အိမ္ငွားမ်ဳိးဆက္Share/Bookmark
အစိုးရသစ္လက္ထက္ တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ တန္ဖိုးမွ် အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိျခင္းသည္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ မရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ား အတြက္ အခြင္႔အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ေသာ တန္ဖိုး သင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားသည္ တိုက္ခန္း၏ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းစတင္ေပးေခ်ရျခင္း၊ အရစ္က်ေပးရမည့္ ကာလသည္ လည္း ေဆာက္လုပ္မႈေပၚမူတည္ ၍ ေပးေခ်ရမည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ လခစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ လက္လုပ္ လက္စားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဗိုလ္မွဴးဗထူးအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ဧရာ ဝဏ္တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္း စသည္ျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားေဆာက္ လုပ္ေနျခင္းတို႔အျပင္ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ဗန္းတန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း အရစ္က်စနစ္၊ ဘဏ္ေခ်းေငြတို႔ျဖင့္မဲစနစ္ႏွင့္ေရာင္း ခ်ေပးႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္။

ထိုစီမံကိန္းသည္ တိုက္ ၂၄လံုး ၌အခန္းေပါင္း ၅၇၆ခန္းကို တစ္ခန္း လွ်င္ ၄၆၈ စတုရန္းေပရွိေသာ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္ Steel Structure Hall Type ၁၈ လံုး၊ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္ RCC Structure) Hall Type ေျခာက္လံုး တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ တန္ဖိုးအနိမ့္ဆံုးက်ပ္ ၁၁၃ သိန္းမွ အျမင့္ဆံုးက်ပ္ ၁၂၅သိန္း သတ္မွတ္ ထားသည္။

ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာ၏ ထူးျခား ခ်က္မွာမိသားစုဝင္ေငြသံုးသိန္းႏွင့္ ခုနစ္သိန္းၾကားရွိသူမ်ား ဘဏ္ေခ်း ေငြစနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း ပင္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အိမ္ရာေလွ်ာက္ လႊာေခၚယူရာတြင္ က်န္အိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ားထက္ပင္ ေလွ်ာက္လႊာ ေစာင္ေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ထိမ်ား ျပားခဲ႔ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္မရွိေသးသည့္ ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ထည့္သြင္းစီမံ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၅ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပ သည့္ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ပန္းလိႈင္ျမစ္ႏွင့္ တြံေတး တူးေျမာင္းအၾကား လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာအၾကား ေျမဧက ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္တြင္ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္း ၂ဝဝဝဝ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သစ္စီမံကိန္းတစ္ခုကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးပထမအႀကိမ္ နဝမပံုမွန္အစည္း အေဝးပထမေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္က သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တစ္နည္းအားျဖင့္အသိ အမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ကိုျပည္သူလူထုအမွန္တကယ္ခံစား ခြင့္ရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ခ႐ိုနီ ဆိုသည့္လူတစ္စု၏ လုပ္ကြက္ တစ္ခုမျဖစ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာ မ်ားက အသိပညာေပးေရးသားေန သည္ကိုလည္း ဖတ္႐ႈၾကရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုအိမ္ ငွားဘဝနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ရေတာ့ အိမ္ပိုင္ဆိုတာ ကိုအလြန္မက္ေမာပါတယ္။ မိဘ လက္ထက္စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ့လို႔ အိမ္ပိုင္ဘဝကေန အိမ္ငွားဘဝ ေရာက္ခဲ့တယ္။ အခုျမင့္တက္လာ တဲ့အိမ္ေစ်း၊ ေျမေစ်းေတြေၾကာင့္ မိဘေတြလဲ ပညာအေမြကလြဲလို႔ ဘာမွမေပးႏိုင္ဘူး။ အဲဒီပညာ ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တကၠသိုလ္ေတြ ကဘြဲ႕ရတယ္။ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရတယ္။ ဝင္ေငြအေတာ္အသင့္ရေန ေပမယ့္ အိမ္မဝယ္ႏိုင္ဘူး။ ငွားေနရ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သားသမီး ေတြလက္ထက္ကိုေရာ ဒီလိုပဲပညာ အေမြပဲေပးႏိုင္မွာကို စိုးရိမ္တယ္။ အိမ္ငွား မ်ိဳးဆက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတာ႔မထားခဲ့ခ်င္ဘူး''ဟု ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ငွားေနထိုင္သူ ကိုေဇာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံ ေျမေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အျမင့္ ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး လက္ ဝယ္ေငြပိုေငြလွ်ံရွိသူမ်ားအတြက္ ေစ်းကစားရန္အေျခအေနတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေနကာ အိမ္ငွားဘဝျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျပည္သူမ်ားအတြက္ ရင္ေလးစရာ အေနအထားတစ္ခု ပင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေစ်း ကြက္တြင္ အိမ္ငွားရမ္းခမွာအျမင့္ ေစ်းတြင္ရွိေနၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း အငွားေစ်းႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ကြာျခားမႈရွိကာ ယုဇန ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ေနရာမ်ိဳးတြင္ တိုက္ခန္းငွားရမ္းခ က်ပ္ငါးေသာင္း ဝန္းက်င္မွစ၍ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တိုက္ခန္းငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္သိန္းခြဲ၊ ႏွစ္သိန္း၊ သံုးသိန္း မွစ၍ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရမ္းခ သည္ က်ပ္ သိန္း၂ဝ ဝန္းက်င္မွ သိန္း၃ဝအထိရွိၿပီး လံုးခ်င္းအိမ္ ရာမ်ားဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ငွားရမ္းခမ်ားရွိေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားေစ်းကြက္ မွ သိရသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ရွိအိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦး က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ (၃ဝ)ရပ္ကြက္ ေက်ာင္းလမ္းမွတ္တိုင္အနီးမွာရွိတဲ့ တိုက္ခန္းေတြဆိုရင္ အေပၚဆံုးထပ္ ေလးလႊာကို ရွစ္ေသာင္းေလာက္ ရွိတယ္။ ေစ်းနဲ႔လဲနီးတယ္။ အဲဒီ ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ လံုးခ်င္းအိမ္ေတြ ဆိုရင္ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ခုနစ္ေသာင္း၊ တစ္သိန္း၊ တစ္သိန္း ခြဲအထိရွိတယ္။ လမ္းမတန္းမွာရွိတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြေတာင္ တစ္သိန္း၊ တစ္သိန္းခြဲေလာက္ရွိတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သာမန္ဝန္ထမ္း အမ်ားစုအေနျဖင့္ လစာက်ပ္ႏွစ္ သိန္းမရရွိပါက အိမ္ငွားစရိတ္၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ ေရမီတာခႏွင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာ ေရးတို႔အတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မ႑ိဳင္အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ ျခံေျမေစ်းကြက္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္မွစ၍ အငွားေစ်းကြက္ သာမက အေရာင္းအဝယ္ေစ်း ကြက္ပါအလုပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သာမန္ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ား၊ အေျခခံအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေျခခံပုဂၢလိက ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ လက္ရွိအိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္း ႏွင့္ အိမ္ပိုင္ရရွိရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

