ေငြေကာက္ခံျပီး မီးမေပးတဲ့ ဝန္းသိုျမို့နယ္ ၂၄နာရီ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ

။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၊ဝန္းသိုျမို့နယ္ ၂၄နာရီမီးလင္းေရးေကာ္မတီသည္ 5MAV ထရန္စေဖာ္မာတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မီတာတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္၁၅,ဝဝဝ/ိ-နံႈး ေကာက္ခံ၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ယေန့အခိ်န္တြင္ ၄င္းထရန္စေဖာ္မာ ျပီးစီးသည္မွာ ေလးလေက်ာ္ျကာေနေသာ္လည္း မီးေပးနိုင္ျခင္းမရိွေသးပါ။၂၄နာရီမီးလင္းေရးေကာ္မတီအျဖစ္တာဝန္ယူ
 ေငြေျကးေကာက္ခံသူမ်ားသည္လည္းေကာက္ခံထားေသာေငြေျကးမ်ားကို
ျပည္သူမ်ားေက်နပ္ေအာင္ရွင္းလင္းနိုင္ျခင္းမရိွပဲ လုပ္ငန္းမျပီးဆံုးခင္ျပႆနာမ်ားစြာျ့ဖင့္ ေကာ္မတီအသစ္လဲႊေျပာင္းခဲ့ရပါသည္။

။ မီတာတစ္လံုးလွ်င္က်ပ္၁၅ဝဝဝ/ိ-အားရပ္ေက်းအုပ္ခု်ပ္ေရးမွူးမ်ား မွေငြေကာက္ခံ၍ ျမို့နယ္အေထြေထြအုပ္ခု်ပ္ေရးဦးစီးဌာနသို့ေပးသြင္းရေျကာင္း ယခင္ျမို့နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး(ယခုေရႊျပည္သာျမို့နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး)ဦးေအာင္မိုးဦးမွ
ေငြ၁၆သိန္းေက်ာ္အလဲႊသံုးစားလုပ္ထားေျကာင္းကို ျမို့မိျမို့ဖငါးဦးမွ ယေန့
၃ဝ-၇-၂ဝ၁၂ရက္စဲြျဖင့္ ဝန္းသိုရဲစခန္းသို့အမႈဖြင့္တိုင္ျကားခဲ့ပါသည္။

။ ဝန္းသိုျမို့နယ္တြင္ ၂၄နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရရိွျပီးကတည္းက ထရန္စေဖာ္မာနွင့္လိုင္းျပုျပင္ထိန္းသိမ္းခအျဖစ္တစ္လလွ်င္ တစ္ရာက်ပ္ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။၄င္းထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ
 ေငြေျကးမ်ားျဖင့္မီးလိုင္းမ်ားျပုျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုေဆာင္
ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းယေန့အခိ်န္ထိမိမိတို့အိမ္ေရွ့ဓါတ္တိုင္လဲလိုလွ်င္ ၄င္းတိုင္္မီးျကိုးသြယ္တန္းထားေသာအိမ္မ်ားမွဓါတ္တိုင္ဝယ္ရ၍ တိုင္ျြကင္းတူးခအျဖစ္ ေငြ(၂ဝဝဝ)က်ပ္ေပးသြင္းရပါသည္။
၄င္းေငြမ်ားအားမည္သည့္ေနရာတြင္သံုးေျကာင္းမသိရိွရပါ။

။  ယေန့အမႈဖြင့္ရန္တိုင္ျကားေသာ ျမို့နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူးေဟာင္း၏
 ေငြအလဲြသံုးစားလုပ္မႈသည္မည္သို့မွ်မဖံုးနိုင္၍သာေပၚလာေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ လူသူမသိပဲျပီးသြားခဲ့ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမည္မွ်ရိွေနသည္ကို
 ျပည္သူမ်ားမသိခဲ့ရပါ။ က်သင့္ေသာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခြန္အျပည့္အ၀ေဆာင္ေရးသည္
မိမိတို့ျပည္သူမ်ားတာဝန္ျဖစ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပည့္ဝစြာေပးရန္အတြက္မွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ျကီးဌာန၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။

ထိုသို့ျဖစ္ပါလ်က္ မိမိတို့မွ မီတာတစ္လံုးလွ်င္က်ပ္တစ္ေသာင္းခဲြ ထည့္ေပးခဲ့
ရေသာ္လည္း ယေန့ထိ၄င္း 5MAV မွ မီးမရရိွေသးပဲ ျမို့နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး
 ေဟာင္းဦးေအာင္မိုး၏ေငြေျကးအလဲႊသံုးစားမႈေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ အုပ္ခု်ပ္ေရးအာဏာပိုင္အဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ ေငြေျကးေကာက္ခံမႈမ်ားကို မိမိတို့ျပည္သူမ်ားမွယံုျကည္မႈပ်က္ျပားေစပါသည္။

 ထိုကိစၥတြင္မကျပည္သူကိုခ်မျပေသာ အျခားကိစၥမ်ားရိွေသးေျကာင္းသံသယ
ဝင္ေစပါသည္။သို့ျဖစ္ပါ၍ ၄င္းကိစၥတစ္ခုလံုးအား ထိေရာက္စြာရွင္းလင္း
အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ေျကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဝန္းသိုသားေငြေကာက္ခံျပီး မီးမေပးတဲ့ ဝန္းသိုျမို့နယ္ ၂၄နာရီ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ ေငြေကာက္ခံျပီး မီးမေပးတဲ့ ဝန္းသိုျမို့နယ္ ၂၄နာရီ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 18:46 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.