မဆလ၊ နဝတ ၊ နအဖ

တစ္ေန႔သ၌ ကြၽႏု္ပ္သည္ နံ နက္ခင္းတစ္ခုမွာ ထမင္းစားခန္း အတြင္း စားပဲြတြင္ ထိုင္ကာ ေကာ္ ဖီကုိ တစ္ငွဲ႔ သတင္းစာကို တစ္ လွည့္ျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ  ဇိမ္က်ေနပါ၏။ ယေန႔ သတင္းစာ မ်ားတြင္ကား ပံုရိပ္မ်ား လံုးဝ ေျပာင္းသြားကာ ျမန္မာ့က်က္သေရ ေခါင္းေပါင္းစတုိ႔မွာ လႈပ္ကာလႈပ္ ကာျဖင့္သာ တလူလူလြင့္ေနတာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါေပေတာ့၏။ကမၻာဦးေလးဖက္တြား လူ သားတုိ႔၏ ပံုရိပ္မွ ယေန႔ ၂၁ ရာ စု ကာလအဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚသြား လူ သားတုိ႔၏ ပံုရိပ္အထိ ေျပာင္းလဲမႈ ေပါင္း သိန္းေသာင္းပင္ ရိွခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ ၏။ သမုိင္းဦးဘံုေျမ ေက်ာက္လက္ နက္ကိုင္ ဝစ္လစ္စလစ္ လူသား ေတြ ဘဝမွေန ေလယာဥ္ကုိ လက္ နက္လုပ္ကာ ‘၉။၁၁’ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါ ေသာ ကာလအထိ အေျပာင္းအလဲ တို႔သည္ကား အံ့ၾသစရာမ်ားျဖင့္သာ ျပည့္လွ်မ္းေနပါ၏။ လူေတြလည္း ေျပာင္းလဲ၏။ ေခတ္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲ၏။ စနစ္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ပါေပ၏။

ေၾကးပိုင္ကြၽန္ပိုင္ရွင္ေခတ္၊ ပ ေဒသရာဇ္ေခတ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ တုိ႔မွသည္ အာ ဏာရွင္ေခတ္ ဆိတ္သုဥ္း၍ ‘ဒီမုိက ေရစီမုခ္ဦး’ ကို အထူးေတြ႕ရသည့္ ေခတ္ကာလအထိ တတိတိျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေပရာ အလြန္ တရာမွ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္း သည့္ လမ္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲ မ်ားပါေလ။သုိ႔ျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာကို ယခင္ထံုးစံပမာ ေနာက္ကေန စလွန္ၿပီး နာေရး၊ သာေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားစြာကုိ ေစ့ ေစ့ငုငု ဖတ္႐ႈျဖစ္ပါေပ၏။ ဂ်ာနယ္ အသစ္တစ္ေစာင္မွာ ထုတ္ေဝတာ ကို ေခတၱရပ္နားထားရာမွ အယ္ဒီ တာအဖဲြ႕သစ္ျဖင့္ အသြင္သစ္ပံုစံ သစ္ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ျပန္လည္ ထြက္လာမည္ဟု ေၾကာ္ျငာထား တာ ေတြ႕ရပါေပ၏။

ေခတ္ကာလ စနစ္ခဝါခ်  အေျပာင္းအလဲေပါင္း မ်ားစြာထဲမွ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ အေျပာင္းအလဲ အခ်ဳိ႕ပါေပ။ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ ေျမပိုင္ရွင္ ‘အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း’ ဆိုသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ ရပါ၏။ ‘ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ ေျပာင္းလဲျခင္း’ ေၾကာ္ျငာမ်ားလည္း ေတြ႕ရပါ၏။ဤေနရာ၊ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပံုစံ ခပ္ဆင္ဆင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားစြာကို သတိထားမိစရာ ေတြ႕လာရပါေပ ၏။ ဤကား အျခားမဟုတ္…။ ကြၽႏု္ပ္ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ‘အမည္ ေျပာင္း’ ေၾကာ္ျငာမ်ားသာ ျဖစ္ပါ ေတာ့၏။ အႏွီ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ တြင္ ‘အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း’ ေၾကာ္ ျငာမ်ားစြာကို ပလူပ်ံမ်ားပမာ ျမင္ ေတြ႕လိုက္ရသည့္အခါ ဦးစြာ ပထမ အံ့ၾသရပါ၏။

