30 DAYS STATS

ေရနဂါး အလႇည့္က်ေသာ ၂၀၁၂ တ႐ုတ္ႏႇစ္ကူး

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးႏႇင့္ အရႇည္ၾကာဆံုးဆင္ႏႊဲေသာ တ႐ုတ္ႏႇစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ဆင္ႏဲႊၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္၊ တ႐ုတ္ႏႇစ္သစ္ကူးအတြက္ အလႇည့္က်သည္မႇာ တ႐ုတ္ရာသီခြင္၏ ပဥၥမေျမာက္ သေကၤတျဖစ္ေသာ နဂါးျဖစ္ၿပီး နဂါးနက္ႏႇစ္ သို႔မဟုတ္ ေရနဂါးႏႇစ္ဟုလည္း ေခၚဆိုသည္။
ကမၻာကုိလည္ေနေသာ လအေပၚ အေျချပဳတြက္ခ်က္သည့္ တ႐ုတ္ Lunar ျပကၡဒိန္၏ ပထမဆံုးလ၏ ပထမဆံုးေန႔မႇာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္နကၡတ္ေဗဒ ျပကၡဒိန္အရ ပထမဆံုးလျဖစ္ေသာ Tiger month ၏ ပထမဆံုးေန႔မႇာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းပထမဆံုးလကို ေႏြဦးစတင္ျခင္း (Start of Spring) ဟု ေခၚဆိုၿပီး တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္အရ နဂါးႏႇစ္မႇာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္၊ ည ၆ နာရီ၊ ၂၃ မိနစ္တြင္ စတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ (Start of Spring) မတိုင္မီ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားမႇာ နဂါးႏႇစ္ဖြားမ်ား မဟုတ္ဘဲ ယုန္ႏႇစ္ဖြားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မႇတ္ထားသည္။
တ႐ုတ္ႏႇစ္သစ္ကူးႏႇင့္ဆုိင္ေသာ ဒ႑ာရီလာပံုျပင္မ်ားအနက္ Nian ဟုေခၚေသာ ႐ုပ္ဆိုးသည့္ မႇင္စာပံုျပင္မႇာ ထင္ရႇားသည္။ ယင္းပံုျပင္တြင္ Nian ၏ ရန္မႇလြတ္ရန္ ရြာသားမ်ားက ေတာင္ေပၚသို႔ထြက္ေျပးရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သူဖုန္းစားတစ္ဦး ေရာက္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသူဖုန္းစားကို ကယ္တင္ရန္ မတတ္ႏုိင္သည့္အဆံုး တြင္ ရြာတြင္ တစ္ေယာက္တည္းထား ခဲ့ရသည္။ ရြာသားမ်ားျပန္လာေသာအခါ သူဖုန္းစားသည္ စကၠဴနီမ်ားကို တံခါးမ်ားတြင္ခ်ိတ္ဆဲြျခင္း၊ အ၀တ္နီမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ မီး႐ႇဴးမီးပန္းမ်ားကို ပစ္ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ Nian ကို ပင္လယ္သို႔ထြက္ေျပးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
တ႐ုတ္ႏႇစ္သစ္ကူးေန႔မႇာ အမ်ားအားျဖင့္ ဂရီဂိုရီယန္ျပကၡဒိန္အရ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္မႇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္အၾကား က်ေရာက္ေလ့ရႇိသည္။ ႏႇစ္သစ္ကူးပဲြအတြက္ ႏႇစ္မကုန္မီ ေနာက္ဆံုးလ၏ ၈ ရက္ေန႔မႇစတင္၍ ျပင္ဆင္သျဖင့္ သီတင္းပတ္သံုးပတ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူသည္။ ႏႇစ္သစ္ကူးပဲြကိုမူ ႏႇစ္သစ္၏ ပထမဆံုးလ ၁၅ ရက္အထိ ဆင္ႏႊဲသျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏႇင့္ေပါင္းပါက တစ္လေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏႇစ္သစ္ကူးတြင္ တစ္ဦးႏႇင့္တစ္ဦး ကံေကာင္းပါေစဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ Kung Hei Fat Choy စကား ျဖင့္ ဆုေတာင္းေပးသလို မဂၤလာႏႇစ္သစ္ပါဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ Kung Hall Sun Hei စကားမ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ေလ့ ရႇိသည္။ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရႇိသူမ်ားက ၎တို႔၏ ကေလးမ်ား၊ ငယ္ရြယ္သူ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို စာအိတ္နီမ်ားထဲတြင္ ပိုက္ဆံမ်ားထည့္ၿပီး (Hong Bao) ေပးေသာ ဓေလ့ရႇိသည္။ ယင္းအိတ္မ်ားကို အိပ္ရာေအာက္ တြင္ ထားအိပ္ပါက အိပ္မက္ ဆိုးမ်ားမမက္ဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း အယူရႇိသည္။
ျခေသၤ့အကမ်ား၊ နဂါးအကမ်ားျဖင့္ လႇည့္လည္ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖေလ့ရႇိၿပီး မီး႐ႇဴးမီးပန္းမ်ားကိုလည္း က်ယ္ေလာင္စြာ ေဖာက္ေလ့ရႇိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ မီး႐ႇဴးမီးပန္းမ်ား ပစ္ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏႇစ္က ကံမေကာင္းမႈမ်ား၊ ၀မ္းနည္းစရာအျဖစ္မ်ားလြင့္စင္ကာ လာမည့္ႏႇစ္တြင္ ကံေကာင္းျခင္း၊ တိုးတက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏုိင္မည္ဟု အယူအဆရႇိသည္။
တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္တြင္ Ying ႏႇင့္ Yang ဟုေခၚေသာ Heavenly Stem ႏႇစ္ခုကို သစ္သား၊ မီး၊ ေျမ၊ သတၲဳ၊ ေရစသည့္ ဓာတ္ငါးမ်ဳိးႏႇင့္ေပါင္းစပ္ရာ ဇာတာခြင္အရ Ying Wood ၊ Yang Wood ၊ Ying Fire ၊ Yang Fire စသည့္ျဖင့္ Stem ၁၀ ခု ရႇိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရာသီခြင္သေကၤတမ်ားအျဖစ္ ႂကြက္၊ ႏြား၊ က်ား၊ ယုန္၊ နဂါး၊ ေျမြ၊ ျမင္း၊ သိုး၊ ေမ်ာက္၊ ၾကက္၊ ေခြး၊ ၀က္ စေသာ တိရစၧာန္ ၁၂ မ်ဳိးကို Earthly Branch အျဖစ္ သတ္မႇတ္ထားသည္။
Yang မႇာ မဂဏန္း (၁၊ ၃၊ ၅) ျဖစ္ၿပီး အဖိုကိုယ္စားျပဳသည္။ Ying မႇာ စံုဂဏန္း (၂၊ ၄၊ ၆)ျဖစ္ၿပီး အမကိုယ္စားျပဳသည္။ Yang အစုတြင္ ႂကြက္၊ က်ား၊ နဂါး၊ ျမင္း၊ ေမ်ာက္ ႏႇင့္ေခြးတို့ပါ၀င္ၿပီး Ying အစုတြင္ ႏြား၊ ယုန္၊ ေျမြ၊ သုိး၊ ၾကက္ႏႇင့္ ၀က္တို႔ ပါ၀င္သည္။
ယင္းရာသီခြင္သေကၤတ တိရစၧာန္မ်ားႏႇင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းကင္ဘံုမ Jade Emperor သည္  ၎ကိုလာေတြ႔ရန္ တိရစၧာန္အားလံုးအား ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု ပံုျပင္တစ္ခုတြင္ ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ တိရစၧာန္ ၁၂ ေကာင္သာ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ယင္းတိရစၧာန္မ်ားကို လတစ္လခ်င္းစီအလိုက္ သတ္မႇတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ အျခားပံုျပင္တစ္ခုတြင္မူ ဗုဒၶက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ကြပ္ကဲ စီမံရန္အတြက္ေဆြးေႏြးရန္ တိရစၧာန္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ လာ ေရာက္ေသာတိရစၧာန္ ၁၂ ေကာင္၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအတုိင္း လ ၁၂ လတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေစရမည္ဟု သတ္မႇတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
တ႐ုတ္ဒ႑ာရီလာ ပံုျပင္မ်ားအရ တ႐ုတ္နဂါးသည္ ေကာင္းကင္မႇလာေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံုရႇိသည္ဟု လက္ခံထားၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုမႇ အခြင့္အာဏာအျဖစ္ မႇတ္ယူၾကသည္။
