တိုင္ရီပဋိပကၡ ဝါဏိဇၨခံု႐ုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေတာ့မည္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။       ။ ရန္ကုန္တုိင္း၊ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ဝါဏိဇၨပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီက ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် မည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ ကိုဖိုးျဖဴက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား႐ံုးတြင္ ခံု႐ံုးဖြဲ႔ကာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံခ်က္မ်ား တင္သြင္းျခင္း၊
ေမးျမန္စစ္ေမးျခင္း၊ ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းမ်ားကို ဝါဏိဇၨပဋိပကၡ ခံု႐ံုးေကာ္မတီက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

"မနက္ျဖန္ေတာ့ အမိန္႔ခ်ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ဝါဏိဇၨပဋိပကၡ ခံု႐ံုးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာစိုးတင့္ ကေနၿပီးေတာ့
ညႊန္ၾကားတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီအမိန္႔ ဘာမ်ားျဖစ္လာမလဲလို႔ ေစာင့္ေနတယ္။ ဒီခံု႐ံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ကိုဖိုးျဖဴက ေျပာသည္။
taiye2
အလုပ္သမား ၁၈၀၀ ေက်ာ္၏ ဆႏၵျပျခင္းခံေနရေသာ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ တိုင္ရီ ဖိနပ္စက္႐ုံအား ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မဇၥ်ိမ)

ဗုဒၶဟူးေန႔ စစ္ေဆးၾကားနာမႈကို အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦး အပါအဝင္၊ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္
ေဒၚေအးေအးၾကည္၊ ေဒၚအိျဖဴလြင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ရွင္ဘက္မွလည္း ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စာရင္းကိုင္တို႔ တက္ေရာက္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ၾကသည္။

တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ခ တနာရီလွ်င္ ၁၅ဝ က်ပ္၊ ရက္မွန္ေၾကး ၈,ဝဝဝ က်ပ္ ေပးေရး အပါအဝင္ အျခား လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ သာယာေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တည္း က ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မွ လုိက္ေလ်ာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဝါဏိဇၨပဋိပကၡေကာ္မတီ ခံု႐ုံးသို႔ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကာလအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား ဗုဒၶဟူးေန႔မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ေနၾကသည္ဟု လည္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ရက္ပ်က္ေၾကး မျဖတ္ေတာက္ရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဖိနပ္မ်ား မေတာ္တဆ ပ်က္စီးပါက လစာေငြ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳရန္၊ ေသာက္ေရ လံုေလာက္စြာ ေပးရန္၊ အလုပ္သမား အေယာက္ ၅ဝ ကို အိမ္သာတလံုးက် ထားေပးရန္တို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

တိုင္ရီ စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ာကို တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ၄၅ ဦး ေခါင္းေဆာင္သည့္ အလုပ္သမား ယာယီဦးေဆာင္ေကာ္မတီကိုလည္း အဖြဲ႔ဝင္ ၁၃၁၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းခြင့္အတြက္ အစိုးရသစ္မွ ၂ဝ၁၁ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမား ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒ ထပ္မံထြက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း ေႏွာင့္ေႏွးေနေသးသည္။

အဆိုပါ အလုပ္သမားဥပေဒ၏ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ နည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးပါက အလုပ္သမား သမဂၢအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းကာ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုလာႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

"အလုပ္သမားေတြက ဆံုး႐ႈံးတာ နစ္နာတာေတြကို သူတို႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္လည္းမရွိဘူး၊ ေရွ႕လည္း မထြက္ရဲဘူး။ သမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိလာရင္ေတာ့ ေတာင္းဆိုလို႔ ရၿပီေပါ့" ဟု တိုင္ရီ စက္႐ံု အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚမိုးေဝက ေျပာသည္။

အလုပ္သမား အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေျခခံ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းတြင္ အနည္းဆံုး အလုပ္သမားဦးေရ ၃ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမား ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ေထာက္ခံရမည္
ဟု ပါရွိသည္။ အေျခခံအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ဗဟိုအဆင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ဟူ၍  ခြဲျခားထားသည္။

၂ဝ၁၁ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ အလုပ္သမား ဥေပဒတြင္ အခန္း ၁၄ ခန္းပါဝင္ၿပီး၊ အပိုဒ္ ၅၈ ပိုဒ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ အဆုိပါဥပေဒတြင္ ဆႏၵျပရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္မည့္ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ ပါဝင္မည့္သူဦးေရ၊ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၫႇိႏႈိင္းျဖန္ေျဖေရး အဖြဲ႔တို႔သို႔ ၁၄ ရက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ပါရွိသည္။

ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္တႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ က်ပ္တသိန္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကို ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ပါရွိသည္။

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