ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ ႏွင့္အရာရွိႀကီးအခ်ိဳ႕ ဧ။္အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမွ တရားမဝင္ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ား (ေပးစာ)


 လွ်ပ္စစ္(၁)ဝန္ႀကီးဌာနကအရာထမ္းတစ္ဦး၏ ေပးစာ(၁)
ကၽြန္ေတာ္ဟာလွ်ပ္စစ္(၁)ဝန္ႀကီးဌာနကအရာထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက
ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ရာထူးတိုး၊အေျပာင္းအေရႊ႕ မသမာမႈေတြအေႀကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။
ဝန္ႀကီး(ဦးေဇာ္မင္း) ၊ညႊန္ခ်ဳပ္၊ဦးေဆာင္ညႊန္ႀကားေရးမွဴးတို႔ဟာ၄င္းတို႔နဲ႔နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳး
တပည့္သားေျမးေတြနဲ႔ေငြေပးနိုင္သူေတြကိုသာတိုးျမွင့္ေပးလွ်က္ရွိျပီးရာထူးအလိုက္ 
သိန္း၂၀၀-၃၀၀အထိေပါက္ေစ်းရွိေနပါတယ္။တည္ေဆာက္ေရးအမွတ္(၁)ကိုေရႊ႕ 
ေျပာင္း ဖို႔အတြက္ညႊန္ႀကားေရးမႈး(၂)ေယာက္အျပိဳင္ေစ်းေပးႀကရတာသိန္း၈၀၀အထိ
ေရာက္ေနေႀကာင္းကာယကံရွင္ေျပာျပခ်က္အရသိရွိရပါတယ္။ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္
 လုပ္သက္အလိုက္ အရည္အခ်င္းအလိုက္တိုးျမွင့္ေရႊ႕  ေျပာင္းေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့
အတြက္ဌာနတြင္းမွာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပ်က္ျပားျပီးျခစားမႈေတြမသမာမႈေတြတိုးပြားလွ်က္
ရွိေနပါတယ္။လူမွန္ေနရာမွန္မရွိတဲ့အတြက္ ႀကိဳးနီစံနစ္ေတြမ်ားျပီးရစ္ေခြေနႀကတာနဲ႕ 
အလုပ္မျဖစ္သလို နည္းပညာပိုင္းမွာလည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွားျပီးစီမံကိန္းေတြမွာ
ဆံုးရႈံးမႈေတြႀကီးႀကီးမားမားရွိေနပါတယ္။သိုဝွက္ထားတဲ့ရဲရြာစီမံကိန္းနဲ႔ကြန္းစီမံကိန္းေတြက
ဆုံးရႈံးပ်က္စီးမႈေတြရဲ့အေႀကာင္းရင္းကလည္းဒါေတြေႀကာင့္ပါဘဲ။ပိုျပီးဝမ္းနည္းဖို႔
ေကာင္းတာကဌာနတြင္းဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥေတြမွာကုမၸဏီေတြကပါဝင္စြက္ျပီးခ်ယ္ လွယ္္ေနႀကတာပါဘဲ။အထူးသျဖင့္ေအးရွားဝါး(ဟိုက္တက္၊အမ္အက္စ္ပီ၊မင္းအေနာ္ရ ထာ)စတဲ့ကုမၸဏီေတြအေရးႀကီးတဲ့ရာထူးေနရာေတြဥပမာလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေပးနိုင္တဲ့ရာ ထူးေနရာ၊ေငြေရးေႀကးေရးေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္တဲ့ရာထူးေနရာ၊ပစၥည္းဝယ္ယူတင္သြင္း
ေပးနိုင္တဲ့ရာထူးေနရာေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္တဲ့အရာထမ္းေတြ တိုးျမွင့္ခန္႔ထားေရးအတြက္
ဝန္ႀကီးကိုေငြေပးျပီးတြန္းအားေပးႀကတာအလြန္ရုပ္ပ်က္လွပါတယ္။ဝန္ႀကီးကလညး္
ဒီကုမၸဏီေတြရဲ့ေပးကမ္းမႈေတြနဲ႔သူ႔မိသားစုစီးပြါးေရးတြက္ေျခကိုက္ေနေတာသူတို႔ခိုင္း
သမွ်လုပ္ေနတာေပါ႔ အထူးသျဖင့္ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း(၇)ခုအတြက္ေကာ္မရွင္ေတြေပးထားု၊
သူ႔မိသားစုသူ႔သားသမီးေတြအတြက္အိ္မ္ေတြေဆာက္ေပး၊စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြ
ထူေထာင္ေပးထားတဲ့ဦးထြန္းျမင့္နိုင္ခိုင္းသမွ်ေျမဝယ္မက်နာခံျပီးလုပ္ေပးေနတာကၽြန္ ေတာ္တို႔
ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ရင္နာစရာပါ။ဝန္ႀကီးနဲ႔အဖြဲ႕  ခန္႔ထားတဲ့အရာထမ္း

ေတြကလည္းဌာနအတြက္ပစၥည္းဝယ္ရင္ဝန္ႀကီးသားအႀကီးရဲ႕ကုမၸဏီ(COSYကုမၸဏီ)ကဝယ္၊
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုရင္သားအႀကီးရဲ႕  (ေရႊဝါလိႈင္)ကုမၸဏီကိုအပ္၊လုပ္
ငန္းအပ္နွံမယ္ဆိုရင္သားအႀကီးရဲ႕  (ကိုစီ ကုမၸဏီနဲ႔ျမန္မာ့ဇြဲမာန္)ကုမၸဏီကိုအပ္၊ဖုန္းဝယ္
မယ္ဆိုရင္သားအႀကီးရဲ႕့(ဂရိတ္မိုဘိုင္း)ကုမၸဏီကဝယ္၊နိုင္ငံျခားခရီးသြားလက္မွတ္ဆိုရင္
သမီးေတာ္ရဲ့ကုမၸဏီကဝယ္၊က်န္းမာေရးကိစၥဆိုရင္သားအငယ္ရဲ(့ျမတ္သုခ)ေဆးတိုက္
မွာျပ ဒီလိုေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြကိုညြွန္ႀကားတယ္။ဝန္ႀကီးသားအငယ္မဂၤလာေဆာင္
တုန္းကလည္းတစ္ေယာက္ကိုအနည္းဆံုး၅သိန္းလက္ဖြဲ႔ရမယ္လို႔အရွက္မရွိညႊန္ႀကား
ခဲ့ႀကေသးတယ္။စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးေတြဆိုရင္ေအရွားဝါးကိုအပ္ရတယ္။အျခား(ဟိုက္
တက္၊အမ္အက္စ္ပီ၊မင္းအေနာ္ရထာ)ကုမၸဏီေတြကိုလည္းလက္ဝါးခ်င္းရိုက္လုပ္စား
ႀကေသးတယ္။ႀကာေတာ့ဝန္ထမ္းေလာကကိုစိတ္ကုန္၊စိတ္နာလာပါျပီ သမၼတႀကီးကို
ေလလိႈင္းကတဆင့္ေျပာေပးပါ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုေတြကိုဒုကၡမေပးဘူးဆိုရင္၊လြတ္
လပ္စြာဆႏၵျပခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္၊ဒီမတရားမႈေတြ ျခစားမႈေတြကိ ုရံုးအမွတ္(၃၈)ေရွ႕  မွာ
ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ဆႏၵျပခြင့္ျပဳပါ။ ျပီးေတာ့ အျဖစ္အပ်က္အမွန္ေတြကိုေျပာျပခ်င္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလာစစ္ေပးပါ။(ဒုသမၼတ(၁)ကိုေတာ့မေျပာခ်င္ဘူးသူကဝန္ႀကီးနဲ႔အလိုတူအလုိပါမို႔ပါ။)

 လွ်ပ္စစ္(၁)ဝန္ႀကီးဌာနကအရာထမ္းတစ္ဦး၏ ေပးစာ(၂)

ကၽြန္ေတာ္ဟာလွ်ပ္စစ္(၁)မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ညႊန္ႀကားေရးမွဳးတစ္ဦးပါ။
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့အေႀကာင္းအရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာန၊ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ့
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ ျပည္သူကိုနားလည့္ပါးလွည့္လုပ္ စီးပြါးေရးသမားေတြနဲ႔တရုပ္
ေတြနဲ႔လက္ဝါးခ်င္းရိုက္တဲ့ကိစၥေတြပါ။(၁၅-၁၂-၁၁)ေန႔မွာလွ်ပ္စစ္(၁)၊ေအးရွားဝါးနဲ႔
စီပီအိုင္(တရုပ္)တို႔ ခ်ီေဖြစီမံကိန္းကိုဒီဇင္ဘာမွာစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဘို႔စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ႀကတယ္။(၁၅-၁၂-၁၁)ညေန(၇)နာရီမွာဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္း
အမိန္႔နဲ႔ညႊန္ခ်ဳပ္ဦးႀကီးစိုးကသူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ရတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။(၁၆-၁၂-၁၁)ေန႔
မွာဒုသမၼတ(၁)နဲ႔ဒီစီမံကိန္းကိစၥကိုတစ္ေန႔လံုးအေႀကအလည္ေဆြးေႏြးႀကတယ္။ဒါေတြ
အားလံုးကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ျပည္သူေတြကိုလံုးဝခ်မျပပါဘူး သတင္းစာမွာလည္းမေဖၚျပ
ပါဘူး၊ကၽြန္ေတာ္တို႔အတတ္ပညာရွင္ေတြကိုေတာင္အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳခဲ့ပါဘူး
ငါသိတယ္ ငါတတ္တယ္၊ငါေကာ္မရွင္ယူျပီးသား ငါလုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ ျပည္သူသေဘာ
တူစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သေဘာပါ။ တကယ္ေတာ့ ခ်ီေဖြစီမံကိန္းဆိုတာ စီမံကိန္းအသစ္
မဟုတ္ပါဘူး။ျမစ္ဆံုျမစ္ညွာျမစ္ဝွမ္းစီမံကိန္း ထဲက(၁)ခုပါ ဒီစီမံကိန္းကသမၼတကိုယ္တိုင္
ရပ္ဆိုင္းေႀကာင္းေႀကညွာထားတာပါ။ျမစ္ဆံုရဲ့အထက္ဘက္မိုင္(၆၀)အကြာေမချမစ္ေပၚ
မွာရွိျပီးမဂၢါဝပ္(၃၄၀၀)ထုတ္မွာပါ။စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းေတြကေတာ့အရင္စာခ်ဳပ္ထဲက
အတိုင္းပါ ျမစ္ဆံုျမစ္ညွာျမစ္ဝွမ္းစီမံကိန္းထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွာစိုက္ထုတ္
ခဲ့တဲ့ေငြပမာဏကို က်န္(၆)ထဲခြဲထည့္လို႔ေငြစာရင္းအရေျပာင္းသြားတာဘဲကြာပါတယ္။
ျပည္သူသိသြားလည္းျမစ္ဆံုကိုလုပ္တာမဟုတ္ဘူးခ်ီေဖြကိုလုပ္တာပါဆိုျပီးမလိွမ့္တစ္
ပတ္ နဲ႔ လိမ္ညာမုသားေတြေျပာအံုးမွာပါ။ျပည္သူေတြမသိရင္ေတာင္မွတာဝန္သိဝန္
ထမ္းေတြရွိေသးတယ္ ျပည္သူကိုလည္းအသိေပးအံုးမယ္ဆုိတာသိေစခ်င္တယ္။
သမၼတရပ္ခိုင္းတာ ဒီျမစ္ဆံုျမစ္ညွာျမစ္ဝွမ္းစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုးပါ၊ျမစ္ဆံုေလးတစ္ခု
တင္မဟုတ္ပါဘူး၊ခ်ီေဖြကိုလုပ္ရင္လည္းလူမႈေရးေရာ၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရာထိခိုက္
ပ်က္စီးမွာဘဲ၊အဲဒီနယ္ကလူမ်ိဳးေတြေရာသယံဇာတေတြေရာအကုန္ တရုပ္ကသိမ္းမွာဘဲ
ထြက္လာမယ့္လွ်ပ္စစ္ကလည္းတရုပ္နိုင္ငံအတြက္ဘဲ ေအးရွားဝါးဦးထြန္းျမင့္နိုင္၊ဦးေဇာ္
မင္းနဲ႔ဒုသမၼတ၁တို႔မိသားစုေကာ္မရွင္ရေကာင္းစားေရးအတြက္ကခ်င္လူမ်ိဳးနဲ႔တိုင္းျပည္
သယံဇာတေတြရင္းလိုက္ရတာဘဲအဖတ္တင္မယ္။သမၼတႀကီးကိုေျပာေပးပါဒီကိစၥပြင့္
လင္းစြာျပည္သူကိုခ်ျပေပးေစလိုပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔အတတ္ပညာရွင္ေတြကိုေႀက
ညက္စြာေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳပါ။ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးသာႀကည့္တဲ့သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္သူအဆင့္
ဆင့္ကိုသန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္
 ပညာေပးေစလိုေႀကာင္းေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

  လွ်ပ္စစ္(၁)ဝန္ႀကီးဌာနကအရာထမ္းတစ္ဦး၏ ေပးစာ(3)
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပေဆြးေႏြးသင့္ေသာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕
ႏွင့္အရာရွိႀကီးအခ်ိဳ႕  ဧ။္အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမွတရားမဝင္ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ား

အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းတြင္အက်င့္ပ်က္ျခစား၍ တရားမဝင္ရရွိထားေသာ တရားမဝင္သည့္
ဝင္ေငြပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုစီစစ္သင့္ပါသည္။ဥပမာ-လွ်ပ္စစ္(၁)ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္
ဘိန္းဘုရင္ဦးထြန္းျမင့္နိုင္ဧ။္ ဘိန္းျဖဴလုပ္ငန္းမွရရွိေငြမဲမ်ားမွတစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ပ့ံပိုးမႈ
ရရွိထားျခင္း၊ ျမစ္ဆံုျမစ္ညွာျမစ္ဝွမ္းစီမံကိန္း(၇)ခုနွင့္ေသာက္ေရခပ္စီမံကိန္းအက်ိဳး
အျမတ္အတြက္ဒု-သမၼတ(၁)အပါအဝင္ေကာ္မရွင္ (၁၁.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအားရယူထားျခင္း၊
လွ်ပ္စစ္(၁)JV စီမံကိန္းမ်ားအတြက္MOUအဆင့္မွာ(၇)ရာခိုင္ႏႈန္းအားစီမံကိန္းမ်ားအ
တြက္ညႊန္ခ်ဳပ္ဦးႀကီးစိုးထံမွတဆင့္လက္ခံရယူထားျခင္း၊MOAအဆင့္မွာ(၅)ရာခိုင္
ႏႈန္းရယူျခင္း၊JV ကုမၸဏီထူေထာင္ခြင့္အဆင့္တြင္ထပ္မံ (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းရယူထားျခင္း
မ်ားအားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာန အရာရွိအပိုင္းမွတဆင့္သတင္းတိက်စြာရရွိ
ထားပါသည္။
ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္မွ ပံ့ပိုးေပးပံုေပးနည္းမွာလည္းသိမ္ေမႊ႔လွေပသည္။
ေနျပည္ေတာ္ဥတၱရသီရိတြင္နန္းေတာ္ႀကီးပမာခန္းနားလွေသာအိမ္ေတာ္ကိုေဆာက္
လုပ္ေပးထားသည္။ရန္ကုန္ျမိဳ႔တာေမြေမတၱာရိပ္မြန္တြင္ဦးေဇာ္မင္းအတြက္ျခံက်ယ္ႀကီး
ႏွင့္အိမ္ႀကီးတစ္လံုး၊သားႀကီးေဒါက္တာအာကာေဇာ္၊သားငယ္ေဒါက္တာလင္းထက္
ေအာင္၊သမီးေတာ္ရတနာေဇာ္မင္းတို႔အတြက္အပ်ံစားအိမ္တစ္လံုးစီေဆာက္လုပ္လက္
ေဆာင္ေပးထားပါသည္။သားႀကီးအာကာေဇာ္အတြက္Great Mobile ဖုန္းဆိုင္
ကိုလည္းရင္းႏွီးထုတ္ေပး ထူေထာင္ေပးထားပါသည္။သားငယ္ေဒါက္တာလင္းထက္
ေအာင္အတြက္ေနျပည္ေတာ္ဇီဝကဆိုင္တန္းတြင္ျမတ္သုခအမည္ရွိ ေဆးတိုက္ႀကီးႏွင့္       
Health Club fitness centre အားရင္းႏွီးမတည္ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။