တ႐ုတ္ဧကရာဇ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမႇလာသူျဖစ္သျဖင့္ နဂါးမ်ားကို အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
တ႐ုတ္တြင္ နဂါးမႇာ ေအာင္ျမင္မႈအရႇိဆံုး အမႇတ္သေကၤတအျဖစ္ သတ္မႇတ္ခံရၿပီး ဘုရင္မ်ားသည္ နဂါး႐ုပ္ပါေသာ ေတာ္၀င္၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ဆင္ေလ့ရႇိသည္။ နဂါး၏ သားကိုးေကာင္ အေၾကာင္းကို မင္မင္းဆက္ (ေအဒီ ၁၃၆၈-၁၆၄၄) အထိ သိရႇိသူနည္းပါးၿပီး နဂါးကုိးေကာင္အေၾကာင္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ပံုျပင္တစ္ခုမႇာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
မင္မင္းဆက္၏ ပထမဆံုးဘုရင္အား ကူညီေပးရန္ ေကာင္းကင္ဘံုရႇိ နဂါးမင္းသည္ ၎၏သားကိုးေကာင္ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အကူအညီေပး လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ နဂါးကိုးေကာင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္က ဆက္လက္ကူညီေစခ်င္သည္။ နဂါး ကိုးေကာင္မႇာ လက္မခံသျဖင့္ ဘုရင္က မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ယင္းအတြက္ဘုရင္က နဂါးကိုးေကာင္အနက္ အစြမ္းရႇိဆံုး နံပါတ္ေျခာက္နဂါးကို ေမႇာ္ေက်ာက္တိုင္ယူလာရန္ တစ္ဖက္လႇည့္ျဖင့္ ခုိင္းေစခဲ့သည္။ ယင္းေမႇာ္ေက်ာက္တိုင္မႇာ တေစၧ၊သရဲ၊ မေကာင္း ဆိုး၀ါးမ်ားကို ႏႇိမ္နင္းႏုိင္စြမ္းရႇိသည္။ နံပါတ္ေျခာက္နဂါးမႇာ ယင္းေက်ာက္တိုင္ေအာက္မႇ မ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ သျဖင့္ က်န္နဂါးမ်ားမႇာလည္း နံပါတ္ေျခာက္ နဂါးမပါသျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္၍မရခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ နဂါးကိုးေကာင္သည္ ဘုရင္ကို ကူညီျခင္းမျပဳေတာ့သလုိ နဂါးအျဖစ္ မေနထိုင္ေတာ့ဘဲ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းမႇစ၍ နဂါးကိုးေကာင္သည္ တ႐ုတ္တြင္ရိႇခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပံုျပင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
တည္ၿငိမ္သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာရႇိေသာ ယုန္ႏႇစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္တြင္ ယုန္လကၡဏာႏႇင့္ဆန္႔က်င့္ဘက္အျဖစ္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အထူးသျဖင့္ အေရႇ႕အလယ္ပိုင္းႏႇင့္ ေျမာက္အာဖရိကေဒသတြင္ အာဏာရႇင္အခ်ဳိ႕ ျပဳတ္က်မႈ၊ ဥေရာပဘ႑ာေရးေႂကြးၿမီ အက်ပ္အတည္းဆိုးရြားမႈ၊ အာရႇေဒသရႇိ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ျပင္းထန္ေသာ သဘာ၀ကပ္ေဘးတို႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့သည္။ ရဲရင့္တက္ႂကြေသာပင္ကိုယ္ဗီဇရႇိသည့္ နဂါးႏႇစ္ျဖစ္ေသာ ယခုႏႇစ္တြင္မူ အံ့ၾသမႇင္သက္ရေလာက္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ဆိုးရြားေသာ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ဆုိျခင္းကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
Written by ေအာင္သိန္း၀င္း    
EMG

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြ ဘာေတြဖတ္သလဲ စိတ္ဝင္စားသလဲ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား