စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ကိုသာလွ်င္

ဤသို႔ေသာေခါင္းစဥ္ကိုတပ္၍ ေရး သားရျခင္းမွာယေန႔ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ လည္းအျခားေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးေလာကတြင္းမွ (အတုအ ေရာင္)မ်ားရွိခဲ႔ျခင္း၊ ရွိေနျခင္း၊ ရွိႏိုင္ဦး မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ အတုအေရာင္ႏိုင္ငံေရးသ မားမ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပား၊ ခြဲခြဲျခားျခားေလ႔ လာသိရွိႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္း သည္ ႏိုင္ငံေရးသတ္ၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းကြာ၍မရႏိုင္။ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူတို႔သည္ အေၾကာင္းတစ္ခု မဟုတ္၊ တစ္ခုႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္၍ ေနၾကရသည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မကင္းႏိုင္သူ တိုင္း ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသ မားတို႔၏အေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိထားၾက ရန္အမွန္ပင္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔သိထား ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ စစ္မွန္ ေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုစိစစ္ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။စစ္မွန္ ေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေျပာဆိုရွင္းလင္းခ်က္ကို သိထားရန္လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ဟိုက္နန္ကၽြန္းတြင္ ရဲ ေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ား စစ္ပညာသင္ၾကား ေနစဥ္ အားလပ္သည့္ညေနခင္းတစ္ေန႔ ၌ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္မင္းေခါင္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ““ႏိုင္ငံေရးဆို တာဘာလဲ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာေရာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရမွာလဲ”” ဆိုသည့္အေမးကို ဗိုလ္ ခ်ဳပ္က ““လူတိုင္းကေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀ရပ္ တည္ေရးကစၿပီး ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ရပ္ ကြက္/ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္း ျပည္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ လူမႈေရးကိစၥေတြပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးစကားနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ လူေတြ စားမႈေသာက္မႈ၊ ေနမႈထိုင္မႈအားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးႀကီးေပါ႔ကြ”” ဟု ရွင္းျပခဲ႔သည့္ အျပင္ ဆက္လက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံ ေရးသမားဟူသည္-
(၁) တိုင္းျပည္က်ေရာက္ေနသည့္ေဘးကို တကယ္စြန္႔စားၿပီး ကယ္တင္ခ်င္တဲ႔စိတ္ ဓာတ္မ်ိဳးအျပည့္ရွိရမယ္။
(၂) အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ႔ေနရာမွာ ႐ိုးသား မႈအျပည့္အ၀ရွိရမယ္။
(၃) စြန္႔စားရမဲ႔ေနရာမွာလည္း ဇြဲသတ္ၱိနဲ႔ ျပည့္စံုၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ၿပီး အသက္ ကိုစြန္႔ရဲတဲ႔စိတ္မ်ိဳးလည္း ေမြးတတ္ရမယ္။
(၄) ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာ၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ ကိုပဲ အမွန္လို႔မယူဆတဲ႔ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိ ရမယ္။
(၅) ကိုယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အားကိုး တဲ႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္လဲရွိရမယ္။ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔၏ ထားရွိရမည့္ စိတ္ ဓာတ္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း(၅)ရပ္ကို ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးခဲ႔သည္ဟု ဗိုလ္မင္းေခါင္ (ကေလာင္အမည္ေရႊတူ)က ၎င္းဦးစီး ထုတ္ေ၀ေသာ ““ေရႊတူဂ်ာနယ္””အတြဲ(၁)၊ အမွတ္ (၂)၊ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ထုတ္တြင္““ႏိုင္ငံေရးသမားဟူသည္””ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ေရးသားခဲ႔သည္ကို မွတ္သားခဲ႔ရ ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းၫႊန္ခဲ႔ေသာ ႏိုင္ငံ ေရးသမားအစစ္အမွန္ဆိုသည္မွာ ထို အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမား (အတုႏွင့္အစစ္) ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေသခ်ာဂနျပန္လည္ေလ႔လာဆန္းစစ္ၾကည့္ ေသာအခါတြင္ ဤသို႔ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါ သည္။