‘သီရိေခတၱရာၿမိဳ႕’၊ အထက (၃)၊ နဝမတန္း (B)  မွ ‘ေမာင္ခ်စ္တီး’ ၏ ဖခင္အမည္မွန္မွာ ‘ဦးတ ႐ုတ္ႀကီး’ သာျဖစ္ပါ၏။’
‘ဟံသာဝတီၿမိဳ႕၊ အထက (၁)၊      ဒသမတန္း (A) မွ ‘မျဖဴတုတ္’ အား ယေန႔မွစတင္၍ ‘မဟူရာ’ ဟု ေျပာင္းလဲေခၚပါရန္’
‘ေဝသာလီၿမိဳ႕၊ အမက (၆)၊ တတိယတန္းမွ ‘ေမာင္ပဲျမစ္’ အား ‘ေမာင္ေမာင္ထြား’ ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚဆုိေပးပါရန္’
‘တပ္ကုန္းၿမိဳ႕၊ တတိယႏွစ္ မူႀကိဳမွ ‘ေနေက်ာ္ဆန္း’ အား       ‘ေလေက်ာ္ဆန္း’ ဟု အမည္ေျပာင္း လဲေခၚဆုိ သိမွတ္ေပးပါရန္’

ဤသုိ႔ထိုသို႔ နာမည္ျပင္ နာ မည္ေျပာင္းတုိ႔ကုိ စို႔စို႔ပို႔ပို႔ မ်ားမ်ား စားစား ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ႈလိုက္ရေလ ရာ ကြၽႏ္ုပ္မွာ ငယ္ဘဝတစ္ခါက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ အလိုလို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္လာပါေလ ေတာ့၏။ အခ်ိန္ကား ‘ေဒသေကာ လိပ္စနစ္’ မ်ားအၿပီးတုိင္ ပိတ္သိမ္း ၿပီး ‘ေမဂ်ာအသီးသီး’ ျဖင့္ ပထမ ႏွစ္ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ကာလပါေလ။ထိုအခါက ပထမႏွစ္ တက္ ေရာက္စ သူငယ္ခ်င္းမတစ္ဦးမွာ   ‘နာမည္ေျပာင္း ကင္ပြန္းတပ္ပဲြ’ ဖိတ္ၾကားလႊာေပးပို႔လာပါ၏။ အႏီွ အမည္ေျပာင္း ကင္ပြန္းတပ္ပဲြကို ညေနေစာင္းအခ်ိန္ သူတုိ႔အိမ္မွာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါ၏။ ငယ္သူငယ္ ခ်င္းမ၏ အမည္ရင္း အမည္ေဟာင္း မွာ ‘မေအး’ ျဖစ္ပါ၏။ ယခု ေျပာင္းလဲမည့္ သူ၏ အမည္သစ္ ကား ေခတ္ဆန္ဆန္ ‘ျမတ္ျမတ္ ဘုန္းဟန္’ ဟု ျဖစ္ပါေပ၏။ထိုအခ်ိန္ ထိုကာလက သြား လာေရးယာဥ္မွာ ‘စက္ဘီး’ သာ ျဖစ္ပါ၏။ သူတုိ႔ ေနထိုင္ရာ ရပ္ ကြက္မွာ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ နဝင္းရပ္ ကြက္ျဖစ္ကာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေနထိုင္ ရာေနရာ ရပ္ကြက္မွာ ၿမိဳ႕ေတာင္ ဘက္က်က်မွာရိွပါ၏။ အျခား ၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ႔မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း စက္ဘီးကိုယ္စီ နင္းကာ ခ်ီတက္ လာခဲ့ၾကပါ၏။ သူတုိ႔အိမ္မွာ လူ အျပည့္ျဖစ္ေနကာ ထိုင္စရာေနရာ ပင္ မလပ္ေတာ့ဘဲ အိမ္ေရွ႕ရိွ ေရႊ ဆုိင္အခန္းက်ဥ္းထဲမွာပါ ဝင္ေရာက္ ထိုင္ၾကရပါ၏။ ထိုေန႔က မွတ္မွတ္ ရရ ‘ေရႊေတာင္အိုဆာကာေခါက္ဆဲြ’ အဝဆဲြခဲ့ၾကရပါ၏။

