လစာတိုးရန္ေျပာသည့္ကိစၥသည္ ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကား


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏႇင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရႇင္က အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ပညာရႇင္မ်ား မီဒီယာသမားမ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္လမ္းရႇိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ေန႔ နံနက္ ၉နာရီက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာႏႇင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္မ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမႇပညာရႇင္မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏႇင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရႇင္ ဖြဲ႔စည္းရျခင္းမႇာ - ႏုိင္ငံႏႇင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူမ်ားထံမႇ အခက္အခဲမ်ားကို ယခုေကာ္မ ရႇင္မႇတဆင့္ ကူညီေျဖရႇင္းေပးႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏႇင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရႇင္ကို ဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းေဆြႏႇင့္ ဦးေ႒းျမင့္ အပါအ၀င္အဖြဲ႔၀င္ စုစုေပါင္း (၄၆)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျပည္သူမ်ားႏႇင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ပညာရႇင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးလိုပါက ယခုေကာ္မရႇင္မႇ တဆင့္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲ၌ အဓိကအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာစရိတ္မ်ားတိုးျမႇင့္ေပးပါက ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ေငြေၾကး၏ေဖာင္းပြမႈမ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မႇ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ပကတိအရႇိတရားအတိုင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရႇိပါက ေဆြးေႏြးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေကာ္မရႇင္သို႔ စာျဖင့္ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ၊အျပဳသေဘာေဆြးေႏြးျခင္း မႇတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄င္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရာ၌ ျပည့္ ျပည့္စံုစံုမဟုတ္ဘဲ ျဖတ္ေတာက္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ မိမိေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား အျပည့္အစံုေဖာ္ျပပါက မိမိအားထိခိုက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆၿပီး ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းမ်ဳိးဆိုသည္လား မသိေၾကာင္း၊  ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးရန္ေျပာသည့္ ကိစၥတြင္ မိမိအားအေကာင္းဘက္မႇ ေျပာၾကားသူမ်ားရႇိသကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္သည့္ဘက္မႇ ေျပာၾကားသူမ်ားလည္းရႇိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားေနၿပီျဖစ္၍ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးရာတြင္လည္း ယခင္ကကဲ့သုိ႔ အေၾကာက္တရားမရႇိဘဲ သတၲိရႇိရႇိ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးသည့္ကိစၥႏႇင့္ပတ္ သက္၍လည္း မိမိအေနျဖင့္ အေလ်ာ့ေပးသြားမည္မဟုတ္ပဲ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္ရရႇိသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစာတိုးျမႇင့္လိုက္ပါက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္ကိုလည္း ေျဖရႇင္းရန္ စဥ္းစားသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက ၀န္ထမ္းမ်ားလစာတိုးရန္ႏႇင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းအေပၚ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း မ်ဳိးလားဟု ျပည္သူမ်ားအၾကား၌ ေျပာၾကားမႈအခ်ဳိ႕ ရႇိေနျခင္းအေပၚ ဥကၠ႒ႀကီး၏ အျမင္အားသိရႇိလုိပါေၾကာင္း သတင္းသမားတစ္ဦးကေမးျမန္းခဲ့ရာ ''၀န္ထမ္းေတြ လစာတိုးေပးဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာဟာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္က အယ္ဒီတာေဖျမင့္ပါ ခင္ဗ်ာ့  ကြၽန္ေတာ္တို႔နားေထာင္ေနရင္းနဲ႔ ဥကၠ႒ႀကီးေျပာတဲ့အထဲမႇာ ပါလာတဲ့ အခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဥကၠ႒ႀကီးေျပာသြားတဲ့မိန္႔ခြန္းကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနရဲ႕ မီဒီယာေတြအားလံုးကေနၿပီးေတာ့ ျဖတ္ေတာက္မႈရႇိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ ဒီအခ်က္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ အတြက္ဆိုရင္ အင္မတန္မႇ ထူးျခားတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္က ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကေနၿပီး ျပန္ၿပီးအျပန္အလႇန္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ေဘာင္ထဲမႇာ ၀င္သလား မ၀င္ဘူးလားဆိုတာကို သိခ်င္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမႇာပဲ အဲသလို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ တဆက္တည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လို စာနယ္ဇင္း သမားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ေတြကို စိစစ္ျဖတ္ေတာက္တယ္ဆိုတာေတြက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမႇာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္ေတြထဲက လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ဆိုတဲ့ဟာကို ကန္႔သတ္ရာေရာက္ပါသလား။  တနည္းေျပာလို႔ရႇိရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မ ႈရႇိသလား မရႇိဘူးလား ဆိုတဲ့အခ်က္ကေလးကို ကြၽန္ေတာ္သိခ်င္ပါတယ္''ဟု ဦးေဖျမင့္၏ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက '' ဒီအေျဖကုိ အေတြ႔အႀကံဳရႇိတဲ့ ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ရႇိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာေတြက ရင္ထဲမႇာ အေျဖရႇိမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ႏႈတ္ကေတာ့ သီးျခားေျဖစရာ မလိုဘူးလို႔ဘဲ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ'' ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္မ်ား၊ ပညာရႇင္မ်ားကေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ားမႇ သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းျခင္းႏႇင့္ ေျဖၾကား ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
EMG

ေဒၚေနရီဗေဆြ ဒီခ်ဳပ္သို႔ ဝင္ၿပီ

ေဒၚေနရီဗေဆြ
 ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဗေဆြ၏သမီး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၏ အတြင္းေရးမွဴး
ေဒၚေနရီဗေဆြအား ပါတီသုိ႔ လာေရာက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္စဥ္ကတည္းက ပါတီဝင္အျဖစ္ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္ ဒီခ်ဳပ္႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္း စာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။ ''သူ႕ကို လက္ခံၿပီးၿပီ။ သူ ပါတီဝင္ မေလွ်ာက္ခင္ကတည္း က ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က သူ႕ကို ေလွ်ာက္လႊာတင္တာနဲ႔ တစ္ခါတည္း လက္ခံလိုက္ တယ္'' ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။ လက္ရိွ၌ အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ေလွ်ာက္ လႊာတင္ထားသူမ်ားအား ပါတီဝင္အျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ ဦးေရ တစ္ရာခန္႔ ထုတ္ျပန္ေပးေန ေၾကာင္း သိရသည္။ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေလွ်ာက္ လႊာတင္တဲ့ဟာ အားလံုးလက္ခံ တယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြ စိစစ္မယ္ဆုိ တာက NLD ပါတီမွာ လုပ္ဖူး တယ္။ ျပန္ထြက္သြားတယ္။ ဒါမ်ဳိးရိွတဲ့ သူေတြ သူ႕အေျခအေန နဲ႔ စိစစ္မယ္။ က်န္တဲ့ သာမန္ ကိစၥ ဘယ္သူ႕ကိုမွ မစိစစ္ဘူး'' ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းကရွင္းျပသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဗေဆြ ၏သမီး ေဒၚေနရီဗေဆြသည္ ၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီက ဦးသုေဝ ဦးစီးတည္ေထာင္ေသာ ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းႏွင့္အတူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏သမီး ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏သမီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေဒၚေနရီဗေဆြသည္ ၂ဝ၁ဝ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေရြး ေကာက္ပဲြ၌ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၌ ဝင္ရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သို႔ ေဒၚေနရီဗေဆြဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ က ၄င္းအား ေပၚျပဴလာ နယူးစ္ မွေမးျမန္းရာ ပါတီဝင္ ျဖစ္ မျဖစ္ မည္သို႔မွ် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္သည္၄င္းတို႔ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ ၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု NDF ပါတီအမည္ျဖင့္ ၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခဲ့သူ လက္ရိွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုး အား ပါတီဝင္အျဖစ္ ျပန္လည္ လက္ခံကာ ၄င္းတုိ႔ပါတီ၏ ပထမဆံုး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္ ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။''ကြၽန္ေတာ္ ျပည္သူကို မလိမ္ခ်င္ပါဘူး။ခေမာက္ဆုိတာ NLD ရဲ႕ကိုယ္ပြားတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပါတီကုိ ဝင္ခြင့္ျပန္ ေလွ်ာက္တာ'' ဟု ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏ စိုးက ၄င္းအား အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ပထမဆံုး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကညာ ခ်က္ႏွင့္ NDF ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ ခဲ့ရျခင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္း ဦးေဆာင္ေသာ NDF ပါတီသည္္ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပဲြ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၆ ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ ရေသာ္လည္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ဳိ႕မွာ ယခုအခါပါတီ မွ ႏုတ္ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္
 

