မိုးေႏွာင္းကာလ မုန္တုိင္းအႏၲရာယ္


အခုဆုိရင္ ရာသီကာလအပိုင္း အျခားအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ရဲ႕ မုိး ေႏွာင္းကာလကို ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မိုးေႏွာင္းကာလရဲ႕ ထူးျခား ခ်က္ကေတာ့ မုတ္သုံေလျပန္လည္ ဆုတ္ခြာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စက္တင္ဘာ မကုန္မီမွာ မုတ္သုံေလ ဆုတ္ခြာမႈနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ဟာ ထူးျခားတဲ့ ရာသီဥတုရွိတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုိ႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၁  ခုုႏွစ္ဟာ မုိးေတြေကာင္းတဲ့ႏွစ္တစ္  ႏွစ္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း မုိးေတြ   ေကာင္းတယ္ ဆိုေပမယ္လုိ႔ ခါတုိင္းႏွစ္ေတြနဲ႔ႏႈိင္း ဆရင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ မုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚမႈအေနနဲ႔ေတာ့ အလြန္နည္းေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိ နည္းေနသလဲ ဆိုရင္ အခုစက္တင္ဘာလလယ္ ေက်ာ္လြန္လာတဲ့အထိ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တုိင္းတစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွမျဖစ္ေသး တာကို ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။  ဒါေပမဲ့လည္း မုန္တုိင္းေတြ မျဖစ္ခဲ့သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္ မွာရွိတဲ့ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ကမုန္တုိင္းအၾကြင္းအက်န္ တိမ္တုိက္ မ်ားမေရာက္ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ဟာ မုန္ တုိင္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မုန္တုိင္းမုိး ေတြ အထူးသျဖင့္ ၾသဂုတ္လနဲ႔ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ မ်ားစြာေလ်ာ့ နည္းေနခဲ့ပါတယ္။  မုန္တုိင္းမုိးေတြမရြာခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မုိးျပတ္တယ္လို႔ မရွိခဲ့ တာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ေန ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီႏွစ္မွ ထူးထူး ျခားျခားေတြ႕ရတဲ့ မုတ္သုံေလအား ပ်ဳိးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဘက္မွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံႀကီး ရွိတယ္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ရဲ႕အေနာက္ ဘက္မွာ အာေရဗ်ပင္လယ္ရွိပါ တယ္။ ဒီႏွစ္ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လနဲ႔ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ အာေရ ဗ်ပင္လယ္ထဲမွာ မုတ္သုံေလအား သစ္ပ်ဳိးမႈ မၾကာခဏ   ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အနည္းဆုံးတစ္ပတ္ တစ္ခါ သို႔မဟုတ္ ၁ဝ ရက္တစ္ခါ အာေရဗ်ပင္လယ္ထဲမွာ မုတ္သုံေလ မ်ားမၾကာမၾကာအားေကာင္းလာ တာေတြ႕ရ ပါတယ္။ အဲဒီအာေရဗ် ပင္လယ္ထဲမွာ မုတ္သုံေလအား ေကာင္းလာခဲ့ရင္ အဲဒီမုတ္သုံေလ ေတြက အိႏိၵယႏိုင္ငံကိုျဖတ္ေက်ာ္ ၿပီးတဲ့ေနာက္   ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနတဲ့ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲကို တုိးဝင္လာတာပါပဲ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲ တိုးဝင္လာတဲ့အခ်ိန္ အထူးသျဖင့္  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ မွာ မုတ္သုံေလ အားပ်ဳိးမႈေတြမၾကာခဏျဖစ္ေနတာ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုိမုတ္သုံေလ အားပ်ဳိးမႈျဖစ္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ကမ္း႐ိုး တန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မုိးမ်ား ရြာ ေတာ့တာပါပဲ။ ေနာက္ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုကမုတ္သုံေလဦးဟာ ဒီႏွစ္မွာ အေရွ႕ေတာင္၊ အေနာက္ေျမာက္ ခပ္ေစာင္းေစာင္းအေနအထားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚမွာ   ေန႔စဥ္လုိလိုရွိေန ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုတ္သုံေလ ဦးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းအစပ္ေလာက္ အထိတက္သြား တဲ့ေန႔ေတြရွိသလို၊ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ထဲအထိ ျပန္ ဆင္းသြားတဲ့ေန႔ေတြ ရွိေနပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့ ေတာင္ ေျမာက္အတက္အဆင္း လုပ္ေန တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မုတ္ သုံေလဦးရဲ႕အထဲမွာ မုတ္သုံေလ ဖိအားနည္း ခ်ဳိင့္ဝွမ္းဆိုတာ ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။ မုတ္သုံ ေလဖိအားနည္း ခ်ဳိင့္ဝွမ္းထဲမွာ ေလဖိအားနည္းရပ္ ဝန္းေတြ၊  ေလဆုိင္ဝဲေတြ အၿမဲလုိ ျဖစ္ေပၚေနေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဆုိင္ဝဲမ်ားဟာ ဦးတည္ရာဘက္အေနနဲ႔ အေရွ႕ ေတာင္မွအေနာက္ေျမာက္ဆီသို႔ ဦးတည္ၿပီး အၿမဲလုိလုိ   ေရြ႕လ်ားေနပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ေျပာရရင္ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ကအ စျပဳၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေနာက္ တစ္ဆင့္  ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ ဦးတည္ရာဘက္အတုိင္း တစ္ပတ္ကိုႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ခန္႔ ေလဆုိင္ ဝဲေတြေန႔စဥ္လို   ေရြ႕လ်ား   ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တုိင္း မျဖစ္၊ အေရွ႕ဘက္က မုန္တုိင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ား မလာခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မုိးျပတ္တယ္ လို႔ မရွိခဲ့ တာကိုေတြ႕ ရပါတယ္။  ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ရြာသြန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ မုိးရြာသြန္းမႈအေျခအေနေတြၾကည့္တဲ့  အခါ   ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ရြာသြန္းၿမဲကို မျပည့္မီဘဲ ရြာသြန္းၿမဲရဲ႕ေအာက္ ေလ်ာ့တဲ့ေနရာကိုတစ္ခုမွမရွိခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ မုိး ေကာင္းတဲ့ႏွစ္လို႔ေခၚရမွာျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီအထဲမွာမွ ထူးထူးျခားျခား ရြာသြန္းၿမဲရဲ႕အထက္ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ရြာသြန္းခဲ့တဲ့ ေဒသမ်ားအေနနဲ႔ေတာ့ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္တ့ဲ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသျဖစ္ တဲ့ ကယားျပည္နယ္၊ ေတာင္ပိုင္းေဒသ ျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ရဲ႕ လက္က်န္ကာလေတြမွာ ဘယ္လုိ ရာသီဥတုမ်ဳိးျဖစ္လာႏုိင္သလဲဆိုတာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ ပထမဦးဆုံး ေျပာရမယ့္ကိစၥကေတာ့ မုတ္သံု ေလဆုတ္ခြာမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ မုတ္သံုဟာ အမွန္ေျပာ ရရင္ေတာ့ အာရွ ေတာင္ပိုင္းေဒသက စၿပီးဆုတ္ခြာ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အေျခ အေနကိုၾကည့္ရင္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ နဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေနာက္ တစ္ဆင့္အိႏၵိယ အခ်ဳိ႕ ေဒသေတြကေနၿပီး မုတ္သုံေလ ဆုတ္ခြာလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြက ဆုတ္ခြာ ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အထက္ပိုင္းဆိုတဲ့ ေဒသ ေတြကိုၾကည့္ရင္   ေဆာင္းအစ   ေဆာင္းေလမ်ားျဖစ္တဲ့ အေရွ႕ ေျမာက္ေလမ်ား တစ္စတစ္စ တုိး ဝင္လာတာေတြ၊ မုိးတိမ္ကင္းစင္ေန တာေတြ၊ စတာေတြကို ေန႔စဥ္လုိလုိ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ မုတ္သုံေလဆုတ္ခြာတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚ တတ္ေလ့ရိွတဲ့ေလထုမၿငိမ္မသက္မႈ ေၾကာင့္ မုိးတိမ္ေတာင္ျဖစ္မႈေတြ လည္းျမန္မာႏုိင္ငံတစ္နံ တစ္လ်ားမွာ ေန႔စဥ္လုိလို ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။  မုတ္သုံေလဆုတ္ခြာမႈကို ဒီ ႏွစ္ခန္႔မွန္းရရွိတာေတာ့ စက္တင္ ဘာ ၂ဝ ရက္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မုတ္ သုံေလဟာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံေျမာက္ပိုင္းစြန္းေဒသ ကေနၿပီး စတင္ဆုတ္ခြာ ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေလာက္မွာ ျမန္မာႏုိိင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားကဆုတ္ခြာၿပီး စက္တင္ ဘာလ   ေနာက္ဆုံးအပတ္မ်ားမွာ ျမစ္ ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားကေနၿပီး ဆုတ္ ခြာလိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရရွိထားပါ တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနနဲ႔ေတာ့ စက္တင္ဘာလကုန္ သို႔မဟုတ္   ေအာက္တုိ ဘာလဆန္း ၂ ရက္၊ ၃ရက္မွာ လံုးဝ ဆုတ္ခြာသြားလိမ့္ မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရရွိထားပါတယ္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မုတ္သုံေလဆုတ္ ခြာၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္တဲ့ လက္က်န္ ကာလဟာ ၃ လတာမွ်ပဲက်န္ရွိ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လအ ေနနဲ႔ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလေတြဟာ ရာသီဥတုအပိုင္းအျခား အေနနဲ႔ မုိးလြန္ကာလ မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္  လက္က်န္ကာလမွာ ဘယ္လုိရာသီ ဥတုမ်ဳိးေတြရွိလာႏုိင္သလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္းစစ္ၾကည့္တဲ့အခါ မွာေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြကိုသတိျပဳမိ ဖို႔လုိတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံးအခ်က္အေနနဲ႔ မၾကာခင္မွာ ေတြ႕ႀကဳံရမယ့္မုတ္သုံေလ ဆုတ္ခြာစဥ္ ကာလမွာေတြ႕ရ တတ္ တဲ့ သဘာဝေဘး အေျခအေနျဖစ္ပါ တယ္။ မုတ္သုံေလ ဆုတ္ခြာစဥ္ ကာလမွာ ေလထုဟာ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိပါတယ္။ ေလထု မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေပၚတာနဲ႔ မုိးတိမ္ ေတာင္ေတြ ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။ မုိးတိမ္ေတာင္ေတြျဖစ္ရင္ လွ်ပ္စီး လက္တာ၊ မုိးၿခိမ္းတာ၊ မုိးႀကိဳးပစ္ တာ၊ ေနရာကြက္မုိးႀကီးတာ၊ မုိး သက္ေလျပင္းတိုက္တာ၊ည   ေလဆင္ ႏွာေမာင္းတုိက္တာ စတဲ့ေဘးေတြ ပါလာတတ္ပါတယ္။အခုဟာကေတာ့ မုိးလြန္ကာလနဲ႔မိုးေႏွာင္းကာလျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းျဖစ္ဖုိ႔ အလား အလာေတာ့နည္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိ မုတ္သုံေလဆုတ္ခြာစဥ္ ေလထု မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ရာက မုိးတိမ္ေတာင္ မ်ားျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မုိးႀကိဳး ပစ္တာေတြ၊ လွ်ပ္စီးလက္တာေတြ၊ မုိးၿခိမ္းတာေတြ၊ ေနရာကြက္မုိးႀကီး တာေတြ၊ မုိးသက္ေလျပင္းတုိက္ တာေတြကေတာ့ မလြဲမေသြႀကဳံ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။    ေနရာကြက္ ၿပီး မုိးႀကီးမယ္ဆုိ မုိးႀကီးတဲ့ေနရာကို လုိက္လု႔ိ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေရႀကီးတာေတြ၊ ေျမၿပိဳတာေတြ ဒီဟာေတြဟာ အႏၲရာယ္ေပး တတ္ပါတယ္။   ေသာအားျဖင့္    ေျမၿပိဳတာနဲ႔လွ်ပ္တစ္ ျပက္ေရႀကီးတာေတြဟာ ေတာင္ ၾကားေဒသေတြ၊ ကုန္းျမင့္ေဒသေတြ မွာရွိတဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔အလယ္ ပိုင္းေဒသတခ်ဳိ႕မွာ   ျဖစ္ေပၚတတ္   ေလ့ရွိပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၊ မုိးကုတ္စတဲ့ေဒသေတြ ဟာေျမၿပိဳ မႈမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ေဒသ ေတြျဖစ္ပါ တယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသ ျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္နယ္နဲ႕ တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီးတခ်ဳိ႕ တုိ႔မွာလည္း ေျမၿပိဳမႈေတြ ျဖစ္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးသတိထားရမွာကေတာ့၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ႏွစ္စဥ္လုိလိုလူေတြကို ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေသေစေအာင္လုပ္ေနတဲ့ မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္းအႏၲရာယ္ျဖစ္ပါတယ္။  မုိးႀကိဳးပစ္မႈဟာ အၿမဲလိုလိုေနာက္ ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ပိုလာတတ္တာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သတိျပဳဖို႔လုိ ပါလိမ့္မယ္။  ေနာက္တစ္ခု သတိ ထားရမယ့္အခ်က္ ကေတာ့ေရႀကီးမႈအႏၲရာယ္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရႀကီးမႈ ႏွစ္ စဥ္ သုံးႀကိမ္ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ေလ့ရွိ ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဇြန္လမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္လမွာ တစ္ႀကိမ္နဲ႔ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္ တိုဘာလတုိ႔မွာတစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေရႀကီးမႈဟာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေရႀကီးမႈျဖစ္ပါတယ္။ ေလာ ေလာဆယ္အေနနဲ႔ မုိးရြာသြန္းမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့အတြက္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ျမစ္ေရမ်ားဟာျပန္လည္ က်ဆင္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္း ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တတိယေရႀကီးကာလကို ေက်ာ္ ျဖတ္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေရ ႀကီးကာလကေတာ့ မ်ားေသာ အားျဖင့္ မုတ္သုံေလဆုတ္ခြာစဥ္ ကာလမွာျဖစ္ေပၚတဲ့ မုိးတိမ္ေတာင္ မ်ားေၾကာင့္ မုိးရြာသြန္းမႈနဲ႔ အေရွ႕ ဘက္သို႔မဟုတ္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္မွာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ မုန္တုိင္း မ်ားေၾကာင့္ မိုးပိုလာမႈႏွစ္ ႀကိမ္ႀကဳံ ႀကိဳက္တဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးျဖစ္ေပၚတတ္ ေလ့ရွိပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္ေရႀကီးကာ လဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ေရႀကီးကာ လေလာက္အတုိင္းအတာအားျဖင့္ မျပင္း ထန္ေပမယ္လုိ႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အ  တြက္ေတာ့သတိထားရမယ့္ အခ်က္ ေတြရွိေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ဟာႏွစ္စက တည္းက မုိးေကာင္းခဲ့ တဲ့ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ျမစ္ေတြအားလုံးလိုလုိ ေရခံေတြေကာင္းေနတဲ့အတြက္အကယ္ ၍မ်ားမိုးသည္ႏွစ္ရက္၊ သုံးရက္ အဲဒီ ကတစ္ဆင့္   ေလးရက္ေလာက္ ဆက္တုိက္ရြာမယ္ဆုိရင္ ျမစ္ေရမ်ား ဟာေသခ်ာေပါက္စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေရာက္ရိွလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္မုိ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တတိ ယအႀကိမ္ေရႀကီးကာလကို ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သတိျပဳဖုိ႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္သတိထားရမယ့္အခ်က္က ေတာ့ လာမယ့္ မုိးလြန္ကာလအ တြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကိုလာ ႏိုင္တဲ့အေရွ႕ဘက္ေတာင္တ႐ုတ္ပင္ လယ္ကေရြ႕လ်ားလာတဲ့မုန္တုိင္းအ ၾ<ြကင္းအက်န္တိမ္တုိက္မ်ားပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္မွာရွိ တဲ့ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ပစိ ဖိတ္သမုဒၵရာအေနာက္ပိုင္းေဒသဟာ ကမၻာေပၚမွာမုန္တုိင္းအျဖစ္ဆုံးေဒ သျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကိုပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ မုန္တုိင္း ၂၉ ႀကိမ္ရွိပါ တယ္။လက္ရွိအခ်ိန္အထိအဲဒီေဒသ မွာမုန္တုိင္း ၁၉ ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ေနာက္ထပ္မုန္တုိင္း ၁ဝ ႀကိမ္ျဖစ္ဖို႔ လုိပါေသးတယ္။ အဲဒီ ၁ဝ ႀကိမ္ထဲကျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကိုေရာက္ ရွိလာႏိုင္တဲ့မုန္တုိင္းအၾ<ြကင္းအက်န္ မ်ားအျဖစ္ ေလာေလာဆယ္ခန္႔မွန္း ရရွိထားတာ ကေတာ့   ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ဘက္မွာတည္ရွိေနတဲ့ထုိင္းႏုိင္ငံ ဆီကို ေအာက္တုိဘာလအတြင္းမွာ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ အတြင္းမွာ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ရွိ   ႏိုင္တယ္ လို႔ခန္႔မွန္းထားရွိပါတယ္။ ဒီလုိေရာက္ရွိလာတဲ့အခါ ေအာက္ တုိဘာလအတြင္းေရာက္လာတဲ့ တိမ္တုိက္မ်ားကေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံ အတြင္းမွာရပ္တန္႔မသြားဘဲအေနာက္ ဘက္ကိုဆက္လက္ေရြ႕လ်ားသြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကုိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အဲဒီကတစ္ဆင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ ပုိင္းေဒသမ်ားကို  ျဖတ္ေက်ာ္သြား  ေလ့ရွိပါတယ္။ ႏုိဝင္ ဘာလအတြင္း ဝင္လာတဲ့ မုန္တုိင္းအၾကြင္းအက်န္ တိမ္တုိက္မ်ားကေတာ့ေတာင္ဘက္ ကိုအနည္းငယ္နိမ့္ဆင္းသြားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ အဲဒီကမွ တစ္ဆင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း  ေဒသႀကီးစသျဖင့္ ေရြ႕လ်ားသြား ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလုိမုန္တုိင္းအၾကြင္း အက်န္တိမ္တိုက္ေတြျမန္မာႏုိင္ငံကို ျဖတ္သန္းသြားရင္   ေသခ်ာ    ေပါက္မုိး ရြာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမုိးရြာေစတဲ့အျဖစ္ထက္ ပို မုိၿပီးဆုိးရြားတဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါ ေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အဲဒီမုန္ တုိင္းတိမ္ တုိက္ေတြ   ျမန္မာႏုိင္ငံ ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရင္းနဲ႔ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္ သြားျခင္းမရွိဘဲ အေနာက္ဘက္ကို ဆက္လက္သြားမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ဘဂၤ လားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ကပၸလီပင္ လယ္ေရျပင္မ်ား အေပၚကို ေရာက္ရွိ သြားႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရျပင္ မ်ားအေပၚမွာ မုန္တုိင္းအၾကြင္းအက်န္အေရွ႕ေလေပြလိႈင္းမ်ားေရာက္ ရွိသြားမယ္ဆုိ ရင္ျဖင့္   ေရထိတဲ့ၾကာ လုိ ျပန္လည္ၿပီးလန္းဆန္းရွင္သန္ လာေလ့ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္မုိးေႏွာင္းကာလနဲ႕မုိးလြန္ကာ လမွာျဖစ္တဲ့မုန္တုိင္းမ်ားဟာအေရွ႕ဘက္ ကလာတဲ့ေလေပြ လိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္အားပ်ဳိးရာကျဖစ္လာတတ္ တာမ်ားပါတယ္။ အဲဒီလို မုန္တုိင္း ေတြဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ ျပန္ လည္ျဖစ္ၿပီဆုိရင္ျဖင့္ မုန္တုိင္း မုိးေတြ လည္းရရွိေစဦးမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ သတိထား ရမွာကေတာ့ မုန္တုိင္းမ်ားပဲျဖစ္ပါ တယ္။   ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ လက္ရွိစက္တင္ ဘာလအထိ ဘဂၤလား ပင္လယ္ျပင္   ေရျပင္ေပၚမွာမုန္တုိင္းမ်ား တစ္လုံး မွမျဖစ္ေသးတာေတြ႕ေနရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု IRI လို႕ ေခၚတဲ့မုန္တုိင္းႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေရး ဗဟုိဌာနရဲ႕  ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ စက္ တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ဘဂၤ လားပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တုိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္းမရွိဘူးလုိ႔ခန္႔မွန္းထား တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ လကုန္တဲ့ အထိ မုန္တုိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္စရာမရွိဘူးလုိ႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၄ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ မုန္တုိင္းမ်ားရဲ႕အတိတ္ ရာဇဝင္မွတ္တမ္းေတြရွိေနပါတယ္။ အဲဒီ ၁၃၄  ႏွစ္သက္တမ္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ခ်င္းေသခ်ာေလ့လာၾကည့္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ဘဂၤလားပင္လယ္   ေအာ္ရဲ႕သမုိင္းမွာ မုန္တုိင္း တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ်မရွိတဲ့ႏွစ္ရယ္လို႔ မရွိခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္မုန္တုိင္းျဖစ္ ေလ့ရွိပါတယ္။    အနည္းဆုံးမုန္တုိင္း   ေလးႀကိမ္ ျဖစ္တတ္ တာကို  ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာျဖစ္ေပၚတဲ့ မုန္တုိင္း မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းဟာလည္း အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာျဖစ္ေပၚ တဲ့ မုန္တုိင္းမ်ား   ေလ်ာ့နည္း တယ္ ဆုိေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၆ လုံး ေတာ့ ျဖစ္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ဟာ ႏွစ္ကုန္တဲ့ အခါ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ မုန္တုိင္းအနည္းဆုံး ၄ လုံးမွ ၆လုံးျဖစ္ႏိုင္ တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းျခင္းဟာ မမွားႏုိင္တဲ့ခန္႔မွန္းျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အဲဒီမုန္တုိင္း ၄ လုံး မွ ၆ လုံးျဖစ္မယ့္ အခ်ိန္ကာလ ကေတာ့မ်ားစြာ တုိေတာင္းေန ပါတယ္။  လက္က်န္ကာလ ၃လျဖစ္တဲ့ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ ဘာအထိ ဒီ ၃ လအတြင္းမွာျဖစ္ ေပၚရမယ့္သေဘာ ျပေနပါတယ္။ အဲဒီမုန္တုိင္း မ်ားျဖစ္ေပၚမႈနဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီး တဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္စဥ္းစားဖို႔လုိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ၂ဝ၁၁ ရဲ႕ လက္က်န္ကာလျဖစ္တဲ့ မိုးလြန္ကာ လမွာ မုန္တုိင္း မ်ားျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မုန္တုိင္းအႏၲရာယ္ ဟာ သတိထားရမယ့္သေဘာကို ျပေနပါတယ္။ ၁၈၇၇ ကစၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ၊ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္က စၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ေပါင္း ၁၃၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မွာျမန္မာႏုိင္ငံကို မုန္တုိင္း ၈၄ ႀကိမ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရာမွာ အဲဒီ ၈၄ ႀကိမ္ရဲ႕ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ မုိးႀကိဳကာလ မွာျဖတ္သန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။  အဂၤလိပ္လအေနနဲ႔ ဧၿပီလနဲ႔ ေမလ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၄၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းဟာ မိုးလြန္ကာလ အဂၤလိပ္လ အေနနဲ႔   ေအာက္တုိဘာ၊   ႏုိဝင္ဘာ နဲ႔ ဒီဇင္ဘာလေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒါေၾကာင့္ မိုးလြန္ကာလဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒုတိယ မုန္တုိင္းရာသီ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကာလ မွာျဖစ္တဲ့ မုန္တုိင္းမ်ားဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို အႏၲရာယ္ေပးတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဒီေနရာမွ အ ေၾကာက္မလြန္ဖုိ႔ေတာ့လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီမုိးလြန္ကာလ မွာျဖစ္တဲ့    ေအာက္ တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ဒီ ၃ လအတြင္းမွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္မွာျဖစ္တဲ့ မုန္တုိင္းအားလုံးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အႏၲရာယ္ေပးတတ္ ေလ့မရွိ ဘူးဆိုတာ အတိတ္ စာရင္း ဇယားမ်ားက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ စာရင္းအင္းနည္းပညာအရ ေလ့လာ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ မုိးလြန္ကာလ ၃လျဖစ္တဲ့ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ  ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာျဖစ္တဲ့ မုန္တုိင္း မ်ားအားလုံးရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဝင္ေရာက္တတ္တဲ့ အတြက္ ဒီကာလမွာျဖစ္တဲ့ မုန္တိုင္း မ်ားဟာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ္လည္း  မုန္တုိင္းအားလုံးက အႏၲရာယ္ ေပးတတ္တာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိျပဳဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ မုိးလြန္ကာလမွာ ျဖစ္လာမယ့္ မုန္တုိင္း မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ဒီကာလမွာျဖစ္တဲ့ မုန္တုိင္းေတြဟာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ ေရြ႕ လ်ားရင္းနဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ကိုျပန္ေကြ႕သြားတတ္တာျဖစ္ပါ တယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲ မွာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကိုေကြ႕ သြားမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ကမ္း႐ုိး တန္းမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံသာအမ်ား အားျဖင့္ မုန္တုိင္းအႏၲရာယ္ ႀကဳံေတြ႕ ရတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အမ်ားဆုံးႀကဳံ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ႏိုင္ငံကေတာ့ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ဘက္ နည္းနည္းပိုေစာင္းတဲ့ အေရွ႕ဘက္ လားရာအတုိင္းေရြ႕မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္းရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာမုန္တုိင္း သြားရာ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြား တတ္တာကို နာဂစ္မုန္တုိင္းက သက္ေသျပၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ မုန္ တုိင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာနဲ႔ မုန္တုိင္း သတင္းကိုျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဂ႐ု တစုိက္နားဆင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ မုန္တုိင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သြားရာလမ္းေၾကာင္းဟာအေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ကိုေကြ႕မယ္၊ အေရွ႕ဘက္ကို ေကြ႕မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ သတိထားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အေရွ႕ေျမာက္ ဘက္  သို႔မဟုတ္ အေရွ႕ဘက္ကိုေကြ႕လာတဲ့မုန္တုိင္းမ်ား ဟာျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုမျဖတ္သည့္တုိင္ေအာင္ဒီ မုန္တုိင္းမ်ားကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမိုးမ်ားရြာေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ မုိးရြာတဲ့အခ်ိန္ကိုၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ မုိးလြန္မွရြာတဲ့မိုးမ်ားျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီမုိးေတြကိုအခါလြန္မိုး၊ မုိးေလဝသအဆုိေတာ့ အခ်ိန္အခါမဲ့ မိုးလုိ႔ေခၚေလ့ရွိ ပါတယ္။ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ဘဲရြာတဲ့မုိးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ဒီမုိးေတြဟာေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးဒြန္တြဲေနေလ့ ရွိပါတယ္။ မုိးကိုအက်ဳိးရွိေအာင္ သုံးလိုတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမုိးရဲ႕ဒဏ္ကိုကာကြယ္ လုိတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာေပါက္ မလြဲမေသြေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့  ဒီမုိးမ်ားနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အေနနဲ႔ေရာ၊ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းလုိအပ္မႈအေနနဲ႔ေရာ လာမယ့္မုိးလြန္ကာလမွာ ႀကဳံေတြ႕ လာႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြ၊ မုန္တုိင္း အေျခအေနေတြကို နားဆင္ေနဖုိ႔ လိုပါတယ္။ မုန္တိုင္းသတင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ ေလးတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ မုိးေလဝသဌာန အေနနဲ႔ေတာ့ ဘဂၤ လားပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တုိင္းတစ္ လုံးျဖစ္ၿပီဆုိရင္ျဖင့္ သတင္းမ်ား ထုတ္ ျပန္ရမယ့္တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္မုန္တုိင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္ သည္ျဖစ္ေစ သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ တဲ့သတင္းကို ၾကည့္ၿပီးဒီမုန္တုိင္းကေတာ့ ျမန္မာ ျပည္ကိုဝင္မယ္ အႏၲရာယ္ေပးမယ့္ မုန္တုိင္း၊ ဒီမုန္တုိင္းကေတာ့ ျမန္မာ ျပည္ကို အႏၲရာယ္မေပးမယ့္မုန္တိုင္း လို႔ အလြယ္တကူခြဲျခားႏိုင္တဲ့နည္း ေလးရွိပါတယ္။ အဲဒီနည္းေလး ကေတာ့ ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေလးကို သတိထားဖုိ႔လုိပါ တယ္။ မုိးေလဝသဌာန အေနနဲ႔   ျမန္မာႏိုင္ငံကိုမဝင္တဲ့ မုန္တုိင္းမ်ားကို မုန္တုိင္းသတင္းလုိ႔ပဲ ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိပါတယ္။   ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဝင္မယ့္ မုန္တုိင္းမ်ားကို မုန္တိုင္း သတိေပးခ်က္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိပါတယ္။ မုန္တုိင္းေတြမွာ လူေတြကို အႏၲရာယ္ေပးတဲ့လက္နက္သုံးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ေလတုိက္ ခတ္ျခင္းနဲ႔ မုန္တုိင္း ဒီေရလိႈင္း  မ်ားတက္ျခင္းဆုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီ ၃မ်ဳိးမွာလူေတြ ရဲ႕အသက္ကိုအႏၱရာယ္အေပးဆုံးက မုန္တုိင္းဒီေရလိႈင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့မုန္တုိင္းဒီေရလိႈင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုကုိ သိထားဖို႔လိုအပ္ ပါတယ္။ အဲဒါက ေတာ့ မုန္တုိင္းေတြကမ္းေျခကိုျဖတ္ တဲ့အခါ မုန္တုိင္းရဲ႕  အင္အားေလ တုိက္ႏႈန္းဟာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အေတြ႕ အႀကဳံအရ မုိင္ ၁ဝဝ အထက္မ တုိက္မခ်င္း ကမ္းေပၚကိုေရတက္ ေလ့မရွိပါဘူး။ ယခင္အတိတ္အေတြ႕ အႀကဳံမ်ားအရ    ေလတုိက္ႏႈန္း အနည္းဆုံး တစ္နာရီမုိင္ ၁၂ဝ နဲ႔အထက္ေလမ်ား၊ မုန္တုိင္းမ်ားက သာကမ္းေျခ မ်ားေပၚမွာ မုန္တုိင္း ဒီေရလိႈင္းမ်ားတက္တဲ့ သဘာဝရွိတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အေတြ႕ အႀကဳံအရ သိရွိထားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အမ်ားျပည္သူကို အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အေနနဲ႔အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ တင္ျပလိုတာကေတာ့ လာမယ့္္ကာလ အတြင္းမွာ မုန္တုိင္း ေတြျဖစ္ဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ကာလမ်ားမွာ မုန္တုိင္းသတင္း ထုတ္ျပန္တုိင္း ေသခ်ာနား ဆင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီလုိနားဆင္တဲ့ အခါမွာ မုန္တုိင္းသတိေပးခ်က္လုိ႔ ဆုိရင္ျမန္မာႏုိ္င္ငံကိုျဖတ္ေတာ့မယ့္ မုန္တုိင္းလိ႔ုသိဖုိ႔ လုိပါတယ္။   ျမန္မာ   ႏိုင္ငံကိုျဖတ္တဲ့မုန္တုိင္းမွာ  အင္အား အဆင့္ကို လုိက္လို႔   ေရမ တက္တတ္တာ ကိုလည္းသတိျပဳဖုိ႔လုိပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းလုိ လူေတြမ်ားစြာေသေအာင္ ေရလိႈင္းႀကီး   ေတြျဖစ္တတ္ တဲ့မုန္တုိင္းဆုိတာ တစ္နာရီမုိင္ ၁၄ဝ၊ ၁၅ဝ   ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါအ ျပင္မုန္တုိင္းဝင္ေရာက္ရာေဒသကို လုိက္လုိ႔အေသအေပ်ာက္ကလည္း ကြာျခားႏိုင္ပါ တယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိ မႈမ်ားအရ မုန္တုိင္းကကမ္းေျခကို   ျဖတ္တဲ့ အခါမုန္တုိင္းရဲ႕ေလတုိက္ ႏႈန္းဟာလည္း ၁၂ဝထက္ေက်ာ္မယ္ ဆုိရင္ ေရတက္ပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ တက္တဲ့ေရရဲ႕အျမင့္ဟာ ရခိုင္ကမ္း ႐ုိးတန္းနဲ႔ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ အလြန္ ကြာျခားပါတယ္။ ကိုယ္ေတြ႕တုိင္းထြာ ခ်က္မ်ားအရေရာ၊ သီအုိရီတြက္ခ်က္ မႈမ်ားအရေရာ   ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသဟာ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းထက္ မုန္တုိင္းအင္အား ခ်င္းတူသည့္တုိင္ ေအာင္ ေရႏွစ္ဆခန္႔ပိုျမင့္ေအာင္ တက္တတ္တယ္ဆုိတာကို ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသမွာ ေနထုိင္တဲ့ ျပည္သူမ်ား အထူးသတိျပဳဖို႔လို အပ္ပါတယ္။ နိဂုံးအားျဖင့္ ေျပာလို တာကေတာ့ မုန္တုိင္းဟာျဖစ္မယ္။ ျဖစ္တဲ့မုန္ တုိင္းကလည္းကိုယ့္ဆီ လာမယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚကို ဦးတည္မယ္ဆုိရင္ မလြဲ မေသြ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့ မိမိတုိ႔မုန္တုိင္းေဘးမွ ကင္းရာအရပ္ ကို ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မုန္တုိင္းနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေသေစတတ္တာ၊ မုန္တုိင္း ဒီေရလိႈ္င္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွာင္ရွား တဲ့ေနရာမွာအနည္းဆုံး ၁ဝမီတာ၊ သို႔မဟုတ္ ေပ၃ဝခန္႔ျမင့္တဲ့ ေနရာတစ္ခုကို အျမန္ဆုံးေရာက္ေအာင္  ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ဖုိ႔ သင့္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။
ေမာင္ထြန္းလြင္ (မိုးေလဝသ)

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