ဦးဂမၻီရသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အရွင္၀ီရသူ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၉.၂.၂၀၁၂-ရက္စြဲပါ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာမ်ား၌ပါရွိေသာဦးဂမၻီရသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

       အရွင္၀ီရသူ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္။ (၂၀.၂.၂၀၁၂) ၁၃၇၃-ခု၊ တပိုတဲြလဆုတ္(၁၃)ရက္။

(က)    ဦးဂမၻီရသည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ က်င့္၀တ္ဥပေဒ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ပါသည္။
          တရား၀င္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူႏိုင္ပါလ်က္ ဥပေဒမဲ့ ျပဳမူခဲ့ပါသည္။ သကၤန္းျပန္၀တ္ သည္ကို နားလည္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ခ်ိပ္ပိတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ေသာ့ဖ်က္၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ဘုရားသားေတာ္တို႔၏ အျပဳအမူ မဟုတ္သလို၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းလည္း မက်ပါ။ ဒီမ္ုိကေရစီကို လိုလားသူ၊ ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လြန္စြာလိုအပ္ပါသည္။ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
          သုံးႀကိမ္တုိင္ စာဆင့္ေခၚပါလ်က္ ႐ုံးေတာ္သို႔ မသြားေရာက္ျခင္းသည္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းကို မေလးစားရာ က်သလို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမူရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ တာ၀န္မေက်သည့္ မိဘပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးဟူသည္ မိဘေခၚလွ်င္ လာရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
          ပုိ၍ဆိုးသည္မွာ-ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ ခံပါလ်က္ “မိမိလိုသံဃာတစ္ပါးအတြက္ လိုအပ္မည္မထင္ေၾကာင္းႏွင့္ သကၤန္း၀တ္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသြား မည္မဟုတ္ေၾကာင္း’’တင္းခံျငင္းဆန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ ဦးဂမၻီရသည္ စစ္အာဏာရွင္နည္းတူ ဥပေဒအထက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါေတာ့သည္။
(ခ)     ဦးဂမၻီရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ပါ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား ေလးစားၾကည့္ညိဳမိပါသည္။
          ဦးဂမၻီရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟအား သာဓုဗုဒၶ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္မွ တစ္လအတြင္းထြက္ခြာရန္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းသား(၄၁၅)ဦးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရဟန္း(၄၃)ပါးအား အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ႏိိုင္ငံေတာ္သံဃာ့ မဟာနာယကက ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ အေလးနက္ရႈတ္ခ်ၾကာင္းတို႔ ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
(၂)
ကန္႔ကြက္ထိုက္သည္ကိုကန္႔ကြက္ျခင္း၊ရႈတ္ခ်ထိုက္သည္ကို ရႈတ္ခ်ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးဂမၻီရ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အျပည့္အ၀ မွန္ကန္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက “ခ်စ္သားတို႔ ငါဘုရားမွာ အျပစ္ရွိ လွ်င္လည္းေထာက္ျပၾက’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္။  ဟႏၵ ဒါနိ ဘိကၡေ၀ ပ၀ါေရမိ ေ၀ါ နစေမ ကိဥၥိ ဂရဟထ ကာယိကံ ၀ါ ၀ါစသိကံ ၀ါ ။ (သဂါထာ၀ဂၢ ပါဠိ၊ ပ၀ါရဏာသုတ္) “ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ၌ ငါဘုရားသည္ သင္တို႔အား ဖိတ္ၾကား၏။ ငါ၏ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူရာ ႏႈတ္အမူရာကို သင္တို႔မကဲ့ရဲ႕ဘဲ ရွိၾက ကုန္၏ေလာ။’’ (၎သုတ္ျမန္မာျပန္)
          န စ ကိဥၥီတိ ပုစၦနေတၳ နကာေရာ။ ကႎ ေမ ကိဥၥိ ဂရဟထ?
          ယဒိ ဂရဟထ, ၀ဒထ, ဣစၦာေပမိ ေ၀ါ ၀တၱဳႏၱိ အေတၳာ။ (၎၊႒။၂၅၃)
          ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈ႕ႏွင့္၊ျပစ္ဒဏ္ လုံး၀မွ်တသည့္ အမိန္႔ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းက်သံဃာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံယာ့မဟာနာယက အဖြဲ႕စည္းအဆင့္ဆင့္က သက္သာေအာင္၊ လြတ္ေျမာက္ေအာင္၊ ဘာတစ္ခုမွ် ေဆာင္ရြက္ခ်က္မရွိပါ။ ဖမ္းဖို႔သာ လုပ္တတ္ျပီး၊ လြတ္ေရးကို လုံး၀ စိတ္မ၀င္စားသည့္ စစ္အာဏာရွင္အက်င့္ဆိုးၾကီးကို အေမြခံက်င့္သုံးေနသည့္ လက္နက္မကိုင္သည့္ အာဏာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးျဖစ္ေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးဂမၻီရ၏ ကန္႕ကြက္ျခင္း၊ အေလးအနက္ရႈတ္ခ်ခ်င္းကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကျငာ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးဂမၻီရသည္ ဂုဏ၀ုၯိ၊ ၀ယ၀ုၯိဂုဏ္ကို မေလးစားမလိုက္နာဘဲ ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ ထိုးႏွက္ႏွိပ္နယ္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္သြားပါသည္။ ဓမၼကို ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္လွ်င္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။ (၀ါ)ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
          ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာက၌ တြင္က်ယ္ေနေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လိုက မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ပါသည္။ ႐ႈတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာေအး႐ုံး ထဲ၀င္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ မေလွ်ာက္ထားသင့္ပါ။ မ႐ုိေသ မေလးစားရာ၊
(၃)
ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳရာ ေရာက္ေနပါသည္။ မိမိအျပဳ အမူကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူအေပါင္း အကုသိုလ္မ်ား မတိုးပြားေစသင့္ပါ။
(ဂ)     ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္ က်င့္သုံးလိုပါလွ်င္ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ ရႈတ္ခ်ျခင္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၌ သမၼတလည္း အေ၀ဖန္ခံရပါသည္။ တရားစြဲခံရပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးလည္း အေ၀ဖန္ခံရပါသည္။ တရားစြဲခံရပါသည္။ အေ၀ဖန္မခံႏိုင္၊ တရားစြဲမခံႏိုင္လွ်င္ ကုလားထိုင္ေပၚမထိုင္သင့္ပါ။
          ယခုကိစၥ၌ ဦးဂမၻီရ၏ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်မႈကို မခံမရပ္ျဖစ္ေနေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္စုက ဦးဂမၻီရကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အေၾကာင္းျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လုံေလာက္ေသာ ဆင္ေျခမရွိ ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ကို အျပစ္ပုံခ်ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ တရား၀င္ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွ သိမ္ေမြ႕ျငင္ သာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါး၏ ေထာက္ကြက္မရေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သံဃာထု အေပၚ အုပ္မုိးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ တရားမမွ်တသည့္ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ဳိးကိုမဆို ျငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသင့္ပါသည္။
          သေမၼာဒမာန ဇာတ္ေတာ္အတိုင္းပင္
          ျပိဳင္တူ-မ-လွ်င္-လြတ္ႏိုင္ပါသည္။
          ျပဳိင္တူ-မ-လွ်င္-ျငိမ္းႏိုင္ပါသည္။
          ျပဳိင္တူ-မ-လွ်င္-ခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္။
ေမတၱာေရွ႕ထား ၊မရျငားေသာ္၊ က်ားႏွင့္ဆိတ္မ၊ စိၾတဂီ၀ါ၊
မ်ားစြာခိုသင္း၊ ငုံးခပင္းတို႔၊ မၾကြင္းကိုယ္စီ၊ ပိုက္ကိုခ်ီသို႔၊
ညီညီညာညာ၊ သက္စြန္႔ရာ၏။(မဃ။၂၂၁)
ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္လွ်က္

                                                ၀ီရသူ(မစိုးရိမ္)
                                      ဘဒၵႏၱ ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
 by Ashin Vicittabhivamsa

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား