အုိင္အန္ဂ်ီအုိ၀န္ထမ္းမ်ား ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရရန္ အခြန္ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (အိုင္အန္ဂ်ီအို) မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသူေတြ အေနနဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ၾကဖို႔ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီး ဌာနက တိုက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။

ဘာသာေရး၊ ကုသိုလ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကို ကယ္ ဆယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေရး စတဲ့ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအ တြက္ ေထာက္ပံ့ မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အိုင္အန္ဂ်ီအိုေတြကို တည္ဆဲ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒေတြအရ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အရင္က ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ဗီယင္နာကြန္ဗန္းရွင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ၁၉၆၃ ေကာင္စစ္၀န္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ဗီယင္နာ ကြန္ဗန္းရွင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြအရ ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မျပဳထားတဲ့ အိုင္အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔ေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတဲ့အေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီး ဌာနက အသိေပးစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/66399


အုိင္အန္ဂ်ီအုိ၀န္ထမ္းမ်ား ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရရန္ အခြန္ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ အုိင္အန္ဂ်ီအုိ၀န္ထမ္းမ်ား ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရရန္ အခြန္ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 08:58 Rating: 5
Powered by Blogger.