ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကညာ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ ့
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ အတည္ျပဳေၾကညာျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေန႔ရက္မ်ား သတ္မွတ္ေၾကညာျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၆၂/၂၀၁၁)ကို ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ၁၆ ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ ေအာက္ပါေန႔ရက္မ်ားကို သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္သည္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းစတင္ တင္သြင္းႏုိင္သည့္ေန႔ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းစတင္ တင္သြင္းႏုိင္သည့္ ေနာက္ဆံုးရင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုပါက ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ား စိစစ္မည့္ေန႔ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
By: သစ္ထူးလြင္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကညာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကညာ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 13:13 Rating: 5

2 comments:

Anonymous said...

ေျဖာင္းေျဖာင္းေျဖာင္း (လက္ခုပ္တီးသံေနာ္)

marga said...

ၿပည္သူေတြရင္ထဲမွာဘယ္သူရွိလဲ ဆိုတာ အမွန္သိရေတာ႕မွာေပါ႔
မဲမခိုးဖို႕ေတာ႕လိုတယ္ေနာ္

Powered by Blogger.