ႏိုင္ငံေရးသမား(အတု)မ်ားသည္ အေျပာေကာင္း ၾကေသာ္လည္း အေကာင္းမေျပာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူမ်ားအႀကိဳက္၊ ေရ ေပၚဆီလိုက္၍ ေျပာဆို၊ လုပ္ဟန္ျပ၍ အတြင္း၌ မိမိအက်ိဳးရွိရာမ်ားကိုႀကိတ္၍ ယူတတ္ၾကသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ေရွ႕တြင္တစ္မ်ိဳး၊ ကြယ္ရာတစ္မ်ိဳးမ်က္ႏွာ ႏွစ္ဖက္ (ေပၚလစီ)ကိုက်င့္သံုးတတ္ၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ လူတကာအထင္ႀကီး ေအာင္ ဟန္ေရးျပတတ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားအတြက္ တကယ့္အေရးေပၚလာ သည့္အခါ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍တာ ၀န္ကို ေရွာင္လႊဲေနတတ္ၾကသည္။အေရး ႀကံဳလွ်င္ ပုဆိုးၿခံဳထဲက လက္သီးျပတတ္ ေသာလူစားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ တို႔အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံျခင္း၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ မ်က္ႏွာရ မည့္အလုပ္မ်ိဳးဆိုလွ်င္ ႏွမ္းျဖဴး၍ လူႀကီး နားကပ္၍ေဖာ္လံဖားကပ္ၸလီလုပ္တတ္ၾက သည္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ား ျပည္သူအေရးေခါင္းထဲ၌မည္သည့္အခါမွ မစဥ္းစား၊ စိတ္ကူးမထား၊ မိမိအတြက္ မည္သို႔ႀကံဖန္၍အက်ိဳးရွိရာရွိေၾကာင္းမ်ား ကိုသာ စဥ္းစားေတြးေခၚလ်က္ ဖန္တီးမႈ ျပဳလုပ္၍ အခြင့္အေရးရယူရန္ႀကိဳးစားသူ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္ စိတ္လံုး၀မရွိ၊ လူတန္းစားကိုယ္စားျပဳ ႏွလံုးသားႏွင့္ စာနာမႈမရွိအခြင့္သာလွ်င္ သာသလို မိမိအတြက္ဘနဖူးသိုက္တူး ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔လိုအပ္ သည့္အခါ ျပည္သူလူထုထံ အသနားခံ ေအာက္ႀကိဳ႕၍ေျပာဆိုတတ္ၾကသေလာက္ ျပည္သူလူထုကတရားသျဖင့္ရရိွအပ္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရရွိရန္တင္ျပေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပလွ်င္မသိေတာ့ သလို၊ မတန္သလိုေျပာဆိုဆက္ဆံလိုၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မရွိေသာအာဏာ ပါ၀ါသံျဖင့္ ဟိန္းေဟာက္ေျပာဆိုခဲ႔ၾက သည္။ ဤလိုလူေတြက ေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားအမည္ခံ၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနၾကသည္။
စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံေရးသမားဟူသည္ ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ(အတုႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား တို႔ႏွင့္အတူေသာအျပဳအမူ၊အက်င့္အႀကံ၊ ေနထိုင္ေျပာဆိုမႈတို႔မွအစ စိတ္ေန သေဘာထားလက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ (ေျပာင္းျပန္)ျဖစ္သည္ဟု အက်ဥ္းအား ျဖင့္ မွတ္သားၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ ေသာႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသည္မွာ ဥပမာ အားျဖင့္ဥဒဟဂုဏ္ေဆာင္၍တင္ျပရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မ်ိဳးခ်စ္ပုဂိ္ၢဳလ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘခင္ႀကီးျဖစ္ေသာဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ ေတာ္မိႈင္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး သခင္ျမတို႔၏ သေဘာထားကိုတင္ ျပလိုသည္။ တစ္ခ်ိန္က သမၼတႀကီးေစာ ေရႊသိုက္တာ၀န္ၿပီးဆံုးကာနီးတြင္ သမ္ၼတ အသစ္တင္ရန္ စဥ္းစားခဲ႔ၾကစဥ္က သခင္ ၀တင္က ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ကို အဆိုျပဳသည့္အခါ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္း ေဆာင္အခ်ိဳ႕က ဆရာႀကီးဟာ ကြန္ျမဴ နစ္ေတြနဲ႔ နီးစပ္သူျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ခဲ႔သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို သခင္ ၀တင္က ဆရာႀကီးသေဘာကိုေမးၾကည့္ ခဲ႔ရာ ““အားလံုးက သေဘာတူၿပီးဆရာ့ကို သမၼတလုပ္ခိုင္းရင္ေတာင္ ဆရာမလုပ္ပါ ဘူးကြာ။ ဆရာက အာဏာရွိတဲ႔အလုပ္ ဆိုရင္ တစ္ပဲသားေလာက္ပဲရွိရိွ ဘယ္လို မွမလုပ္ခ်င္ပါဘူး”” ဟုေျပာခဲ႔သည္ကို သခင္၀တင္၏ အေတြ႕အႀကံဳတင္ျပခ်က္ တစ္ခုကို မွတ္သားခဲ႔ရပါသည္။ ထို႔အတူ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ ေသာ သခင္ျမသည္လည္း စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္၀ိဇူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ျပဳစုသည့္ ““အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသခင္ျမ”” စာ အုပ္တြင္ သခင္၀တင္က ဂုဏ္ျပဳေရးသား ခဲ႔သည္မွာ သခင္ျမသည္ နာမည္ႀကီးခ်င္ တာကိုေအာင့္ထားႏိုင္သည္။ ပိုက္ဆံခ်မ္း သာခ်င္တာကို ေအာင့္၍ထားႏိုင္သည္၊ အေသာက္အစား၊ ေလာင္းကစားမႈ၊ ေပ်ာ္ပါးမႈကင္းစင္သည္။ ၀င့္၀င့္၀ါ၀ါမရွိ ျဖစ္သလိုေနႏိုင္သည္။ ၀တ္ႏိုင္၊ အိပ္ႏိုင္ သည္။ လိုခ်င္သည္ကို ေအာင့္၍ထားႏိုင္ သည္။ ဘယ္ေနရာတြင္မွ မာန္မာနမရွိ၊ စိတ္ဆိုးစရာကိုေအာင့္ႏိုင္သည္။ တစ္စံု တစ္ရာတြင္ ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ပါက အမွန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္၍ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစဆိုသည့္ အတိုင္း စကားကိုအလြန္အကၽြံဘယ္ခါမွ မေျပာ၊လူသားထဲမွအေကာင္းဆံုးလူသား တစ္ဦးကို လက္ညိႇဳးထုိး၍ ျပစမ္းပါဟုဆို လွ်င္(စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း) သခင္ျမအား စံျပနမူနာလူသားအျဖစ္ျပ ႏိုင္ပါသည္ဟူ၍ တင္ျပခဲ႔သည္မွာလည္း မွတ္သားဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ေရွးလူႀကီးသူမမ်ားက ဆိုဆံုးမခဲ့သည္မွာ ““တင္လဲပ်ားသကာႏွင့္ စီရင္ထားတဲ႔နတ္သုဒၶာတမွ်ရသာျပည့္စံုေသာ ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္အထဲ မစင္တစ္ပဲသားမွ် က်ပါက ထိုခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္မွာ စြန္႔ပစ္ရ ေၾကာင္း။ ခါးေတာက္ျမစ္ယက္ စိုက္ေရာ ဖက္က သရက္ပင္မင္း သီးခ်ိဳကင္း၏”” ဆိုေသာလကၤာအရသရက္သီးရဲ႕အရသာ ကို ခါးတမာေတြက မည္သို႔ဖ်က္ဆီးတတ္ ၾကသည္ကို သိခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မည္ သည့္ဘာသာတြင္ျဖစ္ေစ၊မည္သည့္က်မ္း စာမ်ားပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းျမတ္သည့္သူ သူေတာ္စင္ေတြၾကားထဲ မေကာင္းမႈျပဳ သည့္လူတစ္ေယာက္ ေရာလ်က္ရွိလာ လွ်င္ လူေကာင္းမ်ားဒုကၡေတြ႕ႀကံဳရသည့္ ဆို႔သည့္အေၾကာင္းဆံုးမ ေရးသားထား သည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ သာမာန္လူေတြမလုပ္ႏိုင္ ဘဲ ““ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ပရဟိတလုပ္ငန္း၊ ေလာကတၱစရိယက်င့္တဲ႔လုပ္ငန္း၊ ဒါဟာ ဒြိဟိတ္ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ တိဟိတ္ ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား၊ ဘုရားအေလာင္းမွသာ လုပ္ႏိုင္တဲ႔လုပ္ငန္းလို႔ ယူဆပါတယ္”” ဟူ ၍ ျမန္မာျပည္သို႔ ေခတၱေရာက္ရွိလာ ေသာ အိႏိ္ၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ေလာ့လူ၀ီ ေမာင့္ဘက္တန္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း သတိျပဳၾကရန္လိုအပ္လွေပသည္။ ေဖာ္ ျပခဲ႔သည့္အတိုင္း အလြန္မြန္ျမတ္လွသည့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းတို႔ ၏ေလာကတြင္းသုိ႔အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး မၾကည့္၊ မိမိအတၱကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ အခြင့္ထူးခံေရး၊ အခြင့္အာဏာရရွိေရး၊ ယုတ္စြအဆံုး(ရပ္/ေက်းအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား) တာ၀န္ရရွိေရးမွ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္တို႔၌ အမတ္ႏွင့္၀န္ႀကီးျဖစ္ေရး ေလာက္သာရည္မွန္း၍ (အတုႏိုင္ငံေရး သမား)မ်ားကဆန္အိတ္ထဲႂကြက္ေခ်းမ်ား ေရာမိလာမည္ကို သတိျပဳသင့္ၾကေပ သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာစစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံေရး ေလာကႀကီး ထိုသူမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ႕ ၿပီး မပ်က္စီးသြားရေလေအာင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတိုင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအေပါင္းတို႔ သည္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ကိုသာလွ်င္စိစစ္ေရြးခ်ယ္အားေပးေထာက္ ခံကူညီသြားသင့္လွပါေၾကာင္း သတိေပး တင္ျပေရးသားရပါေၾကာင္း။

ေစာေက်ာ္ေအး(ပန္းဘဲတန္း) hotnewsweekly

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား