ယေန႔တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲသြား မည္

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ကာ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံရိုက္ကူးခဲ့ -
Yangon Media Group
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္မ်ားပညာေရးဥပေဒ ၾကမ္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီမွ တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္မ်ား ပညာ ေရး ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားထဲမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား ပါဝင္ၿပီး အဆိုပါဥပေဒ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုတို႔ က အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း အားကန႔္ကြက္ ခဲ့ၿပီး ေကာ့မႉးမဲ ဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ က အဆိုပါဥပေဒၾကမ္း အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္ကလည္း အဆိုပါဥပေဒ ၾကမ္းအဆို ကန႔္ကြက္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၈/ငႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိ ေၾကာင္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၅၈/င အရ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ အဆိုပါ အဆိုအား ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း ကို ဦးသိန္းညြန႔္က အဆိုအျဖစ္ ထပ္မံ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒ ၾကမ္းေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာျမဦး ကလည္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအား ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ပို႔ေဆာင္ ထား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၏ေျဖၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ့မႉး မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ''ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျဖၾကား သြားတာမွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားတဲ့ အဆိုနဲ႔ ကြဲလြဲေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ မ်ား ဆက္သြယ္မႈကို ေျပာတာမဟုတ္ ပါ။ ဘယ္လိုပဲ နိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ မ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေန လြတ္လပ္တဲ့တကၠသိုလ္ေတြ ေပၚ ေပါက္လာ ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မအပါ အဝင္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးနဲ႔ သူရဦးေအာင္ ကိုတို႔ ေဆြးေႏြးတာက လြတ္လပ္တဲ့ တကၠသိုလ္ ေတြေပၚေပါက္ လာဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက ''လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ ၁၅၈(ဃ)နဲ႔အညီ သုံးသပ္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ လို႔ရ ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၅၉(င) အရ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ရဲ့သေဘာတူ ညီခ်က္နဲ႔ ယခုအဆိုအား ေရႊ႕ဆိုင္း လို႔ရတဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ဒီဥပေဒၾကမ္း အဆိုေဆြး ေႏြးမႈအား ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ သေဘာတူ ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကား သည္။

ေဝမာသိမ့္ - Yangon Media Group
ယေန႔တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲသြား မည္ ယေန႔တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲသြား မည္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 18:03 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.