ထိပ္တန္း အေတြးအေခၚရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ Foreign Policy မဂၢဇင္းႀကီးက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း အေတြးအေခၚသမား ၁၀၀ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုက္သည္။
“အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ျမန္မာျပည္ ရုန္းထြက္ႏုိင္ၿပီ ဆုိပါက ထုိျဖစ္ရပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါးနပ္လိမၼာမႈ ႏွင့္ ႀက့ံႀကံ့ခံရပ္တည္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္” ဟု ယခုလထုတ္ Foreign Policy မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမည္ကုိ မဂၢဇင္း၏ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း အေတြးအေခၚသမားမ်ားစာရင္း အမွတ္စဥ္ ၃၁ တြင္ ေတြ႔ရသည္။
အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွ Mohamed ElBaradei and Wael Ghonim တုိ႔ကုိ အမွတ္စဥ္ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမားက အမွတ္စဥ္ ၁၁ တြင္ ရိွေနသည္။
Foreign Policy မဂၢဇင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူျဖစ္ျပီး ထုိကာလအတြင္း ထိန္းသိမ္းခံရသည့္ ကာလ ၁၅ ႏွစ္ ရိွခ့ဲသည္ဟု ေရးထားသည္။
ယမန္ႏွစ္က အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ ျပန္လြတ္လာေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ၅၀ နီးပါး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ေရွ႕သုိ႔ တက္လွမ္းေနပုံ ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အစုိးရသစ္၏ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ စာနယ္ဇင္းခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခ့ဲျပီး စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ လႊတ္ေပးခ့ဲေၾကာင္းလည္း Foreign Policy မဂၢဇင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ဧရာ၀တီ မွ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။
ထိပ္တန္း အေတြးအေခၚရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိပ္တန္း အေတြးအေခၚရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 19:09 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.