အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ ေဆာ္ဒီတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပ ႒ာန္း


လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသရွိ ဩဇာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္သားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမႈကို ယခုအခါ အတည္ျပဳ လက္ခံလုိက္ၿပီဟု ေျပာၾကားေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားအ တြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးမည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပ႒ာန္းလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသရွိ ဩဇာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္သားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမႈကို ယခုအခါ အတည္ျပဳ လက္ခံလုိက္ၿပီဟု ေျပာၾကားသြားသည္။ အႏိုင္က်င့္ညွင္းပမ္းမႈမွ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒဟု အမည္ေပးထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ဘာသာေရး ေစာင့္ထိန္းမႈ ျပင္းထန္လြန္းသည့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဩဂုတ္လ (၂၆)ရက္ေန႔က အဆိုပါ ဥပေဒအတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လေပါင္းအတန္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အႏုိင္က်င့္ ေစာ္ကားခံရမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုကို ေဆာ္ဩခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုဥပေဒအတြက္ စဥ္းစားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုဥပေဒအရ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ (၁)ႏွစ္ထိျဖစ္ေစ၊ ရီရယ္လ္ေငြ (၅၀၀၀၀)ထိျဖစ္ေစ ဒဏ္တပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရွိရသည္။

"ေဆာ္ဒီဘုရင့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းအလုပ္ သမား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ ခုလို ဥပေဒမ်ိဳးက သိပ္ကို ေကာင္း မြန္ပါတယ္"ဟု အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ခါလက္ဒ္အယ္လ္ဖက္ဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သားမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳးကို ဥပေဒသက္သက္ သတ္မွတ္ျခင္း မရွိဘဲ အစၥလာမ္မစ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္သာ သိုင္းဝိုင္းေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တိတိက်က် အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ိဳး ျပ႒ာန္းရန္ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆာ္ဒီအစိုးရကို တိုက္တြန္းေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Planet Myanmar Network
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ ေဆာ္ဒီတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပ ႒ာန္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ ေဆာ္ဒီတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပ ႒ာန္း Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 17:44 Rating: 5
Powered by Blogger.