ေတာင္ငူၿမိိဳ႕ အမွတ္(၆)ေက်ာင္း ေဘာလုံးကြင္း အတြင္း ပညာေရးမွဴးရုံး ေဆာက္လုပ္မွဳ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ကန္႔ကြက္္ (ေပးစာ)


ေတာင္ငူ၊ ဒီဇင္ဘာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၆)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဘာလုံးကြင္းအတြင္း ေတာင္ငူ ခရုိင္ပညာေရးမွဴးရုံးႏွင္႔ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေနမွဳအား အဆိုပါေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ား နွင္႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္သည္႔ ဘြဲမိုဘြာသာသနာနယ္ အသင္းေတာ္ မ်ားအဖြဲ႔တို႔မွ ကန္႔ကြက္ေနေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူဦးထြန္းသူရိန္ျငိမ္းမွေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းမွဳေၾကာင္႔ ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔ႏွင္႔ ၂၆ ရက္ေန႔က ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ပညာ ေရးမွဴးရုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမင္႔ျမင္႔သန္းႏွင္႔အဖြဲ႔မွ လာေရာက္၍ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအား ေခၚယူ စုံစမ္းညိႇႏွဳိင္းခဲ႔ျပီး ““ ရပ္တန္႔၍ မရေၾကာင္း”” ျငင္းဆန္ခဲ႔ျပီး လက္မွတ္ေရးထုိးမွဳတြင္ပါ၀င္ခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းျဖစ္သူ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကိုလည္း ပညာေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ေခၚယူၾကိမ္းေမာင္းခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

““ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းေဘာလုံးကြင္းထဲမွာ တည္ေဆာက္ေနတာကို ကန္႔ကြက္တာပါ။ တျခားဌာနဆိုင္ ရာရုံးေတြ တည္ေဆာက္ခဲ႔သလို ေတာင္ငူမွာေျမလြတ္ေတြရွိပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းထဲမွာပဲ ေဆာက္ခ်င္ရင္ေတာင္ တျခားလြတ္ေနတဲ႔ေနရာမွာ ေဆာက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ႔တာပါ ေနာက္ျပီး ျမန္မာေဘာလုံးအဆင္႔နိမ္႔က်ေနတာကိုဘဲျမင္တယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အားထားရမယ္႔ ေက်ာင္းသားအားကစားသမားေတြအတြက္ မီခိုအားထားရာ ေက်ာင္းေဘာလုံးကြင္း (အားကစားကြင္း)ေတြ က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးခံေနရာတာကို လူၾကီးေတြေမ႔ေနၾကတယ္”” ဟု ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလြင္ေအး မွေျပာၾကားသည္။

 ပညာေရးအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း အဆိုပါေဘာလုံးကြင္းသည္ စံခ်ိန္မီျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ သည္႔ကြင္းမဟုတ္သည္႔အတြက္ ေလ႔က်င္႔ေရးကြင္းမျဖစ္သားခ်န္ထားေပးမည္ဟုဆိုေသာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေဘာလုံးအားကစား ေလ႔က်င္႔ရန္အတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္းအတာမွ ပ်က္ဆီးသြားမည္ျဖစ္ေသာ ေဘာလုံး အားကစားအတြက္ ေလ႔က်င္႔ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ႔ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားေဘာလုံးသမားတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ယင္းေက်ာင္းေဘာလုံးကြင္းအတြင္း အလ်ားေပ ၉၀ အနံေပ ၃၀ ရွိသည္႔ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္ အဦးတစ္လုံး တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိျပီး ျခံ၀န္အက်ယ္မွာ (၀.၈၀)ဧက (ေဘာလုံးကြင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔) ရွိေသာ ေၾကာင္႔ တည္ေဆာက္ျပီးစီးပါက ေဘာလုံးကြင္းမ်ားတြင္ရွိသည္႔ စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္းအတာမွာ ပ်က္ဆီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိုျပင္ ရုံးေဆာက္လုပ္မွဳအတြက္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ တင္ဒါစနစ္ေခၚယူခဲ႔ျခင္းမရွိ သည္႔အတြက္ ပြင္႔လင္းျမင္သားမွဳမရွိေၾကာင္း လက္ရွိေဆာက္လုပ္ခြင္႔ ရရွိသည္႔ amazing myanmar ကုမၸဏီမွာ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး တိုင္းပညာေရးမွဴး၏ သားမက္ေတာ္စပ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မွဳမ်ား ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

toungoo wathch
ေတာင္ငူၿမိိဳ႕ အမွတ္(၆)ေက်ာင္း ေဘာလုံးကြင္း အတြင္း ပညာေရးမွဴးရုံး ေဆာက္လုပ္မွဳ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ကန္႔ကြက္္ (ေပးစာ) ေတာင္ငူၿမိိဳ႕ အမွတ္(၆)ေက်ာင္း ေဘာလုံးကြင္း အတြင္း ပညာေရးမွဴးရုံး ေဆာက္လုပ္မွဳ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ကန္႔ကြက္္ (ေပးစာ) Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 13:42 Rating: 5
Powered by Blogger.