ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ကထိန္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လွဴဒါန္းေသာ ပေဒသပင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ကထိန္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လွဴဒါန္းေသာ ပေဒသပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ကထိန္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လွဴဒါန္းေသာ ပေဒသပင္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 15:39 Rating: 5

2 comments:

Anonymous said...

Sadu, Sadu, Sadu

Anonymous said...

သာဓု၊သာဓုု၊သာဓု..ဗ်ာ။ ဘုန္းကံျမင့္မားပါေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရ။။။။
ၾကံစည္တိုင္း အထေျမာက္ပါေစဗ်ာ။ လူနည္းစုနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ထိပ္ေျပာင္ေခါင္ေဆာင္ေတြရဲ႕ အလိမ္မခံရပါေစနဲ႕ဗ်ာ။

Powered by Blogger.