''ကြၽန္ေတာ့္လစာက တစ္လ ကိုက်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲရတယ္။ ကုမၸဏီ တစ္ခုမွာ Marketing လုပ္ပါ တယ္။ ဒီဝင္ေငြနဲ႔ မိသားစုစရိတ္က ေလာက္႐ံုပဲရွိတယ္။ အိမ္လခက တစ္လကို က်ပ္ ၈ဝဝဝဝ ရွိတယ္။ တျခားအိမ္စရိတ္၊ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥေတြနဲ႔ဆိုရင္ တစ္ ခါတေလ ေလာက္ငမႈမရွိပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးကလဲ ကေလးနဲ႔ဆိုေတာ႔ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ တျခားအပို ဝင္ေငြလဲမရွိေတာ့ အိမ္ပိုင္ရဖို႔ဆို တာေမွ်ာ္လင့္လို႔မရတဲ့ အေနအ ထားတစ္ခုပါပဲ''ဟု ကိုဗိုလ္ဗိုလ္ ေက်ာ္ကေျပာသည္။
အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္အ တြက္ အခြန္ဥပေဒထြက္ရွိလာေသာ္ လည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ ၿပီး ေစ်းကစားသူအမ်ားစုမွာ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္ မာအမ်ားစုႏွင့္ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာက ေရႊ လင္ဗန္းအိမ္ရာတစ္ခုပဲရွိေသးတယ္။ အိမ္ရာေတြ(တန္ဖိုးနည္း) ဆက္ လက္ခ်ထားေပးဦးမယ္လို႔လဲၾကား တယ္။ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ဗထူးတို႔၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္တို႔ အိမ္ရာေတြက သူတို႔ေခၚေဝၚတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုက တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာေလသာမန္လခစားဝန္ထမ္း ေတြအေနနဲ႔ ဝယ္ႏိုင္ဖို႔မလြယ္ဘူး'' ဟု မ႑ိဳင္အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ မွ ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လသာ၊ ပန္းဘဲ တန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အခန္းငွားရမ္းခ က်ပ္ ၄ဝဝဝဝ ျဖင့္စုေပါင္းေနထိုင္ သည့္ အိမ္ေထာင္သည္အေဆာင္ မ်ားဖြင့္လွစ္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ''အခန္းခ တစ္လတစ္ခါပဲေပးႏိုင္ လို႔ဒီမွာေနတာပါ။ လခ်ဳပ္တို႔၊ စေပၚ တို႔ေပးၿပီးငွားဖို႔ၾကေတာ့ ရတဲ့ဝင္ေငြ နဲ႔ကအဆင္မေျပဘူးေလ။ေယာက်္ား က တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔စားရတဲ့ သူ၊ ကြၽန္မကေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲကစတိုး ဆိုင္ေလးတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္တယ္။ တစ္လကိုက်ပ္ ၆ဝဝဝဝ ေလာက္ပဲ ရပါတယ္''ဟု အိမ္ေထာင္သည္ အေဆာင္၌ေနထိုင္သည့္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ျခံေျမ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ကာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အိမ္ျခံေျမ ဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ မွ ၁၈ ရက္အထိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျပင္ ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားပါတက္ ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခင္က ေနထိုင္သူဦးေရေျခာက္ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္ စာရင္းအရ ရွစ္သန္းနီးပါးရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝရက္မွ ဧၿပီ ၁ဝရက္ထိ ေကာက္ ယူခဲ့ေသာျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ျပည္သူ လူထု၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို လူဝင္မႈၾကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီး ဌာနက မွတ္တမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ 'အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွား' စာရင္း၊ ဝင္ေငြ မည္မွ်ရွိသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ အလက္အရ ထိုလူဦးေရရွစ္သန္းရွိ သည့္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုတြင္ လိုအပ္ေန ေသာၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိရ ေပသည္။

ေနထက္ေ၀၊ ခ်ယ္ရီ
The Union Daily
https://www.facebook.com/pages/The-Union-Daily/139677556201764?fref=nf
Share/Bookmark

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