လူကုန္ကူးမႈ ဦးတည္ရာ နိုင္ငံမ်ားအနက္ တရုတ္နိုင္ငံက အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေနသည္ဟုဆို


မံုရြာ၊ ဧျပီ ၂၂

လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူ အမ်ားစု၏ ဦးတည္ရာ နိုင္ငံမ်ားအနက္ တရုတ္နိုင္ငံက အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေနသည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ရဲမွဴး ခင္ေမာင္ၾကြယ္မွ ေျပာျပသည္။
“ ျမန္မာနိုင္ငံကေန လူကုန္ကူးျခင္းခံရတဲ႔ သူအမ်ားစုရဲ႕ ဦးတည္ရာ နိုင္ငံဟာ တရုတ္နိုင္ငံဘဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ ေျပာရလ်င္ တရုတ္နိုင္ငံဟာ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္း အဆင္႔မွာရွိေန ပါတယ္..” ဟု ရဲမွဴး ခင္ေမာင္ၾကြယ္မွ ဆက္ လက္၍ ေျပာျပသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသည္႔ ဦးတည္ရာ နိုင္ငံမ်ားအနက္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ (၁၀ ဒသမ ၀ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ ( ၆ ဒသမ ၀ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တရုတ္နိုင္ငံတြင္(၈၀ ဒသမ ၀ )ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ ျပည္တြင္း၌ ( ၄ ဒသမ ၀ )ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူအမ်ားစုသည္ အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း ( ၆၉ ဒသမ ၇ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္႔တန္ဆာ (၁၃ ဒသမ ၆ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဓမၼေစခိုင္ျခင္း (၁၀ ဒသမ ၀ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးျခင္း (၄ ဒသမ ၈ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဓမၼေတာင္းရမ္းေစခိုင္းျခင္း (၁ ဒသမ ၄ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဓမၼေမြးစားျခင္း (၀ ဒသမ ၃ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လိင္မႈ ဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း (၀ ဒသမ ၂ )ရာခိုင္ႏႈန္း၊စသည္႔ ပံုစံမ်ားျဖင္႔ လူကုန္ကူးျခင္းခံရလ်က္ရွိသည္ေၾကာင္း သိရ သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး လူကုန္ကူးျခင္းခံရမႈ ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ တိုင္းေဒသၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူး မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၅)ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ႔ျပီးေနာက္ (၈)ႏွစ္တာကာလအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ(၇)မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ႔ေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကသာခရိုင္၊ ထီးခ်ိဳင္႔ျမိဳ႕နယ္( ၂၀၀ ၉) ခုႏွစ္၊ ကသာခရိုင္၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္(၂၀၁၀) ခုႏွစ္၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္( ၂၀၁၀) ခုႏွစ္၊ စစ္ကိုင္းခရိုင္၊ စစ္ ကိုင္းျမိဳ႕နယ္( ၂၀၁၀) ခုႏွစ္၊ ကေလးခရိုင္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္( ၂၀၁၁) ခုႏွစ္၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ( ၂၀၁၁) ခုႏွစ္ ႏွင္႔ ယင္းမာပင္ခရိုင္၊ ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္( ၂၀၁၃) ခုႏွစ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း အဆိုပါ လူကုန္ကူးမႈ(၇)မႈတြင္ တရားစီရင္ျခင္းခံရသူ က်ား(၆)ဦး၊ မ( ၁၉ )ဦး ၊ စုစုေပါင္း( ၂၅ ) ဦးတို႔အား သက္ဆိုင္ရာ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးမွ တရားစြဲဆို အေရးယူအျပစ္ေပးနိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

သတင္း + ဓာတ္ပံု = ကိုတိုးၾကီး


လူကုန္ကူးမႈ ဦးတည္ရာ နိုင္ငံမ်ားအနက္ တရုတ္နိုင္ငံက အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေနသည္ဟုဆို လူကုန္ကူးမႈ ဦးတည္ရာ နိုင္ငံမ်ားအနက္ တရုတ္နိုင္ငံက အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေနသည္ဟုဆို Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 03:30 Rating: 5
Powered by Blogger.