ပခုကၠဴျမဳိ ့နယ္ေကာ္မရွင္ အေျပာတမ်ဳိးအလုပ္တမ်ဳိး

ပခုကၠဴျမဳိ ့နယ္ေကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္ခ်က္္
ပခုကၠဴၿမိဳ႔နယ္ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ 
၁။ ေသသူမ်ားပါ၀င္ျခင္း
၂။ ေနထိုင္သူမ်ား မပါ၀င္ျခင္း
၃။ ပါ၀င္သူမ်ားမွာလည္း အမည္လႊဲမွားျခင္း၊မွတ္ပံုတင္လြဲ
မွာျခင္း
ဆိုလုသည္မွာ မဲစာရင္း ပို၊လို၊လြဲ ကိစၥ မ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္ ေကာ္မရွင္သို႔ သြားေရာက္ ညွိႏႈင္းသည့္ အခါတြင္ ေအာက္ေျခတြင္ အဆင္ေျပေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါမည္
ျပသာနာ မလုပ္ပါရန္ႏွင္႔ ညိႈႏီႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါမည္ ေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေျပာၾကားပါသည္။

 

 မဲေပးသည့္ ေန႔တြင္ ရပ္ကြက္ထဲ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ ေၾကာင္းမွန္ကန္ပါက ေကာ္မရွင္မွ မွတ္ပံုတင္အား မဲရံုသို႔ ယူေဆာင္လာၿပီး မဲေပးလို႔ရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ေျပာၿပီး အခုေတာ႔ စာျဖင္႔ ပိတ္လိုက္ပါသည္။


အဆိုပါ မဲစာရင္း လြဲမွားျခင္းသည္ မည္သူတြင္ တာ၀န္ရွိပါသလဲ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း ပခုကၠဴျမဳိ  ့မ်ားမွ 
ေျပာပါသည္။ 


Myanmar News Now
ပခုကၠဴျမဳိ ့နယ္ေကာ္မရွင္ အေျပာတမ်ဳိးအလုပ္တမ်ဳိး ပခုကၠဴျမဳိ  ့နယ္ေကာ္မရွင္ အေျပာတမ်ဳိးအလုပ္တမ်ဳိး Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 15:29 Rating: 5

1 comment:

pagokhaing said...

အေျပာတမ်ဳိးအလုပ္တမ်ဳိး

Powered by Blogger.