ေကာ့မွဳးၿမိဳ႕နယ္၊အေဖ်ာက္ေက်းရြာ တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႕ခြန္း (ရုပ္/သံ)

၂၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၂၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဒုုတိယအၾကိမ္ ေကာ့မွဴးၿမဳိ႔နယ္ ပါတီစည္းရုုံးေရး ခရီးစဥ္မွာ အေဖ်ာက္ေက်းရြာ လူထုုကိုု ေဟာေျပာခ်က္ (ရုပ္/သံ)(ရိုုက္ကူး ခြန္ေခါင္-ဒီဗီြဘီ)
 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမစ္ႀကီးနားခရီးစဥ္ အေသးစိတ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ကိုု ၿကိုုဆိုုဖိုု႔ ေဒသခံေတြက ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ ခရီးစဥ္ႀကိဳဆုိေရးအတြက္ လက္ကမ္းေၾကညာစာ၊NLD အလံငယ္၊ NLD အလံစတစ္ကာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ပုံမ်ားကုိ လူထုအၾကား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ (Photo Courtesy - ဥကၠာမုိး)
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ (YPI)

မနက္ျဖန္တြင္ စတင္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ အခ်ိန္ဇယား
၁ ၊ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေရာက္ရွိမည္၊ မိုးေကာင္းသို႔ သြားရာတြင္ နမၼတီး ေက်းရြာတြင္ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ ေဟာေျပာပဲြျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

၂။ ထို႔ေနာက္ မိုးေကာင္းသို႔ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ကာ အိုးတန္း ေဘာလံုးကြင္တြင္ ေဟာေျပာကာ ေန႔လည္စာစားမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ယင္းေန႔ည ၇ နာရီတြင္ မေနာကြင္း မဂၽြယ္ ခန္းမတြင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ညစာစားမည္ျဖစ္သည္။

၄။ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မေနာကြင္း၌ လူထုေဟာေျပာပြဲ ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေန႔ညေနတြင္ ဗန္းေမာ္သို႔ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္ထဲတြင္ အခ်ိန္မေရးသားထားေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ရွိစဥ္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား လက္ေဆာင္ေပးရန္ ရွိသည္ဟု ျမစ္ႀကီးနား အန္အယ္လဒီရံုးမွ ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ယခု ျမစ္ႀကီးနား ခရီးစဥ္သည္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း တတိယေျမာက္ ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယခရီးစဥ္မွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 

ဆႏၵျပအလုပ္သမား တစ္ခ်ိဳ႕အလုပ္ျပန္ဆင္းမည္၊ အမ်ားစုက ၀ါဏိဇၹခံုရံုးတင္ရန္ သေဘာတူ

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ (YPI)

တိုင္ရီဖိနပ္စက္ရံုမွ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္  အလုပ္ရွင္ ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈအေပၚတြင္ အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ား က လက္ခံကာ မနက္ျဖန္မွ စၿပီးအလုပ္ျပန္ဆင္းမည္ျဖစ္ကာ အမ်ားစုမွာ ညွိႏိုင္းခ်က္ကိုလက္မခံသျဖင့္ ၀ါဏိဇၹပဋိပကၡ ခံုရံုးသို႔ တင္သြင္းေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။

“အခုဆႏၵျပေနတာ ၀န္ထမ္းအားလံုးေပါင္း ၁၈၆၀ ရွိတယ္ အဲဒီအထဲမွာအမ်ိဳးသမီးက ၁၈၀၀ ေလာက္ရွိတယ္ ၀ါဏိဇၹလိုင္းကိုတက္ေနမယ္ ဒီလိုၾကာေနမယ္ဆိုရင္သူတို႔ ရဲ႕စား၀တ္ေနေရး သူတို႔ရဲ႕ဘ၀လံုျခံဳေရးအတြက္ ဘယ္သူက အာမခံမွာလဲ” ဟု ဆႏၵျပအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုမ်ိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ နံနက္ပိုင္း ညွိႏိႈင္းမႈအရ တိုင္ရီဖိနပ္စက္ရံုဘက္မွ ရက္မွန္ေၾကး တစ္ေထာင္တိုးေပးလိုက္ျပီး လုပ္ခလစာမွာမူ ယခင္ တိုးေပးခဲ႔သည္ တစ္နာရီလွ်င္ တစ္ရာက်ပ္ႏွဳန္း ျဖင့္သာ သေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္ ႏွင္႔ ရက္မွန္ေၾကး ရွစ္ေထာင္ေတာင္းဆိုခဲ့ရာတြင္ ယခုသေဘာတူညီခ်က္အရ ရက္မွန္ေၾကး ၇၀၀၀ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဆႏၵျပသည္႔ရက္ မ်ားအတြက္ ေန႔ေၾကး ေပးရန္ အလုပ္ရွင္က သေဘာတူသည္ဟု လည္းသိရသည္။

“ေတာ္ေတာ္တက္လာပါတယ္ အရင္တုန္းက လူသစ္တစ္ေယာက္ရဲ႕လစာက ေလးေသာင္းေက်ာ္ ငါးေသာင္းေလာက္ဘဲရွိတယ္။ အခု ခုႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္က်ပ္ ဆိုေတာ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္တက္တယ္” ဟု စုစုေပါင္းရရွိမည္႔ လစာအေျခအေနအေပၚ ကိုမ်ိဳးမင္းသိမ္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါညွိႏိုင္းခ်က္အား လက္ခံသေဘာတူသည္႔ ဆႏၵျပအလုပ္သမား ငါးရာခန္႔ မနက္ျဖန္ အလုပ္ျပန္ဆင္းမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာမတူသည္႔ အလုပ္သမ တစ္ေထာင္ေက်ာ္က ၀ါဏိဇၹခံုရံုးသို႔ တင္သြင္း ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္သားေခါင္းေဆာင္ ကိုမ်ိဳးမင္းသိန္းက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းသည့္ ရလဒ္ကိုရွင္းျပေနစဥ္ (ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔)

ယခင္ လုပ္ခႏႈန္းထားျဖင့္ဆိုပါက ၂၅ ရက္ဆင္းသည့္ လတြင္ အလုပ္သမားတဦး၏ လစာမွာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းခြဲေက်ာ္ရွိၿပီး ယေန႔ သေဘာတူညီလိုက္သည့္ ႏႈန္းအရဆုိလွ်င္ က်ပ္ ၆ ေသာင္း ၉ေထာင္ေက်ာ္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပအလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ေရွ႕ေန ကိုဖိုးျဖဴက “ဆင္းရက္ ၂၆ ရက္ထဲမွာစက္ရံုကပိတ္ခဲ႔ရင္ အိုဗာတုိင္ေၾကးကၽြန္ေတာ္တို႔ရမွာလည္းမဟုတ္သလို တာ၀န္ေၾကေၾကး ၄၅၀ လည္းရမွာမဟုတ္ဘူး အဲဒီအတြက္ တစ္ရက္ကို ၁၃၂၂ က်ပ္ ေလ်ာ႔တာေတာ႔ေလ်ာ႔ျမဲဘဲ အဲဒီအတြက္အလုပ္သမားအမ်ားစုက သေဘာမတူဘူး အခုဘာလုပ္ၾကမလဲဆိုရင္ ၀ါဏိဇၹမဋိပကၡ ကိုတင္သြင္းလို႔လုပ္ေနတယ္”ဟု YPI သို႔ ေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားကမူ ၀ါဏိဇၹခံုရံုးမွၾကာနာခ်ိန္ၾကာျမင္႔မႈ အေပၚ  စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္ကို ၾကားသိရသည္။
“၀ါဏိဇၹဆိုတာဘာလဲမသိဘူး ၾကာေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ”ဟုအမည္မေဖာ္လိုသူ ဆႏၵျပ အလုပ္သမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ၾကာနာခ်ိန္ ၾကာျမင္႔ႏိုင္မႈအေပၚ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ ေရွ႕ေနဖိုးျဖဴက  “တစ္ခ်ိဳ႕အမႈေတြဆိုရင္ ႏွစ္ပါတ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္တာရွိတယ္ တစ္ခ်ိဳ႕အမႈေတြဆိုရင္ သံုးပါတ္နဲ႔ဆံုးျဖတ္တာရွိတယ္ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေၾကနပ္ဘူးဆိုရင္ ၁၅ ရက္အတြင္းအယူခံတင္သြင္းခြင္႔ရွိပါတယ္”ဟုခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္အေပၚ လုပ္ခမေပးျခင္းမွ စတင္ခဲ့သည့္ တိုင္ရီအလုပ္သမမ်ား ဆႏၵျပေနသည္မွာ ယေန႔ ဆိုလွ်င္ ၁၇ ရက္ေျမာက္ရွိျပီျဖစ္သည္။           ။


ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ တိုင္ရီစက္ရံုေရွ႕မွ ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ညစာစားသုံးမည္

ျမစ္ႀကီးနား၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၂၂
ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ခရီးစဥ္ ပထမည(ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၃ည) တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဆီတာပူမေနာပြဲ၊ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ညစာစားသုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ညစာစားဖုိ႔ဖိတ္ထားပါတယ္”ဟု ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ခရီးစဥ္ပထမေန႔တြင္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ နမၼတီးေက်းရြာေဘာလုံးကြင္းႏွင့္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕အုိးတန္းေဘာလုံးကြင္းတုိ႔တြင္ လူထုသုိ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။
ခရီးစဥ္ဒုတိယေန႔ျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၄ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဆီတာပူမေနာပြဲ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေန႔ခင္းပုိင္းတြင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး လူထုသုိ႔မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။
 7Day News Journal

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ စည္း႐ံုးေရးပြဲမွာလည္း လူမနည္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁
ျဖဳတ္ခြဲေက်းရြာအုပ္စုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ စည္း႐ံုးေရးပြဲသို႔ ပရိသတ္အင္အား ၂၅ဝဝ ဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိခဲ့သည္။
ယင္းပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပြဲသို႔ ျဖဳတ္ ခြဲေက်းရြာအုပ္စု အပါအဝင္ ပုဗၺသီရိ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါပြဲ၌ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဝဏၰေက်ာ္ထင္စည္သူ ဦးသာေဌးအပါအဝင္ တက္ေရာက္သူသံုးဦးက ၄င္းတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားကို ပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္ ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
တက္ေရာက္ ေျပာၾကားသူမ်ားအတြင္းမွ ေဒၚၾကည္ခင္က ”ကြၽန္မက လာအပ္ေပးတာပါ။ ဦးသာေဌးကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သူက အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမ့ဲသူက ေအာက္ေျခထိဆင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ခံစားခ်က္ကို သူသိတယ္။ ျပည္သူေတြ ဘာလိုအပ္ေနလဲ သူသိတယ္။ ဒီေတာ့ျပည္သူက သူ႕ကိုေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ၾကပါလို႔ ကြၽန္မေျပာခ်င္တာပါပဲ” ဟု ေျပာဆိုေၾကညာကာ ပရိသတ္၏ အားေပးလက္ခုပ္သံမ်ား ရယူခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။
”ဒါ တတိယအႀကိမ္ပါပဲ။ ပထမအႀကိမ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္က ဝဲႀကီးေက်းရြာနဲ႔ ကုိးရြာ သေျပကုန္း ေက်းရြာေတြပါ။ ထိုင္ခံုေပါင္း ၁၆ဝဝ ခ်ထားေပးတယ္။ ထိုင္ခံု အားလံုး ျပည့္႐ံုတင္မဟုတ္ဘူး မတ္တတ္ ရပ္ေနတဲ့လူေတြပါ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ စုစုေပါင္းဦးေရ ၂၅ဝဝေက်ာ္ေလာက္ ကိုရွိတယ္။ အားလံုးက စနစ္တက်ေနရာယူၿပီး နားေထာင္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ သေဘာက်တဲ့စကား ပါလာတိုင္း သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ေျပာတိုင္း လက္ခုပ္တီးၾကတယ္။ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီေလာက္မွာ ၿပီးသြားပါတယ္”ဟု ယင္းပါတီဝင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္

ဒိကၡိဏသီရိျမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စလွယ္ေလာင္း ဦးႏိုင္ငံလင္းက ဒီလွိဳင္းစာေစာင္ကေန တဆင့္ ေျပာၾကားတာကေတာ့
 အစိုးရအဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒေတြ ခ်ိဳးေဖါက္္ ေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ ဒိကၡိဏသီရိျမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စလွယ္ေလာင္း ဦးႏိုင္ငံလင္းက ဒီလွိဳင္းစာေစာင္ကေန တဆင့္ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ တစ္ခ်ိဳ ႔ျမိဳ ႔နယ္ေတြမွာ ၾကံ့ခိုင္ေရးက လူထုဆႏၵမပါဘဲ ပါတီ၀င္ကဒ္ျပားေတြ လုပ္ေပးေနျပိး ၾကံ့ခိုင္ေရးကိုဘဲ မဲေပးဖို႔ ျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လုိ႔ ဦးနုိင္ငံလင္းက ဆိုပါတယ္။ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ေတြကလည္း စီမံကိန္းဆိုတာေတြ လုပ္ျပျပီး ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေနေၾကာင္း ဦးနုိင္ငံလင္းက ဒီလွိဳင္း စာေစာင္ကို ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ေဇယ်ာေသာ္ ၀င္ျပိဳင္မယ့္ ဆႏၵနယ္ေျမရဲ ့ေဖ့စ္ဘုတ္သတင္းနဲ ့ဓါတ္ပုံေလးေတြကို
လက္ဆက္ေလ့လာၾကည့္ပါဦး။

ေဇယ်ာေသာ္ တကယ္ ရံႈးၿပီဗ် ၊ ဒီမွာသာၾကည့္ၾကေပေတာ့ဗ်ာ

ေဇယာေသာ္ ရံႈးသြားၿပီတဲ့ ၊ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႔လားတဲ့ ၊ ပြဲေတာင္ မစရေသးဘူးတဲ့ ၊ ဟုတ္ကဲ့ တခ်ဳိ႔ပြဲေတြက မစ ခင္ကတည္းက အေျဖထြက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီ က ဓါတ္ပံုေတြကိုၾကည့္ပါ ၊ အဲဒီ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႔က ဓါတ္ပုံေတြခ်ည္းပါပဲ ၊ အျမန္ရိုက္ခဲ့ရတာမို႔ အဲဒီ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႔ရဲ႔ ဆယ္ပံုတစ္ပံုေလာက္ပဲ ရိုက္ခဲ့ႏိုင္တယ္လို႔ ဓါတ္ပံုပို႔လာသူက ေျပာပါတယ္။ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႔ အ၀င္ ကုန္းေပၚကရိုက္ခဲ့တာပါတဲ့ ၊ အဲဒီၿမိဳ႔ႀကီးက လူမေနေသးတဲ့ အမိုးသြပ္ေတြ ေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ ကမန္းကတမ္းေဆာင္ထားတဲ့ အိမ္ေတြ ၊ အိမ္ေတြမွာ အိမ္သာေတြေတာင္မရွိေသးဘူးတဲ့ ၊ လမ္းေတြကလည္း ေျမႀကီးခုမ စုပံုထားတာ အသားမေသေသးဘုးတဲ့ ၊ ည ည ဆိုရင္ေတာ့ မီးေတြ ထိန္လင္းေနတာပဲတဲ့ ၊ လမ္းႀကံဳရင္ ဘယ္သူမဆို လာၾကည့္လို႔ ရပါတယ္ တဲ့၊ ရံႈးသြားတဲ့ေဇယ်ာေသာ္ကိုေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူးတဲ့ ရြာေတြမွာလည္း ေဇယ်ာေသာ္ကို မဲထည့္ရင္ အဲဒီလူေတြကိုေနာက္က တိတ္တိတ္ေလး မွတ္ထားမယ္ လို႔ ေျပာေနၾကတယ္တဲ့။ ေဇယ်ာေသာ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ရန္ကုန္က လွမ္းၿပီး လုပ္ေနမယ့္အစား ပုဗၺသီရိမွာ တစ္ပတ္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ လာေနေစခ်င္ပါတယ္တဲ့ ရြာေတြကို ေလွ်ာက္သြားၿပီး လူေတြၾကားကို သြားေစခ်င္ပါတယ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္က က်န္တဲ့ေနရာေတြလည္း ေဇယ်ာေသာ္လိုပဲ ရံႈးမွာပဲတဲ့ ကဲ ေျပာေနတာၾကာတယ္ ၊ သြားၾကည့္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ။

သတ္ၲိမရွိျခင္းသည္ အဂတိလုိက္စားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္
သတိၱရွိဖို႕လိုတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ ဦးေရႊမန္း
ျမတ္ေဇ၊
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၂၂
သတ္ၲိမရွိျခင္သည္ အဂတိလုိက္စားျခင္းျဖစ္သည္ဟု  မိမိထင္ေၾကင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠဌ သူရေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အ ေဆာက္အအံုတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစ္ၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၄င္းကအထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကား သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
    ““သတိ္ၲမရွိဘူးဆုိတာကုိ မွားရင္လဲမွာမယ္ေပါ့။ ေျပာမယ္ဆုိရင္  ေတာ့ သတိ္ၲမရွိတာဟာလဲ အဂတိ တရားလုိက္စားတာလုိ႕ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ဆႏ္ၵ၊ ေဒါသ၊ အဘရာ၊ ေမာဟ။ ေျပာလုိက္တယ္ဆုိရင္ပဲ ကုိယ့္ကုိဒုက္ၡ ေရာက္မွာေၾကာက္တယ္ဆုိတာက လဲ ကၽြန္ေတာ္ အဂတိတစ္ခုလုိ ထင္မိတယ္ ”” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ဆုိသည္။
    လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စာ လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဂတိကုိျဖစ္ေစ ေသာ အျပဳအမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္၊ အလားတူမိမိတုိ႕က ေဆာင္ရြက္ေပး လုိက္ေသာလူမ်ားကုိလည္း အဂတိကုိျဖစ္ေစေသာ၊ အဂတိကုိ ေရွ႕ရႈေသာအျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ မိမိ အေနျဖင့္တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း၊ သူမ်ားကို တုိက္တြန္းသလုိ မိမိအေန နဲ႕ လဲလုပ္ရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထုိျပင္ မိမိ၏ လူမ်ားကုိ လဲ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္းး ၊ သုိ႕ေသာ္ ၄င္းတုိ႕ေၾကာက္ေနဆဲသာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္း လာ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕သည္ ျပည္သူမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠဌ သူရဦးေရႊမန္းကေျပာၾကား သည္။
    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠဌသူရဦးေရႊမန္းသည္ အထက္ပါ အခမ္းအနားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသတိ္ၲရွိၾက ရန္အတြက္ သတိ္ၲရွိရန္ဆုိေသာ စကားလံုးကုိဆယ္ႀကိမ္ထက္မက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
    ““ကၽြန္ေတာ္က လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာလဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့သတိ္ၲရွိရွိဆုိတဲ့ စကားလံုးကုိေျပာခဲ့ေပးမယ့္ သတင္းထဲမွာက်ေတာ့ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆုိတဲ့ စကားေတာ့ပါၿပီးသတ္ၲိဆုိ တာမပါလာဘူး”” ဟု သူရဦးေရႊမန္း ကလႊတ္ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ဆက္လက္ၿပီး၎င္းက သတိ္ၲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိေျပာၾကားရာတြင္ သတိ္ၲမရွိပါကအကုန္ဆံုးရံႈး တက္ေၾကာင္း၊ သတိ္ၲသည္မုိက္မ ဲျခင္းႏွင့္မယွဥ္ႏုိင္ေသာတာ၀န္ ေက်ပြန္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားသည္ ေကာင္းသည္ဟု ေျပာခံရျခင္းထက္ သတိ္ၲရွိသည္ဟု ေျပာခံရျခင္းကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္သည္ၾက ေၾကာင္း စသျဖင့္ သတိ္ၲရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားပံုမ်ားကုိလဲ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
    အဆုိပါအခမ္းအနား တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက အမွာစကားေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္၌ သတိ္ၲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားမ်ားေျပာၾကား သြားျခင္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာ ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ၎င္းတုိ႕တင္ျပလုိသည့္အေၾကာင္း အရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးပြင့္ပြင့္လင္း လင္း တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကသည္။
    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစ္ၥရပ္ မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠဌသူရဦးေရႊမန္းက ၀န္ထမ္းမ်ားလစာထုိးေရးကိစ္ၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း မ်ားကုိထပ္မံရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
  The Express Times
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္
သတိၱရွိဖို႕လိုတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ ဦးေရႊမန္း

၀န္ထမ္းလစာ တိုးေပးရန္ ကိစၥကို ေနာက္မဆုတ္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ (YPI) မြန္းလြဲ ၁ နာရီ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက ၀န္ထမ္းလစာတိုးေပးရန္ အဆိုကို ၎အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္မည္မဟုတ္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦတြင္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲၸ၌ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ထို႔ျပင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းထဲမွ စကားလံုး အခ်ိဳ႕ ျဖတ္ေတာက္ခံရေၾကာင္း ကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သြားသည္။
မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ သတၱိရွိရွိ လုပ္သင့္တာလုပ္ဖို႔ ဆိုသည့္စကားရပ္ တြင္ သတၱိ ဆိုသည့္ စကားလံုး ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း YPI - facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆုိပါ သတင္းႏွင့္ပါတ္သတ္လုိ ့The Voice Weekly - facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းအခုလုိ ေဖာ္ျပထား-
၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမွင့္ေရး မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္မည္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာဆုိ

၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမွင့္ေရးမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ တခဲနက္ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ ကိစၥျဖစ္၍ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမ တြင္က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ကုိ ယင္းကဲ့သုိ႔ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"လစာတုိးရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မွာစုိးလို႔ လစာမတုိးဘဲေနလို႔ရမလား။ လစာတုိးေပမယ့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမျမင့္ေအာင္ဘာလုပ္မလဲ။ ဒါကုိ စဥ္းစားဖုိ႔လိုတယ္။ လစာတုိးတုိး မတုိးတုိး မျဖစ္သင့္တဲ့ကုန္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔လိုတယ္"ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

တက္ေရာက္လာသူအမ်ားစုက လစာတုိးျမွင့္ေပးေရးကုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကျပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းမရွိေစရန္ကုိလည္း ၄င္းတုိ႔၏ အျမင္မ်ားကုိ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 The Voice Weekly
 

ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ အလြဲသုံးစားမႈႀကီးကို ဒုတိအႀကိမ္ ရုံးတင္စစ္ေဆး

ရန္ကုန္ ေဖဖဝါရီ ၂၁
ႏိုင္ငံ ပိုင္ ျမန္မာ႔ အလင္းသတင္းစာ တိုက္မွ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕က်ပ္ေငြေပါင္း သိန္း ၂ေထာင္ေက်ာ္ အလြဲသုံးစားျပဴခဲ့သည္ဆိုေသာ အမႈႀကီးကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပန္းဆိုးတန္းရွိ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရားရုံး တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၁ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ ရုံးတင္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္းရွိ ဗဟိုတရားရုံးေရွ႔ေနမ်ား အသိုင္းဝိုင္းထံမွ သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း ဒုတိယခ႐ိုင္ တရားသူ ၾကီး ၄ ၏ ရုံးခန္းတြင္ ယင္းေန႔က ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ အပါဝင္၂ ဦးကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အမႈႀကီးအမွတ္ ၇၈/၂၀၁၁၊ ၇၉/၂၁၁၊ ၈၀/၂၀၁၁ တို႔ျဖင့္ လက္ခံ ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ညေန၃ နာရီေက်ာ္တြင္ စစ္ေဆးမႈၿပီးဆုံးခဲ့သည္ဟု ယင္းအမႈစစ္ေဆးစဥ္ တရားခြင္ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

" အရင္ ျမန္မာအလင္းသတင္းစာက မန္ေနဂ်ာ အပါဝင္ ၃ ေယာက္ လက္ထိပ္ခတ္ထားတာေတြ ရတယ္။ ေနာက္ဆုံးတန္းမွာထိုင္ေနၾကတယ္။ ဒီေန႔က တရားလိုျပသက္ေသစစ္တာလို႔ေျပာတယ္" ဟု အမူစစ္ေဆးသည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသူတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

တရားခြင္မွရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာတိုက္မွ သတင္းစာဖိုးႏွင့္ေၾကာ္ျငာဖိုးေငြ က်ပ္၂၈၈၆ သိန္းကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အလြဲသုံးစားျပဴမႈဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ယင္းပမာဏထက္ သိသိသာသာ မ်ားျပားသည္ဟုလည္း ရန္ကုန္သတင္းစာျဖန္႔ခ်ိေရးေလာကအတြင္းရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ သတင္းစာဖိုးႏွင့္ေၾကာ္ျငာေငြမ်ားသည္ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ားက စစ္ေဆးရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႕ကြာဟေနသည့္အတြက္ ယင္းသတင္းစာတိုက္ စာတည္းမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလိႈင္ဝင္းက တရားလိုျပဳလုပ္ တိုင္းတန္းခဲ့ၿပီး ယင္းအမႈကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပအၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ရာ ၿပီးခဲ႔သည္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပစၥၫ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ သို႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအမႈအတိုင္း ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ရက္ေန႔ထုတ္ The Crime ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပက္သက္၍ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ၈ဦးခန္႔ကို ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ ျဖန္႔ခ်ိစဥ္ ဝယ္ယူသည့္ေျပစာမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္အသိုင္းဝိုင္းထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းသို႕စစ္ေဆးမႈတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတိုက္သည္ ပံုမွန္ စာရင္းျပေသာ ေစာင္ေရထက္ ပို႐ိုက္ထားေသာ ေစာင္ေရမ်ားကို ပံုမွန္ေစ်း ၅၀က်ပ္အစား ၄၅က်ပ္ျဖင့္ တရားမဝင္ ျဖန္႔ခ်ိမႈအခ်ဳိ႕ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕မွာ သတင္းစာ ဝယ္ယူထားသည့္ေျပစာမ်ား မျပႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သတင္းစာျဖန္႔ခ်ိေရး အသိုင္းဝိုင္းထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ယင္း စစ္ေဆးမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရားရုံးက ဆက္လက္ၾကားနာစစ္ေဆးရန္အတြက္ လာမည့္မတ္လ ၆ ရက္ေန႔သို႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုလိုက္ၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပစၥၫ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃သည္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက တရားစြဲဆိုခံထားရသူမ်ားသည္ အနည္းဆုံးေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔မနည္းျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္က်ႏိုင္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတိုက္တြင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအသစ္အျဖစ္ ဦးေဝၿဖိဳးသန္းက မၾကာေသးခင္လပိုင္းက စတင္တာဝန္ယူလွ်က္ရွိၿပီး ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္း၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ယခင္က ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတိုက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
 The Voice Weekly

အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြး

အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္း၏ အျမင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လူထုအားလံုး အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ခံစားရရွိေစႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဒါက္တာ ဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အား
ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ခ်ိန္တြင္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အာဆီယံ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ကိစၥရပ္ကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားမည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု
ေဒါက္တာဆူရင္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြ လာေရာက္ခြင့္ေပးဖို႔ ကိစၥကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားမယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္စိန္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လာေရာက္ခြင့္ ျပဳမလဲဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေတာ့ မသိရေသးပါဘူး" ဟု ေဒါက္တာ ဆူရင္က ေျပာပါသည္။

သူ႔အေနျဖင့္မူ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈရွိျပီး အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေရး ကာလ၌မက ဒီမိုကေရစီ သြားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပါတီအားလံုး တန္းတူ ညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိ ေစလိုေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာမွ လိုလားေနေသာ အာမခံခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တာ၀န္ယူခြင့္ ရမည့္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာႏွင့္ ထိုက္တန္ ေၾကာင္းကို ျပသရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို အာဆီယံက တုန္႔ျပန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ကို ေနျပည္ေတာ္မွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားအား
ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဒါက္တာဆူရင္က ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 

ေဒါက္တာ ဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ တစ္နာရီေက်ာ္ ၾကာျမင္ခဲ့ျပီး နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္မွ နံနက္ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၄၀ အခ်ိန္အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာ ဆူရင္သည္
ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ခရီးစဥ္မွ ေလးရက္ၾကာျမင့္မည္ဟု အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ရံုးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဆူရင္ပစ္ ဆူ၀မ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္
ေတြ႕ဆံု ခဲ့ျပီးေနာက္ MYANMAR-ASEAN CHAIR 2014 တံဆပ္ ရိုက္ႏွိပ္ ထားေသာ တီရွပ္အား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ေဒါက္တာ ဆူရင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ ေပးအပ္ေနစဥ္။
EMG

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆုံးႏုိင္ငံျခားခရီးအျဖစ္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသုိ့သြားေရာက္လို

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ- ၂၂

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္အျဖစ္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လုိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္မ်ားသုိ႔ ေျပာသည္။

''ကၽြန္မပထမဆုံး လည္ပတ္ခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံက ေနာ္ေ၀ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိေတာ့ ကၽြန္မတို႔အားလုံးရဲ႕ အခက္ခဲဆုံးအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ကို မေမ့ခဲ့လိုပါ"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက သူမေနအိမ္တြင္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအၿပီး ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈကို အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။
 7Day News Journal

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို လက္ခံဖြယ္ရွိ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ- ၂၂

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္ အထူးစဥ္းစားေနသည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာေၾကာင္း  အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ေျပာသည္။

“အျပင္ကသတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာတဲ့သူေတြကို ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြကာလမွာ ေလ့လာခြင့္ျပဳတာဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကိုသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွန္ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္”ဟု အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္က ေျပာသည္။

၎အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကလည္း ရန္ကုန္တြင္ရွိေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ားအား ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆုိ ခဲ့ဖူးေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္သူမေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။
 7Day News Journal

 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဆို ဦးသိန္းညြန္ ့တင္သြင္း


သန္႔ရႇင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသားအဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရးေကာ္မရႇင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မႇတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ဦးသိန္းညြန္႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က''ကြၽန္ေတာ္ ဒီအဆိုကို ဘာေၾကာင့္တင္သြင္းရတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို မတင္ျပခင္ ဦးစြာတင္ျပခ်င္တဲ့အခ်က္က ဒီအဆိုဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အနာဂတ္ေရႇ႕ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္လို႔ ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးစြာေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမႇာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တားဆီးဖုိ႔ ကိုလုိနီေခတ္ကျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒအပါအ၀င္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမႇာလည္း အခန္း(၉)မႇာ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခန္း (၉)မႇာပါတဲ့ ပုဒ္မ(၁၆၁) (၁၆၂)၊ (၁၆၅)စတဲ့ စကားလံုးပါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအျပင္ တံစုိးဆုိတဲ့စကားကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း အေျခအျမစ္ကစတင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒေတြရဲ႕ အာနိသင္ မထိေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပရရင္ သာမန္ ၀မ္းမ၀လို႔ သီလမေစာင့္ႏိုင္တဲ့လူေတြ၊ သီလမေစာင့္ႏုိင္တာထက္ကို ၀မ္း၀ၿပီး ျပည့္စံုေနတဲ့ အင္မတန္မႇ ထားစရာမရႇိဘဲ ေရႇ႕ေရာက္ေနတဲ့သူေတြကိုယ္တုိင္က မိမိတာ၀န္ကို အာဏာအလြဲသံုးစားၿပီး ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္လာၾကတဲ့အခါမႇာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ကပင္ တာ၀န္ႀကီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက ဆုိရႇယ္လစ္စနစ္နဲ႔ပဲသြားသြား၊ ဘာစနစ္နဲ႔ပဲသြားသြား သူလည္း ႏုိင္ငံတကာေရာက္ခဲ့တဲ့အခါမႇာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူရႇိေနရင္ေတာ့ တုိ႔ႏုိင္ငံသြားရမယ့္မူ၀ါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္မႇာမဟုတ္ဘူးလို႔ယူဆၿပီး ေျပာယံုတင္မကဘဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက တရားမ၀င္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရႇိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမႇတ္ ၁၉၈၆ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ၃(၈၆)မႇာ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိတဲ့ပစၥည္းဆုိသည္မႇာ ဥပေဒက ခြင့္မျပဳေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမႇ ရတဲ့ေငြ၊ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ရရႇိေသာေငြ၊ ဥပေဒႏႇင့္အညီ အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္ခ်န္ထားေသာ အခြန္လို႔ ပါပါတယ္။ အခုအားလံုးသိတဲ့အတုိင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္ေတြမရတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မႇာ အင္မတန္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ အခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္ခ်န္ထားတာေတြက အခုတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္တဲ့ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိတဲ့ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူတဲ့ ဥပေဒနဲ႔လည္း အက်ဳံး၀င္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမႇာလည္း ဤဥပေဒႏႇင့္သက္ဆုိင္သည့္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ရာမႇာရေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းကိုေျပာင္းလဲတာ၊ လႊဲေျပာင္းတာ၊ ဖံုးကြယ္တာ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္တာ၊ အသြင္ေျပာင္းလဲတာေတြက တရားမ၀င္နည္းလမ္းနဲ႔ရရႇိတဲ့ ေငြေၾကးဥပေဒနဲ႔တူပါတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႔ ၁၉၄၈ အဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရးအက္ဥပေဒတုိ႔နဲ႔ ျခားနားခ်က္ကေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥေတြမႇာ ေပးသူေရာ၊ ယူသူေရာ ျပစ္မႈနယ္ပယ္ က်ေရာက္ပါတယ္။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိတဲ့ေငြေၾကးနဲ႔ ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမႇာေတာ့ ပုဒ္မ ၈(ည)အရ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိတဲ့ေငြေၾကးနဲ႔ ပစၥည္းမ်ားႏႇင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းေပးသူအား လုိ အပ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏႇင့္ ထိုက္သင့္သည့္သူမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအထိ ျပ႒ာန္းေပးထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မႇာ ဥပေဒမလံုေလာက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။  ျပစ္မႈအရအေရးယူရမယ့္ ဥပေဒ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါၿပီ။

၀မ္းနည္းစြာတင္ျပရရင္ ႏုိင္ငံသားေတြက အေျခခံဥပေဒကေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္ခံေနရပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေငြမ်ားတရားႏုိင္၊ ပုဒ္မေလးေပးမႇလုပ္၊ ေရမ်ားမ်ား ေလာင္းႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြဟာ ျပည္သူလူထုနယ္ပယ္မႇာ ျဖစ္ေပၚေနတာကိုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမႇာ ျပင္ရမယ္ဆုိတာ အခ်က္ျပသတိေပးေနတာပါပဲ . . .
သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး ေနာက္ပိုင္းအထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမႇာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းေတြ ၾကားသိေနရပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပဲ အဓိကထားၿပီး တင္ျပပါမယ္။ အခုဖြဲ႔စည္းပံုမႇာ ႏုိင္ငံသားေတြကို တူညီတဲ့အခြင့္အေရးရဖို႔ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးပုဒ္မ ၃၄၉ မႇာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါမႇာ၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမႇာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့အခါမႇာ၊ ကုန္သြယ္တဲ့အခါမႇာ တူညီတဲ့အခြင့္ အလမ္းေတြရရႇိရမယ္လို့ ျပ႒ာန္း ထားပါတယ္။ သုိ့ေသာ္၀မ္းနည္းစြာ တင္ျပရရင္ ႏုိင္ငံသားေတြကအေျခခံ ဥပေဒကေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရး ကို ျငင္းပယ္ခံေနရပါတယ္။ အား လံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ယေန့အခ်ိန္ထိ ေငြမ်ားတရားႏုိင္၊ ပုဒ္မေလး ေပးမႇ လုပ္၊ ေရမ်ားမ်ား ေလာင္းႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္ ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြဟာ ျပည္သူလူထုနယ္ပယ္မႇာ ျဖစ္ေပၚေနတာကိုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမႇာ ျပင္ရမယ္ဆုိတာ အခ်က္ျပ သတိေပးေနတာပါပဲ။ ဒီေန႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဖြင့္ဆုိခ်က္မႇာ ၂၀၁၀ စီပီအုိင္ကေန ၁၇၆ ႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမႇာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ဆုိးဆုိးရြားရြားအဆင့္မႇာ သတ္မႇတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏႇႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚေနတဲ့အခ်ိန္၊ လာေရာက္ဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးထားတဲ့အခ်ိန္မႇာ ဒီအစီရင္ခံစာေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေတြကို အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သူတို႔လာေရာက္မယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြကိုၾကည့္ၿပီး လက္တြန္႔ ေနၾကပါတယ္။ ေခတ္မီတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ဆိုရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တားရပါမယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိတဲ့ကိစၥမႇာ အခုကြၽန္ေတာ္တင္ျပ ခဲ့တဲ့အဆိုက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ အမ်ဳိးသားေကာ္မရႇင္ ဖြဲ႔စည္းေရးဆုိတာ အဓိကကြင္းဆက္ႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္''ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
''တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမႇာေတာ့ သမၼတ႐ံုးရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မႇာထားၿပီး ေကာ္မရႇင္ေတြနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမႇာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာက လြတ္လပ္ၿပီး အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္တဲ့ အမ်ဳိးသားအဂတိလုိက္စားမႈ တားျမစ္ေရး ေကာ္မရႇင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေပးဖို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္''ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးသိန္းညြန္႔၏ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မႇလက္ခံေဆြး ေႏြးရန္သင့္၊ မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ရ ယူရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက သေဘာတူသျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
EMG

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမႇ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္း၌ စတင္မည္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမႇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ လကုန္ပိုင္း၌ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္မႇ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္ၿပီးမႇသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စည္း႐ံုးေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''လက္ရႇိမႇာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမကတာ၀န္ရႇိသူေတြက ပါတီအေနနဲ႔ ပါတီစည္း႐ံုးေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ကိုယ္စားလႇယ္ေတြကေတာ့ စာရင္းထြက္ၿပီးမႇ နယ္ေျမကိုေလ့လာၿပီး စၿပီးဆင္းၾကမႇာပါ။  ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးအပတ္ေလာက္ စျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လူထုေဟာေျပာပြဲေတြအေနနဲ႔ကေတာ့  ေဒသအေပၚမူတည္ၿပီးပဲ လုပ္ျဖစ္မႇာပါ။ အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမႇာ ၁၃ ေနရာပဲ ၀င္ၿပိဳင္မႇာျဖစ္လို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားၾကမႇာပါ။ စည္း႐ံုးေရးမႇာ အဓိကကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမႇာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အရာေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ အဓိကထား မဲဆြယ္သြားမႇာပါ''ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမႇ အတြင္းေရးမႇဴး ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္က ေျပာပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမႇာ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၀၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္နယ္ႏႇင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ႏႇစ္နယ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္သည္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ စည္း႐ုံးထားသည့္ မဲဆႏၵရႇင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမဲစာရင္းတြင္ ပါရႇိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားေၾကာင္း သိရိႇရပါသည္။
EMG

တစ္လက်ပ္တစ္သိန္းျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဆုိ

ဓါတ္ပုံ(EMG)
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာမ်ားအား အနိမ့္ဆုံး ပ်မ္းမွ် တစ္လက်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္း၀န္းက်င္ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုက္သင့္ေသာ အခြန္ႏႈတ္ပယ္ပါက တစ္လရႇစ္ေသာင္း၊ ကိုးေသာင္းက်ပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္ အဆင္မေျပေသးပါက ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ တိုးျမႇင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၂၁ရက္ေန႔က ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရ ဦးေရႊမန္းက ''မိမိအေနျဖင့္ ၇-၂- ၂၀၁၂ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ်က္ႏႇင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္သူမရႇိ အားလုံးေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၆- ၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ရႇင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားမႇာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးလိုေသာ္လည္း လက္ရႇိအေျခအေနအရ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ျခင္းမရႇိဘဲ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္သူမ်ား၏ လစာေငြကိုတိုးျမႇင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔တင္ျပခ်က္မ်ားမႇာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က တင္ျပထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခြင့္ျပဳေရး၊ ဥပေဒျပဳေပးႏိုင္ရန္ႏႇင့္ ထိုဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သေဘာပါရႇိပါသည္။
ထိုဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ၿပီး ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဥပေဒႏႇင့္အညီ ညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ရႇိ မရႇိကို ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရႇင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တင္ျပလာေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားကို စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို စနစ္တက် မႇန္မႇန္ကန္ကန္ အသုံးျပဳၾကေစရန္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနသည့္ ယေန႔ကာလတြင္ ယင္းကိစၥကို အေရးႀကီးလုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ စိစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ပိုထြက္လာေသာေငြမ်ားကို ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား  ၎တို႔ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ခ၊ လစာမ်ား သတ္မႇတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႔က ခံယူေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရႇိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပလိုပါသည္။ လုပ္ငန္းစတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၂၀၀၀ ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး တစ္လက်ပ္ေျခာက္ေသာင္း၊ လုပ္သက္တစ္ႏႇစ္၊ ႏႇစ္ႏႇစ္ရႇိ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၃၀၀၀၊ တစ္လ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၊ လုပ္သက္ႏႇစ္ႏႇစ္ သံုးႏႇစ္ရႇိ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄၀၀၀၊ တစ္လက်ပ္ ၁၂၀၀၀၀၊ လုပ္သက္သံုးႏႇစ္၊ ေလးႏႇစ္၊ ငါးႏႇစ္ရႇိ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ေယာက္၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၅၀၀၀  တစ္လ က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ ရရႇိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေငြေၾကးလုံေလာက္အဆင္ေျပလွ်င္ အနိမ့္ဆုံးပ်မ္းမွ် တစ္လက်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္း၀န္းက်င္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အနိမ့္ဆုံးလစာ က်ပ္တစ္သိန္း ၀န္းက်င္ရရႇိေသာသူအား ထိုက္သင့္ေသာအခြန္ႏႈတ္ပယ္ပါက တစ္လ က်ပ္ရႇစ္ေသာင္း ကိုးေသာင္း ေပးသင့္ပါသည္။ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္ အဆင္မေျပေသးပါက ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ တိုးျမႇင့္ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ လစာေငြအနိမ့္ဆုံးေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလာေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားႏႇင့္ ေလာေလာဆယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေသးေသာ စီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ေလ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္၊ အစိုးရကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မသင့္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအား FDI,BBB  သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အခ်ိန္ဆြဲလုပ္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ားမႇ ေပၚထြက္လာေသာေငြမ်ားကို ၀န္ထမ္းလစာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးလွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအထိ လာမည့္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဘတ္ဂ်က္အစကတည္းက လ စာမ်ားတိုးျမႇင့္ႏိုင္မည္ဟုေတြ႕ျမင္ သိ ရႇိထားပါသည္။ ၎စီမံကိန္းလုပ္ ငန္းမ်ားမႇာ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏႇင့္ ေနျပည္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း တို့ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္စိစစ္ပါက ေပၚ ထြက္လာႏိုင္ေသာ အျခားစီမံကိန္း မ်ားလည္းရႇိႏိုင္ပါသည္။
ထို့ျပင္ ၀င္ေငြတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အခြန္၀င္ေငြတိုးတက္ရရႇိေရးအတြက္ အခြန္ဥပေဒမ်ားႏႇင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ားအား ေကာင္းမြန္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ရႇိေသာ၊ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀င္ေငြ၊ လုပ္ခ၊ လစာမ်ားကို သတ္မႇတ္ေပးေရးႏႇင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ဥပေဒကို အျမန္ဆုံးတင္ျပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းသြားရန္လည္း မိမိကအဆိုျပဳလိုပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီး မသုံးသင့္သည္မ်ား၊ မကုန္သင့္သည္မ်ားကို စနစ္တက် ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မႇစိစစ္ေဆာင္ ရြက္ေပးပါက ၀န္ထမ္းမ်ား၏လစာ ႏႇင့္စရိတ္အားအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အမႇန္တကယ္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းေကာင္းမႇ အစိုးရေကာင္းမႇာျဖစ္သလို အစိုးရေကာင္းမႇ ႏိုင္ငံႏႇင့္ျပည္သူမ်ားအ က်ဳိးခံစားခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမႇ ေစတနာထား အသိအမႇတ္ျပဳမႈကို လက္ေတြ႔ခံစားရရႇိကာ စိတ္ဓာတ္ႏႇင့္စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ စြမ္းအင္မ်ား တိုးျမႇင့္ရရႇိ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုက်င္းပေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မႇ တင္ျပလာေသာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား ေစတနာအမႇန္ျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးစီးပြား ႏိုင္ငံဂုဏ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ဂုဏ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၏ဂုဏ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ပါသည္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။    
EMG

ေကာ့မွဳးၿမိဳ႕နယ္၊ဝါးဘေလာက္ေသာက္ ေက်းရြာ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)

ေကာ့မွဳးၿမိဳ႕နယ္၊ဝါးဘေလာက္ေသာက္ ေက်းရြာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားစဥ္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႕က ေကာ့မွဳးၿမိဳ႕နယ္၊ဝါးဘေလာက္ေသာက္ ေက်းရြာ
တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)
 
Yangon Media Group

ေဒၚစု ျမစ္ၾကီးနားခရီးစဥ္လိုက္ပါမည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာေစာင့္ဆုိင္းေန (ဓါတ္ပုံ)

Burma Bgan သံုးၿပီး အင္တာနက္သံုးေနတဲ့ သတင္းေထာက္မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ျမစ္ၾကီးနား ခရီးစဥ္ကိုလုိက္ဖုိ႔ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္မွာ ေစာင့္ေနစဥ္။
ဓါတ္ပုံ- Soe Zeya Tun - Facebook

MRTV ကို ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္း ႏွင္ ့Forever Company ကသိမ္းပုိက္ထား

Forever Company က  သိမ္းပုိက္ထားတဲ့ MRTV
"MRTV-4 အမည္ခံံႏွင့္ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ Forever Company မွာ ၀န္ၾကီး
ဦးေက်ာ္ဆန္း ရ ဲ ့ ရွယ္ယာေတြအမ်ားဆုံးပါ၀င္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။


ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္း ဟာ ျမန္မာ့အသံ၀န္ထမ္းေတြကုိ တပ္ကုန္းျမိဳ ့ပုိ႔ၿပီး ရန္ကုန္ - ျပည္လမ္းေပၚက ျမန္မာ့အသံရံုးႀကီးကေတာ့ သူပုိင္တဲ့ Forever Company
ရုံး အျဖစ္အသုံးျပဳေနတယ္လုိ ့MRTV ၀န္ထမ္းတဦးက Myanmar News Now ကုိေျပာပါတယ္။


ရံုး၀င္းထဲကအေဆာက္အအံုေတြကုိလည္း ငွားစားထားသလား ၊ ေရာင္းစားထားသလားေသခ်ာမသိရ
ေသးေပမယ့္  Forever Company ကပဲ အဲဒီအေဆာက္အဦးေတြကို ခ်ယ္လွယ္ေနတယ္လုိ ့လည္း 
သိရပါတယ္။

Forever Company က CEO ဆုိသူ ဦး၀င္းေမာ္ ကလည္း ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္း
 ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနဲ႔ MRTV က DG အပါအ၀င္ ညႊန္မွဴးအားလံုးကုိ္ အမိန္ ့ေပး 
ခိုင္းေစေနတယ္ပါတယ္။  

MRTV က ညႊန္မွဴးေတြဟာ ကုိယ့္၀န္ထမ္းေတြကုိ ကုိယ္ကႏွိပ္ကြပ္ရုံမက
အျပင္Company ကပါ အႏုိင္က်င့္ေနတာျမင္လ်က္နဲ႔ မ်က္ႏွာလႊဲေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းလည္း 

MRTV ၀န္ထမ္းက ေျပာပါတယ္။
 
အခုေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ျမန္မာ့အသံ၀င္းအတြင္းက အပ်ိဳေဆာင္(၂)ေဆာင္ေနရာမွာ
Forever Company က MMTC သင္တန္းေက်ာင္းေဆာက္ခ်င္လုိ႔ဆုိျပီး 
အပ်ိဳေဆာင္က၀န္ထမ္းေတြကုိ နယ္ႏွင္ဒဏ္္ေပးလိုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အေဆာင္ အစားျပန္ေဆာက္ေပးထားတယ္ဆုိေပမယ့္  ေခ်ာင္ထဲမွာပဲ
ျပန္ေဆာက္ေပးထားတာပါ။  ဒါေပမယ့္ အပ်ိဳတစ္ေယာက္ ေနဖုိ႔ရတဲ့ ေနရာက (၄)ေပသာသာပဲ
ရိွပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့အသံ၀န္ထမ္းေတြဟာ အစုိးရလက္ကုိင္တုတ္ရယ္လုိ႔
ျပည္သူကလည္းမုန္း ၀န္ႀကီးကလည္း မ်က္ႏွာသာမေပးတဲ့အျပင္
Forever Company ကလည္း
အေရးမစုိက္္၊ ထင္ရာလုပ္ ညႊန္မွဴးမ်ားကလည္း မ်က္မျမင္နားမၾကား လုပ္ေနတာကုိခံေနရတဲ့
အေၾကာင္း MRTV ၀န္ထမ္းက Myanmar News Now ေျပာျပပါတယ္။

သစ္ထူးလြင္ (Myanmar News Now)

ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး အစည္းအေဝး လွ်ိဳ၀ွက္စာတမ္း

ျပည္သူေတြရဲ ့သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရိွႏိုင္ေအာင္ ဒီဓါတ္ပုံေလးကိုပါ ပူးတဲြ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံ (ဘားမားဗီေဂ်)
ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး အစည္းအေဝး စာတမ္းပါ။ ဒီစာတမ္းမွာ စာမ်က္ႏွာ(၁၃)မ်က္ႏွာပါရိွပါတယ္။ ပါတီတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ျပည္သူေတြအေပၚဘယ္လုိသေဘာထားရမယ္၊ ေငြေၾကးသုံးစဲြမႈစတာေတြအျပင္ လူဦးေရစရင္း ၊ အိမ္ေျခစရင္း ၊ အိမ္ေထာင္စုစရင္း၊ မဲဆႏၵရွင္(၁၈)ႏွစ္အထက္ စရင္းမ်ားေကာက္ယူဖုိ ့လည္း ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ NLD ပါတီအေပၚဘယ္လုိသေဘာထားတယ္ဆုိတာအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာပါရိွတဲ့ စာတမ္းျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားေလ့လာႏိုင္ေအာင္တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
 Myanmar News Now
usdp2

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ မိသားစု၀င္ အမိုး ေဒၚသန္းသန္းေလးရဲ ့၀မ္းသာစကား

အမိုး ေဒၚသန္းသန္းေလး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ မိသားစု၀င္မ်ား
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ဖို ့အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ ့နယ္၊ ၀ါးသခၤ ေက်းရြာ မွာ ေဒၚသန္းသန္းေလး အိမ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္း၀င္ခဲ့သည္။ အခုလို သန္း ေခါင္စာရင္း ၀င္ခဲ့တဲ့ အတြက္ မိသားစု၀င္ျဖစ္ၾကတဲ့ အမိုး ေဒၚသန္းသန္းေလး ရဲ ့၀မ္းသာ ပီတိသံကို ေမးၾကည့္ရာ " " ဒီအိမ္မွာက မိသားစု၀င္ စုစုေပါင္း ( ၉ ) ေယာက္ရွိပါတယ္။ အၾကီးဆံုးက ရီရီလြင္၊ ေက်ာ္ဦးလြင္၊ ေနာ္ကူးမ၊ ေက်ာ္စြာမင္း၊ ေနာ္ေဖာလ၊ မယ္ပြား၊ မီးမီးပြား တို ့ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုးလာျပီ။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း အရမ္း၀မ္းသာသလိုေက်းဇူးလည္းတင္တယ္၊ ၀ါသခၤရြာအေနနဲ့လညး္ ဂုဏ္ယူတယ္၊ ၀မ္းလည္းသာသလို အားလညး္ေပးၾကတယ္၊ ကရင္ေတြပီပီ တစ္ဦးခ်င္းမဟုတ္ပဲ အားလံုးတစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အားေပးၾကတယ္၊ ဒီအိ္မ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ၾကိမ္ပဲေရာက္ဖူးေသးတယ္၊ သူ ့ကိုေတြ ့ေတြ ့ခ်င္းအရမ္း၀မ္းသာတယ္၊ သူကလညး္ ဒီအိမ္မွာ မိသားစု၀င္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္လုိ ့ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေန ့က သူအမ်ားၾကီးေျပာတယ္” လို ့ေျပာပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ေဒၚသန္းသန္းေလးက ပိုးကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ “ဆခုတ္ဆတား” (ေက်းဇူးတင္ပါတယ္) လို ့ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္

ျမစ္ဆံုႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အေရး ၈၈ တို႔ ကခ်င္ျပည္ သြားမည္

 ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ဆုေတာင္းပြဲသုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဖေဖၚဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရွိရာ တန္ဖရဲေက်းရြာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔၌ က်င္းပရန္ရွိသည့္ အဆိုပါ ဆုေတာင္းပြဲမွာ စီမံကိန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းေပးလုိက္သည့္အတြက္ အစိုးရကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္တႀကိမ္ ေရကာတာ စီမံကိန္း မ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအးက ေျပာသည္။

“ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းလုိက္တဲ့အေပၚမွာ ေက်းဇူးတင္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကခ်င္လူငယ္ေတြ၊ ကခ်င္လူႀကီးေတြ၊ ရပ္ဖိရပ္ဖေတြက ဖိတ္ၾကားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
88881
ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ဆုေတာင္းပြဲသုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သြားေရာက္ၾကမည္ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ ေဒသခံမ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ လူငယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ဘာသာေပါင္းစံု စုေပါင္း၍ ဆုေတာင္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚရျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကုိလည္း လာေရာက္အားေပး ကူညီႏုိင္မည္ ျဖစ္၍ ဖိတ္ေခၚရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုေတာင္းပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္တီဝင္ တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ေတြက ဒီကုိလာတဲ့အတြက္ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကုိ အားေပးကူညီမႈေတြ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ဘဲ။
ျမစ္ဆံုေရကာတာ ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ သူတုိ႔ကူညီလို႔ ရပ္ဆုိင္းသြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သူတုိ႔လည္း ပါဝင္ကူညီႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ကုိမင္းကုိႏုိင္၊ ကုိကုိၾကီး၊ ကုိေဌးၾကြယ္၊ ကုိမင္းေဇယ်၊ ကုိျမေအး၊ ကုိဂ်င္မီတို႔ အပါအဝင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ ၁၆ ဦးက ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရာေရြ႔ေျပာင္း ခံခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ား၊ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားရေၾကာင္းႏွင့္ တသားတည္း ရွိေနေၾကာင္းကုိ ျပသလုိျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးလုိလားျခင္းကုိ ျပသလုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုိျမေအးက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔သြားတာ ပြဲသတ္သတ္မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကုိ ေငြေၾကးအရ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း အရ က်ေနာ္တုိ႔ ဘားမွ ေပးႏုိင္စရာ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေပးႏုိင္တာက စိတ္ဓါတ္ ခြန္အားပါ”ဟု ကုိျမေအးက ေျပာ သည္။”

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO တုိ႔အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ကုိျမေအးက ေျပာသည္။

“စစ္ရပ္ဆုိင္းဖို႔အတြက္ အစုိးရကုိေရာ KIO ကုိေရာ က်ေနာ္တို႔ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ။ က်ေနာ္တို႔ကို ဘယ္သူကဘဲ ခုိင္းမယ္ဆုိရင္ လုပ္ဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အသင့္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိခ်င္တယ္။ ၾကားဝင္ေပးဖုိ႔ လုိလား တယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ ဝင္မွာပါ”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ထပ္မံ ေတြ႔ဆံု ရန္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနစဥ္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ အပါတ္က တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့
ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ပါတီဥကၠ႒
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္ ႏွင့္ တခ်ဳိ႕က မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုိျမေအး အပါအဝင္ ၇ ဦး မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကုိလည္း ဆုေတာင္းပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

စာေပအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ ၂၉ ရက္ေန႔ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ညြန္ၾကားခဲ့သည္။
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ) ။        ။
အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြ ဘာေတြဖတ္သလဲ စိတ္ဝင္စားသလဲ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား