အစုိးရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္း ေကာက္ၿပီဟုဆုိ

ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္။ ။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးဝင္းျမင့္က ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရနဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၾကၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အဆုိကို တင္ျပၿပီးေနာက္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး စာရင္းျပဳစုတင္ျပၾကရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ညႊန္ၾကားထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား တင္ျပၾကရမယ့္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား ပါဝင္တယ္လုိ႔ အဲဒီအမိန္႔စာမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ပုိင္ဆုိင္မႈ တင္ျပရမယ့္စာရင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းစာရင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စိန္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားနဲ႔ ဝတ္ဆင္ရန္ ရတနာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေဆာင္းထားရွိတဲ့ ေငြပမာဏ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းစာရင္းမွာ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအုံမ်ား တင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေႂကြးၿမီနဲ႔ အျခားအေထြေထြပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိပါကလည္း တင္ျပရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရတနာပုံ သတင္း - BY YATANARPON
အစုိးရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္း ေကာက္ၿပီဟုဆုိ အစုိးရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္း ေကာက္ၿပီဟုဆုိ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 21:19 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.