ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ

“ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဖ်က္စီးေနသူမ်ားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ႐ွဳံ႕ခ်ၾက၊ ဆန္႔က်င္ၾက”

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ေလးနက္မႈ မရွိဘူး၊ ထိခုိက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္မႈမရွိဘူးလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔က စာ မ်က္ႏွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေရးသားထားတဲ့ အစီခံစာကုိ ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
ယင္းအဖြဲ႔ႀကီးက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိန္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေတြမွာ ျပည္တြင္းဥပေဒေတြ၊ မူ၀ါဒေတြ ရွိေနေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဟန္႔တားထားတာ၊ တင္းက်ပ္သည့္ တားျမစ္ခ်က္ေတြရွိေနတာ ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူး ေပါင္းပါ၀င္မႈကို မရခဲ့ဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါအျပင္ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡေတြရွိေနတာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈေတြမွာ တရားဥပေဒ၊ စံႏႈန္းစံထားေတြ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြမွာ အားနည္းေနၿပီး၊ ထိေရာက္စြာ တားစီးမႈ မလုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ပုိမုိဆုိး၀ါးသည့္ အေျခအေနသုိ႔ တြန္း ပုိ႔ေပးေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သစ္ေတာရင္းျမစ္ေတြ ပ်က္စီးေနျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အပါအ၀င္ သဘာ၀သံယာဇာတေတြ အကန္႔ အသတ္မရွိ တူးေဖၚေရာင္းခ်ေနတာေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ွဳံးေနျခင္း၊ ေရကာတာေတြ တည္ ေဆာက္ေနတာေတြေၾကာင့္ ေရခန္းေျခာက္တာ၊ ေျမၿပဳိတာ၊ ေရလႊမ္းမုိးတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားတယ္။ ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္နဲ႔ ပင္လယ္ဒီေရေတြကို ဟန္႔တားႏိုင္ဖုိ႔ ဒီေရေတာေတြကုိလည္း ထိန္းသိမ္းတာ မရွိ၊ သစ္ေတာေတြကုိလည္း ထိမ္းသိမ္းေပးတာမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးတာေတြ ရွိေန ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာကာ ငလ်င္ လႈပ္၊ မုန္တုိင္းတုိက္၊ ေရႀကီး၊ မုိးေခါင္ စတဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 15:06 Rating: 5
Powered by Blogger.