သမီးေတာ္ရတနာေဇာ္မင္းအတြက္လည္းရန္ကုန္ဆူးေလအနီးတြင္နိုင္ငံျခားခရီးသြား
ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုကိုဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။သားႀကီးေဒါက္တာအာကာေဇာ္ဧ။္
COSY ကုမၸဏီအတြက္စက္ယာဥ္ယႏ ၱရားႀကီး(၂၆)စီးအားျမစ္ဆံုစီမံကိန္း(၇)ခုႏွင့္
ေသာက္ေရခပ္စီမံကိန္းအတြက္စာရင္းျပ၍ေရာေရာင္တင္သြင္းၿပီးအၿပီးလက္ေဆာင္
ေပးထားပါသည္။ဦးေဇာ္မင္းမိသားစုသို႔ပံ့ပိုးေပးသည့္ေငြေႀကးမ်ားအား ေသာက္ေရခပ္
စီမံကိန္းတြင္ေက်ာက္လုပ္ငန္းအေပးျပလွ်က္သားႀကီးအာကာေဇာ္ဧ။္COSY ကုမၸဏီ
မွတဆင့္လစဥ္ သိန္း(၂၀၀၀)မွ(၄၀၀၀)အႀကားလုပ္အားခအျဖစ္ပ့ံပိုးထားပါသည္။
ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ကဲ့သို႔ပ့ံပိုးေပးေနေသာအျခားကုမၸဏီမ်ားလည္းရွိပါသည္။ယင္းကဲ့သို႔
ဘိန္းျဖဴလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိထားေသာေငြမဲမ်ားအားဦးထြန္းျမင့္နိုင္ထံမွလြယ္ကူစြာလက္ခံ
ရယူထားေသာဦးေဇာ္မင္းႏွင့္ဒု-သမၼတ(၁)တို႔အေပၚတြင္ SANCTION ပိတ္ဆို႔မႈကို
ဖြင့္လွစ္မေပးသင့္သလိုစီစစ္အေရးယူသင့္ေပသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္းအက်င့္ပ်က္ျခစား
မႈမ်ားကိုလည္းလွ်ပ္စစ္(၁)ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္နားမဆံ့ေအာင္ႀကားေနရပါသည္။
ဥပမာ-တနသၤာရီတိုင္းဆလံုတိုင္းရင္းသားကၽြန္းသူကၽြန္းသားတစ္ရြာလံုးကိုသတ္ျဖတ္ခဲ့
သည့္သတ္ေဖၚသတ္ဖက္တပည့္မ်ားအားလွ်ပ္စစ္(၁)ဌာနအတြင္းရာထူးေနရာေကာင္း
ေကာင္းျမင့္ျမင့္မ်ားေပးထားျခင္း၊ဝန္ထမ္းေရးရာရာထူးတိုးျမွင့္မႈမ်ားတြင္ေငြမ်ားစြာရယူ၍
မတန္မရာရာထူးမ်ားအား မတန္တဆ မတရားတိုးျမွင့္ေပးထားျခင္း၊စစ္ဘက္မွကူး
ေျပာင္းလာေသာဝန္ထမ္းမ်ားအား အရပ္ဘက္နဂိုရွိျပီးပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ားထက္အခြင့္
အေရးပိုမိုေပးျပီး ခဲြျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံသလို ပညာရွင္မ်ားကိုလည္းတန္ဖိုးမထားျခင္း၊
ဝန္္ႀကီးဌာနအတြက္ခြဲေဝရရွိေသာအမ်ိဳးအစားေကာင္းမြန္သည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး
(၃၀)ေက်ာ္အားလက္ေအာက္အရာထမ္းမ်ာအတြက္ခြဲေဝေပးျခင္းမရွိဘဲဝန္ႀကီးသံုး
အရံယာဥ္မ်ားအျဖစ္ေမာင္ပိုင္စီးထားျခင္းႏွင့္အဆိုပါယာဥ္မ်ားအတြက္ခြဲေဝရသည့္
စက္သံုးဆီမ်ားအား ရံုးအဖြဲ႔မႈးမွတဆင့္ေရာင္းခ်၍ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သိမ္းယူျခင္း၊
ဝန္ႀကီးအဆင့္မွမတရားမႈမ်ားရွိေနေတာ့ေအာက္ကစစ္ဘက္အရာထမ္းမ်ားကပါလိုက္
လံအတုခိုးအက်င့္ပ်က္ခ်စားလာသည္မွာ ေနျပည္ေတာ္အထက္ေပါင္းေလာင္းႏွင့္နန္ခ်ိဳ
စီမံကိန္းမ်ားမွစက္သံုးဆီ၊ဘိလပ္ေျမ၊သံေခ်ာင္းလံုးမ်ားစြာအသံုးျပဳ၍ေနအိမ္တိုက္တာ
