားမ်ားမွာ ထန္းတက္ လုပ္အားခ ႏွင့္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္မႈ မရွိၾကသျဖင့္ အျခားေသာ အရပ္ေဒသ မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ား အထိ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထန္းတက္လုပ္သား ရွားပါးလာကာ ထန္းတက္ လုပ္အားခ မွာလည္း ျမင္႔တက္ လာခဲ့သည္။ ထန္းေတာ ပုိင္ရွင္မ်ား ကလည္း ထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေနသည့္ အျပင္ ထန္းတက္သမား လုပ္အားခ ပါ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ ေနသျဖင့္ ထန္းပင္ ထန္းေတာ မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ ေတာ့ေပ။ မိသားစု မ်ားျပားသည့္ ထန္းေတာ ပုိင္ရွင္မ်ားသာ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အထက္အညာ ေဒသတြင္ သစ္၊ ဝါးမ်ား ရွားပါးလာၿပီး သုံးပင္အိမ္ တစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္ဖုိး ကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္သိန္း ၂ဝ မွ ၂၅ သိန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ သုံးပင္အိမ္ တစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ထန္းပင္ ငါးပင္မွ်သာ ခုတ္လဲွ သစ္ခြဲရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒသအတြင္း ထန္းပင္တစ္ပင္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝ သာ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ထန္းပင္တစ္ပင္ ကုိ အိမ္ေဆာက္သစ္ အျဖစ္ ခဲြစိတ္သည့္ လုပ္အားခမွာ ေငြက်ပ္ ၁၈ဝဝဝ ေပါက္ေစ်း ရွိသည္။ ထန္းပင္တစ္ပင္ကုိ ဝယ္ယူကာ အိမ္ေဆာက္သစ္ အျဖစ္ ခဲြစိတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၃ဝဝဝ သာ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္တစ္လုံးစာ ထန္းပင္ငါးပင္ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၆၅ဝဝဝ သာ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။

ထု႔ိေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ သူမ်ားက ထန္းပင္မ်ားကုိ ဝယ္ယူကာ ေဆာက္လုပ္ လာၾကသည္။ ထန္းေတာ ပုိင္ရွင္မ်ား ကလည္း တြက္ေျခကုိက္မႈ မရွိေတာ့သည့္ ထန္းပင္မ်ားကုိ ခုတ္လဲွ ေရာင္းခ် ၾကသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ အထက္အညာ ေဒသမ်ား၌ ထန္းပင္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာကာ ထန္းပင္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ထန္းပင္ကုိ သစ္အျဖစ္ ခြဲစိတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္သစ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာခဲ႔ေသာ္လည္း ဤကဲ႔သုိ႔သာ ခုတ္လဲွေနမည္ ဆုိလွ်င္ ထန္းပင္ ထန္းေတာႀကီးမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ သြားႏုိင္သျဖင့္ ထန္းပင္ေပါက္ မ်ားကုိ ထပ္မံ စုိက္ပ်ဳိး ထားသင္႔ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရ ပါသည္။ ။

ဇာညီသစၥာ

#Themyawadydaily
http://myawady-myawady.blogspot.com/2014/09/blog-post_266.htmlအထက္အညာေဒသ ၌ ထန္းပင္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာ အထက္အညာေဒသ ၌ ထန္းပင္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 14:27 Rating: 5
Powered by Blogger.