ငယ္သူငယ္ခ်င္း အရင္းေခါက္ ေခါက္မ်ား စေနာက္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾက ၿပီး အသီးသီး အသစ္ေရာက္လာ လိုက္၊ ပထမတစ္သိုက္ေနရာ ဖယ္ ေပးၿပီး ထျပန္လိုက္၊ ေနာက္တစ္ သုတ္ ေရာက္လာလိုက္ ပထမ စား ၿပီးသူမ်ား ေနရာဖယ္ေပးကာ ႏႈတ္ ဆက္ထျပန္သြားလိုက္ျဖင့္ တေသာ ေသာသာ ရိွခဲ့ၾကပါ၏။ ျပန္မည့္ သူမ်ားကလည္း ႏႈတ္ဆက္ သူငယ္ ခ်င္းမကလည္း ျပန္ႏႈတ္ဆက္ျဖင့္ အမည္ေျပာင္းမဂၤလာပဲြမွာေအာင္ ျမင္ခဲ့ပါေပ၏။သို႔ေလေသာ္ျငား တစ္ခုခုလဲြ မွားေနသလိုလို စိတ္မွာ ခံစားမိေပ ရာ အေသအခ်ာ ျပန္စဥ္းစားၾကပါ ေလေသာအခါ အူတက္ေအာင္သာ ရယ္ရပါေတာ့၏။ ၾကည့္ပါ မိတ္ ေဆြ…။ ျပန္ဖို႔ လုပ္ေနသူ တစ္ ေယာက္က သူငယ္ခ်င္းမကို ႏႈတ္ ဆက္ပါ၏။

‘ကဲကဲ…ငါတုိ႔လည္း ျပန္ ေတာ့မယ္ မေအးေရ’
‘ေအး..ေအး..ဟုတ္ၿပီ..ဟုတ္ၿပီ’
‘မေအးေရ ေဟာဒီဝုိင္းမွာ မုန္႔ လိုေနတယ္’
‘လာၿပီ..လာၿပီ’
‘ေက်ာင္းက်မွ ေတြ႕မယ္ မေအးေရ’
‘ေကာင္းပါၿပီေအ’
‘မေအး..မနက္က် ကင္န္ တီးမွာ ဆံုရေအာင္’
‘အုိေက သူငယ္ခ်င္း’
‘တို႔ျပန္ၿပီ မေအး…’
‘ေအးပါေအးပါ…မနက္ျဖန္ မွေတြ႕မယ္’
‘မေအးေရ…ေဟာဒီမွာ ျပာ ေလာင္’
‘ေသနာေကာင္…ခုမွေပၚ လာတယ္’
‘မေအးေရ…သြားၿပီ’
‘ေကာင္းၿပီ သူငယ္ခ်င္း’
‘ေဟာဒါ ငါ့လက္ေဆာင္ မေအး’
‘ေအးေအး…ရပါတယ္ဟ’
‘မေအး..သံပရာသီးရိွေသး လား’
‘သြားဝယ္ခုိင္းထားတယ္အစ္ ကို’
‘နင့္ ဝမ္းဆက္ကေလးက လွ လိုက္တာ မေအးရာ’
‘ငါဝတ္ထားလို႔ပါဟာ’
‘မေအး..နင့္သူငယ္ခ်င္း ဖုန္း လာတယ္’
‘ဟုတ္ကဲ့အေဖ…လာၿပီ.. လာၿပီ..’
‘ဒီေကာင္ ေလးပဲြေတာင္ စား တာ မေအးရ’
‘ေအးပါေအးပါ..ငတ္ႀကီးက်’
‘မေအး..မနက္ျဖန္ ကင္န္ တီးက်မွ ဆက္ဝါးမယ္’
‘မ်ဳိပါ..ဆုိ႔ပါ..ရပါတယ္..’
‘မေအး..လစ္ၿပီေဟ့’
‘ဂြဒ္ႏိုက္..ဂြဒ္ႏိုက္..’
‘ျမတ္ျမတ္ဘုန္းဟန္’ ဟု အမည္သစ္ေျပာင္းပဲြ လုပ္ကာ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံခဲ့ပါေသာ သူငယ္ ခ်င္းမအား ဝမ္းသာအားရႏႈတ္ဆက္ သြားၾကသူအေပါင္းမွာ ‘အမည္ ေဟာင္း’ ကုိသာ ေခၚေဝၚဆက္ဆံ ခဲ့ၾကပါေပ၏။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ကာမူ ‘အမည္ေျပာင္းေၾကာ္ျငာ’ မ်ား သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ မွာ ေတြ႕ေတြ႕ေနရဦးမည္ ျဖစ္ရာ ကြၽႏု္ပ္၏ သူငယ္ခ်င္းမကုိသာ အစဥ္ထာဝရ သတိရရေနမိမွာ ျဖစ္ ပါေတာ့၏ေလ။

ဆာေသာ္ဒိုး
Popular Myanmar News Journal


မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား