လူတိုင္း ပညာသင္ၾကားေရး မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသင့္ ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၉

မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး စနစ္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ မသင္မေနရ ပညာေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း အေျခခံ ပညာေရးအၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးသန္းဦး က The Voice သို႔ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသင္မေနရ မူလ တန္းပညာေရးကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာ သင္ႏွစ္၌ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ရာတြင္ အလုံးစုံ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရန္ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၄င္းက အႀကံျပဳသည္။
"ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဥပေဒဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ ကူညီဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားတာ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ဘာသာ ေရးဆြဲမွာပါ" ဟု ဦးသန္းဦးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

အေျခခံပညာက႑ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားပညာရည္ ျမင့္မားေရး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ အေျခခံပညာက႑ ဖြံၿဖဳိးတိုးတက္ေရး စာတမ္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး စနစ္ ေအာင္ျမင္ရန္ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး ဥပေဒကို ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မသင္မေန ရ မူလတန္းပညာေရး အတြက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ က်ပ္ ၁၈၃၅ ဒသမ ၅ သန္းဖိုး ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံး ဗလာစာအုပ္ က်ပ္ ၇၂၂၄ သန္း ဖိုးခန္႔ ႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္မူ ျပ႒ာန္းစာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ တို႔အျပင္ ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္စီပါ ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ၿမဳိ႕နယ္လုံးကြၽတ္ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၿမဳိ႕နယ္ ေလးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္၌ စမ္းသပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ႏိုင္ငံအလိုက္ အေျခခံပညာေရး က႑တြင္ မသင္မေနရ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ပညာေရး တို႔ကို အစိုးရက ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

The Voice Weekly


လူတိုင္း ပညာသင္ၾကားေရး မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသင့္ ဟုဆို  လူတိုင္း ပညာသင္ၾကားေရး မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းသင့္ ဟုဆို Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 14:54 Rating: 5
Powered by Blogger.