ထန္းတပင္ျမဳိ ့နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္၏မရုိးသားမႈႏွင့္ ၾကံ့ဖံြ ့ပါတီမွ မဲမ်ား၀ယ္ယူေနျခင္း

ထန္းတပင္၊ မတ္ - ၃၁ ရက္ေန ့၂၀၁၂
ထန္းတပင္ျမဳိ ့နယ္ မဲဖလံေက်းရြာအုပ္စု မိေက်ာင္းေခါင္းေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္
အဖဲြ ့သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ(၃၀)ရက္ေန ့တြင္ မိေက်ာင္းေခါင္းေက်းရြာအတြင္း ၾကဳိတင္
မဲလိုက္လံေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

မိေက်ာင္းေခါင္းေက်းရြာ ရာအိမ္မွဴး ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္(ခ)ဦးေရႊပု နွင့္ အတူ ပူးတဲြ လိုက္လံ
ေကာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ(၈၇)တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ မရုိးမေျဖာင့္
ေသာ သေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ အပိုဒ္တြင္ အက်ဳံး၀င္သက္ေရာက္ေစသည္ ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေဒသခံမ်ား
က ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပဲြ မရုိးသားမႈ အေရးယူေပးပါရန္ ေဒသခံမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္
ဒါအျပင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဇလုပ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မဲမ႐ိုုးသားမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးထန္းတပင္
ၿမိဳ႕နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သို႔ ကန္႔ကြက္စာတင္ပို႔ထားပါတယ္။

ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေက်ာ္စုိးဦးႏွင့္ဦးေမာင္ညြန္႔တို႔ႏွစ္ဦးက အဆိုပါေက်းရြာတြင္ေနထုိင္သည့္ ဦးေက်ာ္စိုုးမိုုးႏွင့္ မေအးေအးမာတိုု႔ႏွစ္ဦးအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုသာ မဲထည့္ရန္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း
 ထန္းတပင္ျမဳိ ့နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွတင္သြင္းသည့္ ကန္႔ကြက္စာအရသိရပါတယ္။
ထန္းတပင္ျမဳိ ့နယ္ NLD ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖဲြ ့၏ ကန္ ့ကြက္စာ
 Myanmar News Now
ထန္းတပင္ျမဳိ ့နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္၏မရုိးသားမႈႏွင့္ ၾကံ့ဖံြ ့ပါတီမွ မဲမ်ား၀ယ္ယူေနျခင္း ထန္းတပင္ျမဳိ  ့နယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္၏မရုိးသားမႈႏွင့္ ၾကံ့ဖံြ ့ပါတီမွ မဲမ်ား၀ယ္ယူေနျခင္း Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 20:23 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.