ဓာတ္အားခ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မီးခုိးသုံးမႈ ပိုမ်ားလာႏုိင္


လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လုိက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားသည္
သင့္တင္မွ်တေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ဓာတ္အားခ တုိးျမႇင့္
ေပးေဆာင္ရန္ရွိသည့္ အတြက္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ဓာတ္အား ရယူသုံးစြဲျခင္း (သုိ႔) မီးေမွာင္ခုိ
မႈ ပိုမ်ားလာႏိုင္သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္ မည့္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လုိက္သည့္ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သုံးမီတာမ်ားအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါဓာတ္အားခ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မီးခုိးသုံးမႈ ပိုမ်ားလာႏုိင္ ဓာတ္အားခ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ မီးခုိးသုံးမႈ ပိုမ်ားလာႏုိင္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 15:21 Rating: 5
Powered by Blogger.