ဇနီးႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုန္းကို ကန္႕သတ္ထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ Blacklist စာရင္း၀င္ ကေလး အေရအတြက္ ၆၀၀၀၀ ရွိ

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုုန္းကို ေဒသႏၱရ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ကာ ကန္႕သတ္ထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ တရားမ၀င္ Blacklist စာရင္းသြင္းခံရသူ ဘဂၤလီ ကေလးငယ္ (၆) ေသာင္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ (၂) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုုန္းကို ေဒသႏၱရ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ကာ ကန္႕သတ္ထားမူကုိ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကပင္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဒသႏၱရ အမိန္႕မ်ားကိို အုပ္ခ်ဳပ္သူ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ကုိယ္က်ိဳး အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ တရားမ၀င္ Blacklist စာရင္းသြင္းခံရသူ ကေလးငယ္ အေရအတြက္ တိုးပြားလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Blacklist စာရင္းသြင္းခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ မိဖ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ ကေလးမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ၏ တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား မရွိဘဲ ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသုိ႕ တရားမ၀င္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္ ၆၀၀၀၀ ရွိေၾကာင္းကို ရခိုင္စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ ရခိုင္အစီရင္ခံစာ စာမ်က္နာ ၁၁၂ တြင္လည္း ေဖၚျပထားသည္။

“ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ မရွိပါ။ ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ ဘဂၤါလီမ်ားထံမွ လာဘ္ယူရန္ အခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနျပီး လက္ေတြ႕တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မူ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပသည္။

ယခုကဲ့သို႕ တရားမ၀င္ Blacklist ကေလး ၆၀၀၀၀ ထိ ရွိျခင္းမွာ ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္း မရွိဘဲ အဆုိပါ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႕အာဏာမ်ားကို မိမိကုိယ္က်ိဳး အတြက္ အသံုးခ်ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ အမည္မေဖၚလိုသူ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီး တစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ အမ်ိဳးသား အသက္ (၂၀) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ရမည္ဟု ေဒသႏၱရ အမိန္႕ထုတ္ထားေသာ္လည္း အသက္မျပည့္ဘဲ ယူလိုပါက ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ တစ္ေစာင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ကေန က်ပ္ သိန္းခ်ီထိ ေပးၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

၎ျပင္ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္ဟု ဥပေဒ ထုတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ဦးထက္ ပိုယူပါကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားကို သိန္းဂဏန္းရွိေသာေငြျဖင့္ လာဘ္ထိုး ေျဖရွင္းႏိုုင္ၾကသည္ဟု ေျပာသည္။

၎ျပင္ သားသမီးကို ႏွစ္ဦးထက္ ပိုမယူရဟု ေဒသႏၱရ ဥပေဒ ထုတ္ထားေသာ္လည္း ပို၍ ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုက္ဆံေပးျပီး အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တဖက္ႏုိင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးသြား၍ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ထားသူ (အစိုးရ အေခၚ ဘီဒီေျပး) မ်ားအားလည္း ျမန္မာသုိ႕ ျပန္လာျပီး အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ သြင္းေပးရန္ တစ္ဦးကို က်ပ္ သံုးသိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ ယူေၾကာင္း သိရသည္။

၎ျပင္ အၿမဲတမ္းေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေသာ ဆြဲ/တင္/စစ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ပတ္စ္ပို႕ ဆိုက္အရြယ္ ဓါတ္ပံု တစ္ပံုကို က်ပ္ ၃၀၀၀ မွ ၇၀၀၀ ထိ သက္ဆိုင္ရာမွ ေတာင္းယူသည္ဟု ဆိုသည္။ ဆြဲတင္စစ္ဆိုသည္မွာ လူဦးေရစစ္မည့္ ရြာကို ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ ရြာမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြကို ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ လူဦးေရကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသို႕ ေဒသႏၱရ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားမွ ကုိယ္က်ိဳး အတြက္ လာဘ္ေငြ ယူျပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင္း ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ လူဦးေရမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးပြားလာသည္ဟု သိရသည္။

ေမာင္ေတာခရိုင္ရွိ ဘဂၤါလီ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ လူဦးေရ ၃၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီး အခ်ိဳ႕ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၇၀ ေက်ာ္ပင္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု လ၀က အရာရွိ တစ္ဦးကို ကိုးကားျပီး Hot News Weekly တြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕က ေဖၚျပသည္။

ယခု လက္ရွိ အစိုးရကလည္း ေမာင္ေတာခရုိင္ အတြင္း ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္းေတာခရိုင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏိုင္မွ သတင္း မီဒီယာမ်ားသုိ႕ တရား၀င္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ (၂) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားမွ ဆက္လက္ျပီး ေဒသႏၱရ အမိန္႕အာဏာကိုမ်ားကို ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ လာဘ္လာဘ ယူျပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကလွ်င္ အေျခအေနမွာ ယခု လက္ရွိထက္ ဆိုးရြားကာ လံုး၀ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရေသာ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုလွ်က္ ရွိသည္။

နိရဥၥရာ သတင္း ဌာန


ဇနီးႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုန္းကို ကန္႕သတ္ထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ Blacklist စာရင္း၀င္ ကေလး အေရအတြက္ ၆၀၀၀၀ ရွိ ဇနီးႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုန္းကို ကန္႕သတ္ထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ Blacklist စာရင္း၀င္ ကေလး အေရအတြက္ ၆၀၀၀၀ ရွိ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 13:51 Rating: 5
Powered by Blogger.