အင္တာနက္စနစ္ကို ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစီစဥ္


ဝုိင္ဖိုင္အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပး ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ယင္းလုပ္ငန္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဝုိင္ဖိုင္အင္တာနက္စနစ္ကို အက်ဳိးတူ လုပ္ကိုင္လုိေသာ ၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက စတင္ေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိအစီအစဥ္ကို လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ဝုိင္ဖိုင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို Borband Wireless စနစ္ျဖင့္ သံုးစဲြသူမ်ားသုိ႔ ေပးႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဆုိပါ Broadband Wireless စနစ္ျဖင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းမည့္ အစီအစဥ္အပါအဝင္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္ အစုိးရမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းအမ်ားစုသည္ ယခုႏွစ္လယ္ပုိင္းခန္႔တြင္ အၿပီးသတ္နီးပါးအထိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေနသည္ဟု အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယုဇနကိုကို
Internet Journal

အင္တာနက္စနစ္ကို ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစီစဥ္ အင္တာနက္စနစ္ကို ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစီစဥ္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 15:48 Rating: 5
Powered by Blogger.