၁၅၀၀က်ပ္တန္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္ တာဝါတုိင္ႏွင့္ ေလးမုိင္အတြင္း၌သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္

အသစ္ခ်ထားေပးလွ်က္ရွိသည့္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ မုိဘိုင္း တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္ တာဝါတုိင္ႏွင့္ ေလးမုိင္ပတ္လည္အတြင္းသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရႊက္ျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဟုသိရွိရသည္။

အဆုိပါတန္ဖိုးနည္းဖုန္းလိုင္းအတြက္ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုးအတိုင္းအတာ တာဝါတုိင္ေပါင္း ၂၈၂ခုတည္ေဆာက္ထားရွိသည္ဟုသိရျပီး အဆိုပါတာဝါတုိင္ဧရိယာအတြင္း၌ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပေခၚဆုိမွဳမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေၾကညာထားသည္။

စီဒီအမ္ေအဖုန္းလိုင္းမ်ားအတြက္ယခင္တည္ေဆာက္ထားရွိသည့္ တာဝါတုိင္မ်ားမွာ နည္းပညာအရ မုိင္ ၂၀ အတြင္း၌ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိမွဳျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု သိရျပီး ယခုခ်ထားေပးလွ်က္ရွိသည့္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ MEC အမွတ္တံဆိမ္ပါ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားမွာ တာဝါတုိင္ႏွင့္ ေလးမုိင္အတြင္းမွ်သာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမွဳျပဳလုပ္ႏုိ္င္သည့္အတြက္ မ်ားစြာ ကြာဟမွဳ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဂ်ီအက္အမ္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား၏ တာဝါတုိင္မ်ားမွာ နည္းပညာအရ ၁၀ မိုင္အတြင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမွဳျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း.စီဒီအမ္ေအ ၄၅၀ မ်ားအတြက္ စိုက္ထူးထားသည့္ တာဝါတုိင္မ်ားသည္ အတားအဆီးမ်ားမရွိသည့္ လြင္ျပင္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတမ္း ေဒသမ်ား၌ မုိင္ ၂၀ ႏွင့္ အထက္ကိုပင္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမွဳျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟုဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

အဆိုပါဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန၌ စတင္ခ်ထားေပးခဲ ့သည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားျဖစ္ျပီး ရပ္ကြက္.ေက်းရြာမ်ား၌ကံစမး္မဲ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ ့သည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားျဖစ္ျပီး လာမည့္လစဥ္အတုိင္း၌လည္း အဆုိပါအေရအတြက္အတုိင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။

Myawady News


၁၅၀၀က်ပ္တန္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္ တာဝါတုိင္ႏွင့္ ေလးမုိင္အတြင္း၌သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ၁၅၀၀က်ပ္တန္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားသည္ တာဝါတုိင္ႏွင့္ ေလးမုိင္အတြင္း၌သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 09:09 Rating: 5
Powered by Blogger.