မ်ားေဆာက္လုပ္ေနႀကသည္မွာ ျမင္မေကာင္းေအာင္ျဖစ္ေနျပီးတိုင္းျပည္ဧ။္ဘဏၰာေငြ
ေျမာက္ျမားစြာေလလြင့္ဆံုးရႈံးေနေႀကာင္းဓါတ္ပံုႏွင့္စာရင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ
သိရွိရျခင္း၊ဝန္ႀကီးဌာနစီမံကိန္းမွန္သမွ်ဧ။္စီမံကိန္းပစၥည္းမွန္သမွ်သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းသားႀကီးေဒါက္တာအာကာေဇာ္ဧ။္ေရႊဝါလိႈင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ကုမၸဏီကဘဲသယ္ယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိျပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သလိုပ်က္စီးမႈျဖစ္လာရင္
လည္းသက္ဆိုင္ရာစီမံကိန္းကသာေျဖရွင္းရျခင္း၊ဝန္ထမ္းမ်ားဝတ္ဆင္တဲ့ပုဆိုး၊ထမီ
အစုတ္ပလုပ္ကအစလုပ္ငန္းႀကီးေတြအထိလက္ဝါးႀကီးအုပ္မတရားရယူသိမ္းပိုက္
ဌာနႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ့ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုးသိမ္းပိုက္ျပီးတသက္စာစားမကုန္ေအာင္ရွိေန
ရက္နဲ႔ထပ္၍ထပ္၍ေလာဘေဇာတိုက္ေနတဲ့ဒီလိုဝန္ႀကီးမ်ိဳးေတြဟာCleanGovernment
Good Governance လို႔ေအာ္ေနတ ဲ့သမၼတႀကီးနဲ႔မွန္ကန္တဲ့အခ်ိဴ႕  ဝန္ႀကီးမ်ားမွစီစစ္
ေဖၚထုတ္ဟန္႔တားသင့္ပါသည္။ေန႔စဥ္ရုံးတက္ေနရတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေတာင္ ရုံးရဲ့
အလယ္ဝင္ေပါက္ကဝင္ခြင့္မျပဳဘဲ ဝန္ႀကီးနဲ႔ညႊန္ခ်ဳပ္မ်ားသာဝင္ခြင့္ျပဳထားတာဟာ
အလုပ္လုပ္ေနတဲ့နိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားကိုတိရိစာၦန္ကဲ့သို႔ဆက္ဆံျပီးလူ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုခ်ိဳးဖဲ့
သလိုခံစားေနရေႀကာင္း၊လွ်ပ္စစ္ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြအဖို႔အလုပ္ကိုသာညအခ်ိန္
မေတာ္အထိအနိုင္က်င့္ခိုင္းေစတာခံေနရျပီး ရာထူး၊ဝင္ေငြ၊ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊မိသားစုအရသာ
ဘာမွေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘဝေတြပ်က္ေနရေႀကာင္းရင္ဖြင့္တာကိုစိတ္မေကာင္းစြာထပ္
တူခံစားလိုက္ရပါသည္။ဒီလိုအျဖစ္ပ်က္မ်ိဳးေတြအျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာလည္း(ဥပမာ-
စည္ပင္သာယာလို၊ေဆာက္လုပ္ေရးလို၊စီးပြါးကူးသန္းလို၊အေကာက္ခြန္လို)ရွိေနနိုင္တာ
မို႔သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ထံ(သို႔)လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးထံသို႔ ယင္းဌာနမ်ားအားထဲထဲဝင္
ဝင္ေလ့လာစံုစမ္း၍ထိေရာက္စြာေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျပဳျပင္သင့္ပါေႀကာင္းအႀကံျပဳတင္ျပ
အပ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဦးေဇာ္မင္း

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား